AM_umik02
OSDO_1

Ob svetovnem dnevu recikliranja (18. marca) smo razglasili uspešen zaključek akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov.

V okviru vseslovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, ki so jo organizirali Ekologi brez meja, smo v Ljubljanskih mlekarnah s skupnimi močmi počistili kar 10.060,5 GB, na kar smo izjemno ponosni!

Digitalni odpadki imajo vpliv na okolje, zato smo se odločili stopiti korak naprej in sprejeti odgovornost za svoje digitalno ravnanje. Z izbrisom nepotrebnih datotek, optimizacijo spletnih storitev in ozaveščanjem o pravilni uporabi tehnologije lahko prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter k ustvarjanju trajnostnega digitalnega okolja.

Približen odtis izbrisanih podatkov je 2.107.675 g Co2eq na leto, kar lahko pretvorimo v 11.477 km, prevoženih z avtom, ali pa v pridelavo 2.923,3 litrov mleka.

Na naš odličen in presenetljiv rezultat je v veliki meri vplival sodelavec Janez Jakopin, sistemski inženir v industriji, ki je počistil kar 10.000 gigabajtov. Poglejte si video izjavo, o tem, kako je Janez čistil svoje digitalne odpadke.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, ki so si vzeli čas za digitalno čistilno akcijo.

Ljubljanske mlekarne smo imetnik naprednega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Kot del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis sledimo družbeno odgovornih zavezam na treh področjih: ogljični odtis, embalaža in dobrobit živali. Več o naših zavezah.

24059X8165

V sredo, 31. 1. 2024, smo za našo linijo jogurtov Ego v lončku prejeli nagrado za najbolj inovativno živilo 2024 v kategoriji jogurtov. Za povrhu pa so bili naši kefirji Mu naravni, limona in vanilja okronani še z jubilejno nagrado za inovativnost v skupini kefirjev.

Nagrade Inštitut za nutricionistiko vsako leto podeljuje najbolj inovativnim živilom na trgu. Letošnje jubilejne nagrade pa so prejela živila, ki v svoji kategoriji izstopajo med nagrajenimi živili v zadnjem desetletju. Pri izboru je sodelovalo tako 800 potrošnikov kot tudi strokovna skupina in ponosni smo, da smo prejeli eno od 11 jubilejnih nagrad.

24059X7769

Iskrene čestitke ekipam v razvoju, proizvodnji in marketingu Ljubljanske mlekarne in vsem ostalim, vključenim v razvoj nagrajenih izdelkov in njihovo uspešno lansiranje na trg.

Kot je na podelitvi povedal naš razvojni tehnolog Tomaž Pokorn:

“Naše izdelke razvijamo z ljubeznijo in smo izredno veseli, ko to prepoznajo tudi potrošniki!”

LM-SPAR-TBV_key.visual_05.2024

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Ogled dirke po Franciji”

 

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Ogled dirke po Franciji« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična številka: 5048257, davčna št. SI 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradno igro v imenu Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije, izvaja agencija MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, davčna št. SI 17143632 (v nadaljevanju: Agencija MPG), skupaj s svojim podizvajalcem, družbo 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, davčna št. SI 82898286 .

Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre in Agencije MPG, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja in Agencije MPG do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.

Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG Plus d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji kot iz Pravil izhajajo, v celoti strinjajo.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN TRG, NA KATEREM JE NAGRADNA IGRA ORGANIZIRANA

Organizira se nagradna igra blaga in storitev.

Ime nagradne igre je “ Ogled dirke po Franciji “.

Nagradna igra je organizirana na ozemlju Republike Slovenije v času od 12.06.2024 do 02.07.2024.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.l-m.si.

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje. Mladoletne osebe in osebe, ki nimajo (polne) poslovne sposobnosti v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. OPIS NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka v času od 12.06.2024 od 00:00 ure do 02.07.2024 do 23:59 ure.

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(1) na podlagi nakupa najmanj 3 (treh) izbranih izdelkov, ki jih daje na trg organizator, v trgovini SPAR ali INTERSPAR in posredovanjem SMS sporočila:

 1. KORAK: Udeleženci v času trajanja nagradne igre v kateri koli trgovini Spar ali Interspar opravijo nakup najmanj treh izbranih izdelkov, ki jih na trg daje organizator, in sicer udeleženec lahko izbira med sledečimi blagovnimi znamkami:
 • Alpsko mleko
 • Mu
 • Ego
 • President Jošt
 • Maxim Premium
 • Planica
 • Stay strong pro

Za kupljene izdelke udeleženec shrani račun.

 1. KORAK: udeleženec na telefonsko številko 6111 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo LM, ime in priimek ter številko računa, s katerim je udeleženec kupil vsaj tri izbrane izdelke (primer: LM Janez Novak 123456).

Po posredovanju SMS sporočila udeležen prejme potrditveni SMS, ki se glasi: »Pozdravljeni, hvala za sodelovanje. Prosim shranite racun za nagradno igro LM. Nagrajenci in pogoji so objavljeni na spletni strani www.l-m.si.

Udeleženec lahko potrditveni SMS prejme tudi v primeru, da ni poslal vseh zahtevanih podatkov. V takem primeru se prijava za sodelovanje v nagradni igri šteje za neveljavno.

Obveznosti udeleženca glede računa: udeleženec lahko z enim računom v nagradni igri sodeluje zgolj enkrat. Večkratna prijava udeleženca z istim računom ni veljavna, upošteva se zgolj prva prijava. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni artikli.

Račun je udeleženec dolžan hraniti ves čas trajanja nagradne igre in tudi po njenem zaključku, in sicer vse do 01.08.2024.

Dobitnik nagrade je na zahtevo agencije MPG dolžan predložiti originalni račun, ki vsebuje originalno številko računa in kot dokazilo o opravljenem nakupu. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni izdelki. (2) z napisanim kuharskim receptom, ki jo udeleženec posreduje na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si pošlje poljubni kuharski recept, ki kot sestavino vsebuje vsaj enega izmed izdelkov organizatorja (npr. izdelki Alpsko mleko, MU, President Jošt ipd).  V elektronskem sporočilu mora poleg recepta dopisati, da se strinja s Splošnimi pogoji nagradne igre in predložiti naslednje podatke: ime, priimek in datum rojstva.

Če recept ni avtorsko delo, ampak je kopiran iz drugih virov oziroma ga je generirala umetna inteligenca, če recept ne vsebuje izdelkov organizatorja, ali če je vsebina recepta neprimerna in iz nje izhaja kakršno koli spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, se prijava udeleženca šteje za neveljavno. Prijava udeleženca prav tako ni veljavna, če je prijava nepopolna oziroma ji manjka kateri od zahtevanih elementov (recept, osebni podatki). Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitnim posredovanjem neavtorskega dela. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšen recept poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – receptu v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila oziroma poslani recepti, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

 

5. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz blaga in storitev.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad od števila, ki je navedeno v teh pravilih niti jih ni mogoče zamenjati za druge nagrade ali denar. Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da jo po lastni presoji nadomesti z drugo nagrado enake ali višje vrednosti.

Skupni nagradni sklad znaša 2.760 € in je sestavljen iz naslednjih nagrad:

– 10 x tretja nagrada: paket izdelkov Ljubljanskih Mlekarn v ocenjeni vrednosti 40€

– 10 x druga nagrada: darilni bon v vrednosti 40€ za trgovino Spar in Interspar

– 2 x glavna/prva nagrada: darilni bon za 2 osebi  – ogled dirke po Franciji v vrednosti 980€ in je sestavljena iz:

 • 2 x nočitev v dvoposteljni sobi v hotelu 2/3* z zajtrkom
 • 2 x nočna vožnja (prvi in četrti dan)
 • Čas potovanja 5 dni
 • Turistična taksa za 2 nočitve za 2 osebi
 • Avtobusni prevoz na vseh navedenih relacijah s cestnimi in parkirnimi stroški, ogledi etap Tour de France po programu z ogledom dirke ob cesti, vodnik, organizacija in izvedba potovanja

Nagrada ne vključuje prevoza z naslovov zmagovalca/spremljevalcev do lokacije zbora – LJUBLJANA PARKIRIŠČE DOLGI MOST ob odhodu in prihodu. Izvedba prve nagrade – potovanja bo potekala po splošnih pogojih turistične agencije Kompas www.kompas.si/splosni-in-posebni-pogoji/ .

Organizator nagradne igre ni odgovoren za organizacijo potovanja, ki ga s predmetno nagradno igro podarja. V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja potovanja, dobitnik nagrade prejme bon turistične agencije Kompas v protivrednosti glavne nagrade.

NAČIN IN POSTOPEK ŽREBANJA

Vsi udeleženci nagradne igre bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.

Vsaka prijava za sodelovanje v nagradni igri v skladu s temi pogoji in v času trajanja nagradne igre, bo vključena v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Agencije MPG in tri članske komisije, ki jo vključujejo zaposleni organizatorja in agencije, samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.

Ena oseba ne more biti dobitnik prve, druge ali tretje nagrade več kot enkrat, lahko pa je prejemnik vsake izmed njih.

TERMINI ŽREBANJA NAGRADNE IGRE

Žrebanje vseh nagrajencev bo dne 04.07.2024.

Opravilo se bo več žrebanj, in sicer najprej žrebanje za tretjo nagrado, nato žrebanje za drugo nagrado ni nazadnje žrebanje za prvo nagrado. Objava nagrajencev bo na spletni strani www.l-m.si najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajenca.

ŽREBANJE IN DOLOČITEV REZERVNIH NAGRAJENCEV

Za vsako vrsto nagrade bo izžrebanih 5 (pet) rezervnih nagrajencev (skupaj torej 15 (petnajst) rezervnih nagrajencev).

Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.

Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

 

6. NADZOR NAD POSTOPKOM ŽREBA NAGRAD

O izidu določitve nagrajenca se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: naziv organizatorja, ime nagradne igre, kraj in čas določitve nagrajenca, imena in priimke članov komisije, način določitve nagrajenca, ime in priimek nagrajenca ter naziv in vrednost nagrade.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zmagovalci bodo izžrebani iz baze vseh prijavljenih z naključnim žrebanjem.

V nagradni igri sodeluje vsaka prijava, ki je v skladu s pogoji teh pravil.

NAČIN OBJAVE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad in nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.l-m.si.

Organizator ne bo objavil osebnih podatkov nagrajenca, temveč le ime in prvo črko priimka nagrajenca in nagrado.

 

7. OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV O DOBLJENIH NAGRADAH

Prejemnike prve nagrade po prejemu podatkov agencija MPG poveže s turistično agencijo Kompas s katero se potem dogovori o vseh nadaljnjih podrobnosti in informacijah.

Prejemniki druge nagrade to prevzamejo nagrado v poslovalnici Spar oziroma Interspar, ki je najbližja njihovemu naslovu bivališča v Republiki Sloveniji po predhodnem dogovoru z agencijo MPG. Agencija MPG se z nagrajenci dogovori za točen datum in trgovino za prevzem.

Prejemniki tretje nagrade prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade Agenciji MPG v roku 8 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic/e-mail) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

–           ime in priimek,

–           naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

–           davčno številko,

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni vsaj trije izbrani izdelki, in sicer na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si­­­­­­­­­­ ali priporočeno po pošti na naslov MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: nagradna igra Ogled dirke po Franciji.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali Agenciji MPG, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

8. POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI NAGRADNE IGRE

Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati nagradno igro v kateri koli fazi, če nastopi dogodek višje sile. Predvsem, vendar ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije ali delu njenega ozemlja, razglasitev izrednih razmer in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedba nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad.

Če nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, bosta žreb in podelitev nagrad z enostranskim sklepom organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo javno objavil razloge, zaradi katerih sta bila žreb in podelitev nagrad prekinjena.

 

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA DO UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

Organizator zagotavlja, da bo pri izvedbi nagradne igre v vseh pogledih upošteval zgoraj navedena Pravila in splošne pogoje ter pravne predpise.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne upoštevajo pravil.

Vse potrebne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženec dobi na spletnem mestu www.l-m.si ali s povpraševanjem na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si.

 

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU SPOROV

Zahtevki za podelitev nagrad, ki jih organizator prejme po izteku trajanja nagradne igre ali rokov za uveljavljanje določenih pravic opredeljenih v teh pravilih, ne bodo upoštevani, prav tako udeleženec na podlagi teh zahtevkov ne bo mogel uveljavljati nobenih pravic na račun organizatorja.

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, nimajo pravice zahtevati drugačnih nagrad ali nagrad v večjih količinah od tistih, ki so določene v teh pravilih in splošnih pogojih.

 

11. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za nastalo premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (vključno z dejansko škodo in izgubo dobička), ki bi bila posledica sodelovanja v nagradni igri in prejetja nagrad. Organizator nagradne igre ni organizator potovanja, zato se zanj ne morejo uporabljati določbe vezane na pogodbo o organiziranju potovanju. V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na promocijo, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči.

V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

 

12. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

13. CENIK SMS SPOROČIL

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani Agencije MPG oziroma 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.  so brezplačni.

 

14. OBDELAVA PODATKOV

Organizator nagradne igre Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Agencija MPG Plus d.o.o sta upravljalca osebnih podatkov upravljavec osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri in nagrajencev, družba 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o. pa kot podizvajalec Agencije njihov obdelovalec. Upravljalca bosta osebne podatke udeležencev obdelovala za namene izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen prijave na nagradno igro je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni možno. Nagrajenec bo izbran s programsko opremo, kot je opisano v 6. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka ter za naslednje namene:

– podelitev nagrade;

– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;

– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;

– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prevzeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.

Agencija ima s svojim podizvajalcem družbo 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o. sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero urejata način obdelave osebnih podatkov, ki jih Agencija prejme od podizvajalca kot tehničnega izvajalca nagradne igre.

Upravljalca osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posredujeta tretjim osebam, razen:

– podatke nagrajenca pristojnim davčnim organom za namen odmere in akontacije dohodnine;

– podatke udeležencev nagradne igre svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi se zavezuje, da bodo podatke obdelovali le v njegovem imenu in po njegovih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagrad igre…);

– ime in prva črka priimka nagrajenca je objavljeno na spletnem naslovu www.l-m.si.

Upravljalca hranita podatke udeležencev 3 (tri) mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki nagrajencev hranijo še 10 (deset) let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada. Osebne podatke udeležencev za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica posameznikove privolitve, ki je podlaga za obdelavo.

Udeleženci v nagradni igri ima pravico od upravljavca zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavi, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri, ali prekliče morebitno privolitev za namene obdelave izven nagradne igre;

– posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Nagrajenci imajo pravico zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravico do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo;

– posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Udeleženci v nagradni igri in nagrajenci lahko uveljavljajo svoje pravice s pisno zahtevo po elektronski pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z varstvom njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo ali prijavo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. (več informacij o vložitvi pritožbe ali prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

nagradna igra_281x500

Pogoji sodelovanja v nagradni igri PlanicaxStartas

(v nadaljevanju: pogoji)

1. Organizator nagradne igre Planica x Startas (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradno igro v organizatorjevem imenu izvaja družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, ki za organizatorja tudi upravlja spletno stran https://www.facebook.com/sladoled.planica (v nadaljevanju: Facebook stran).

2. Nagradna igra poteka od 18.06.2024 do vključno 05.07.2024 na družbenem omrežju Facebook, na spletnem naslovu https://www.facebook.com/sladoled.planica, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri čemer morajo imeti mladoletne osebe za sodelovanje v nagradni igri pridobljeno soglasje njihovih zakonitih zastopnikov (v nadaljevanju: udeleženec)
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod sliko nagradne igre, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in
 • sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. Način sodelovanja v nagradni igri: Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod sliko nagradne igre na Facebook strani zapišejo svoj najljubši okus Planice in številko obutve, ki jo nosijo.

5. Žrebanje: organizator bo v sodelovanju z izvajalcem žreb opravil 8. 7. 2024 z naključnim žrebom izžrebal 50 nagrajencev, ki bodo kot nagrado prejeli posebno izdajo superg PlanicaxStartas, številke 36-45 – številke so količinsko omejene.

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih izvajalca. Žrebanje se izvaja s pomočjo spletnih orodij za izvedbo naključnega žreba.

Organizator bo nagrajence o rezultatih žreba in glasovanja obvestil s komentarjem pod sliko nagradne igre. Nagrajenci organizatorju nagradne igre v roku 7 dni v zasebno Facebook sporočilo posredujejo ime, priimek in naslov, davčno številko in željeno številko obutve. Organizator bo nagrajencem v zasebnem sporočilu sporočil ali je željena številka nagrade še na voljo. V kolikor željene številke ni na voljo, se nagrajenca obvesti o razpoložljivih številkah. Nagrada se pošlje nagrajencem preko navadne pošte.

6. Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku 7 dni po prejemu obvestila o nagradi, organizatorju sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka in številka superg) in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki.

7. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje ali v predvidenem roku 7 dni ni posredoval svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno oziroma ga ni mogoče obvestiti o nagradi ali mu ni mogoče izročiti nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in v zvezi z nagrado (npr. stroški prevzema nagrade). Odgovornost organizatorja za stvarne napake nagrade je izključena.

8. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko in številka obutve) obdeluje tudi:

 • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
 • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke kot organizatorjev podizvajalec in upravljalec Facebook strani obdeluje tudi družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, z njo pa ima organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

9. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

10. Sodelujoči je dolžan ravnati tudi v skladu s pogoji in pravili Facebook strani ter z vključitvijo v igro potrjuje, da se z njimi strinja. Sodelujoči sodeluje v igri kot uporabnik in/ali obiskovalec na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih, niti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na prej omenjeni Facebook strani. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri.

11. Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre od 18. 06. 2024 do vključno 05.07.2024 prekliče sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail na info@si.lactalis.com in pošlje odjavno zasebno sporočilo na Facebook stran.

12. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v igri,
 • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
 • nedelovanje ali nepopolno delovanje Facebook profila in internetne povezave sodelujočega,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator igro tudi odpove. O tem mora preko medijev (na Facebook strani https://www.facebook.com/sladoled.planica) obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja Ljubljanske mlekarne na povezavi https://www.l-m.si/nagradne-igre/ . S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša.

15. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@si.lactalis.com, s pripisom ”Nagradna igra Planica x Startas”.

 

V Ljubljani, dne 13. 6. 2024

Pridružite se nam kot POSPEŠEVALEC PRODAJE (m/ž)

Štajerska regija

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB14

Vaši izzivi:

 • obiskovanje prodajnih mest skladno s planom obiskov,
 • izdelava in oddaja priporočil za naročila na prodajnem mestu oziroma posredovanje le-teh prodajnemu servisu,
 • pozicioniranje in zlaganje izdelkov na maloprodajnih mestih kupca v skladu s prodajnimi standardi,
 • predstavitev asortimaja pri kupcih in informiranje o ostalih spremembah,
 • komunikacija z logistiko in vozniki dostavnih vozil na terenu,
 • posredovanje vseh pomembnih tržnih in ostalih informacij s terena,
 • pridobivanje novih kupcev v skladu z dogovorjenimi standardi in kriteriji,
 • izvedba aktivnosti in pospeševanje prodaje izdelkov na prodajnih mestih.

Želimo si:

 • zaključene srednje ekonomske ali trgovske izobrazbe,
 • kandidate, ki imajo radi terensko delo in so že delovali na primerljivem delovnem mestu (te izkušnje predstavljajo prednost, niso pa pogoj za zaposlitev),
 • kandidate, ki so usmerjeni k delu z ljudmi, ustvarjajo prijetna delovna okolja ter sodelovanja, so ciljno usmerjeni in živijo svojo strastno prodajno vlogo, spodbujajo rast in ustvarjajo dodano vrednost v podjetju.

Ponujamo: 

 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • aktivnost za dobro počutje na delovnem mestu (well-being),
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (vključenost v športno društvo, brezplačna vključenost v Specialisti+, družabni dogodki, itd.).

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas in 3-mesečno poskusno dobo. Pisne prijave pričakujemo do vključno 26. 1. 2024 prek povezave.

Pridružite se nam kot VODJA PROJEKTOV IN KONTROLINGA V OSKRBOVALNI VERIGI (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB3

Vaši izzivi:

 • izvedba in vodenje projektov v oskrbovalni verigi,
 • skrb za pripravo poročil za področje oskrbovalne verige,
 • aktivno sodelovanje pri planiranju letnih stroškov v oskrbovalni verigi (budget),
 • analiza odmikov od načrtovanih ciljev, oblikovanje predloge ukrepov in sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta,
 • sodelovanje pri razvijanju orodij, metod in postopkov vezanih na izboljšanje procesov znotraj podjetja,
 • priprava periodičnih poročil o realizaciji načrtovanih ciljev,
 • priprava ocene učinkov raznovrstnih razvojnih idej in projektov,
 • priprava različnih poročil in gradiv za interne in zunanje uporabnike,
 • spremljanje učinkovitosti procesov in sistemov v podjetju ter predlaganje izboljšav.

Želimo si:

 • 6/1. ali 6/2. stopnjo izobrazbe ekonomske, logistične ali druge podobne smeri,
 • dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • analitičnost, strokovnost, zavzetost, usmerjenost na iskanje rešitev,
 • dobro poznavanje MS Excel (poznavanje matematičnih, logičnih formul, vrtilnih tabel…),
 • poznavanje programa SAP predstavlja prednost (ni pogoj).

Ponujamo: 

 • redno in stimulativno plačilo,
 • zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (vključenost v športno društvo, brezplačna vključenost v Specialisti+, družabni dogodki, itd.).

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno dobo 6 mesecev. Pisne prijave pričakujemo do vključno 17. 3. 2024 prek prek povezave.

Pridružite se nam kot TEHNOLOG V ENERGETIKI IN VZDRŽEVANJU (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB5

Vaši izzivi:

 • organiziranje nemotenega obratovanja energetskih naprav in oskrbe z energijo,
 • načrtovanje in izvajanje vzdrževanja energetskih naprav,
 • vodenje, koordinacija, izobraževanje in uvajanje zaposlenih,
 • usklajevanje nalog energetike, vzdrževanja z drugimi oddelki,
 • postavitev, usklajevanje in izvajanje sistema preventivnega vzdrževanja energetskih naprav,
 • naročanje rezervnih delov in storitev za vzdrževanje energetskih naprav,
 • uvajanje novih tehnoloških rešitev ter nenehna optimizacija energetskih in vzdrževalnih procesov,
 • vodenje oz. sodelovanje pri pripravi in realizaciji izboljšav ter investicij v energetiki, vzdrževanju,
 • izdelava analiz, evidenc, planov in poročil,
 • obvladovanje, posodabljanje in arhiviranje projektne in tehnične dokumentacije,
 • izdelava navodil v skladu z zakonodajo, ISO, HACCP ter drugimi standardi,
 • izdelava navodil za varno delo.

Želimo si:

 • vsaj VI. stopnja izobrazbe elektro, strojne ali sorodne smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • analitičnost, strokovnost, zavzetost, usmerjenost na iskanje rešitev,
 • prednost predstavljajo izkušnje iz proizvodnega podjetja.

Ponujamo: 

 • dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.)

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno dobo. Pisne prijave pričakujemo do vključno 14. 2. 2024 prek povezave.

Pridružite se nam kot SODELAVEC V AGROOSKRBI (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB13

Vaši izzivi:

 • obdelava naročil kupcev in dobavnic,
 • organizacija prevozov in distribucije izdelkov do končnih kupcev,
 • prodaja in dostava do kupcev in končnih uporabnikov,
 • prevoz izdelkov na terenu s službenim vozilom,
 • skrb in odgovornost za zaloge, ter za urejenost skladišč,
 • dopolnjevanje zalog,
 • dostava in prevzem izdelkov v skladišče,
 • priprava poročil o delu na terenu.

Želimo si:

 • zaključeno srednješolsko izobrazbo kmetijske, zootehniške ali druge smeri,
 • ciljno naravnanost, vedoželjnost, proaktivnost in usmerjenost k napredku,
 • izkušnje z organizacijo prevozov predstavljajo prednost, niso pa pogoj,
 • vozniški izpit B-kategorije, zaželjeno tudi C-kategorije,
 • računalniška pismenost.

Ponujamo: 

 • možnost takojšnje zaposlitve,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne, ugodnosti, družabni dogodki, itd.).

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pisne prijave pričakujemo do vključno 2. 4. 2024 prek povezave.

Pridružite se nam kot STROKOVNI SODELAVEC V IZVOZU IN UVOZU (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB5

Vaši izzivi:

 • dnevna komunikacija s strankami/dobavitelji ter nudenje poslovne podpore,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij, odgovornost za skladnosti prejetih računov s pogodbo,
 • odgovornost za spremljanje zalog, naročanje in planiranje materialov ter končnih izdelkov, planiranje nabavnih in prodajnih količin na osnovi preteklih kazalnikov,
 • odgovornost za virtualno prodajo do ključnih strank iz zalog sestrskih podjetij,
 • odgovornost za celoten proces direktne prodaje od stranke/dobavitelja do kupca,
 • skrb za verifikacijo računov in ocenjevanje strank/dobaviteljev,
 • organizacija prevzema in dostave blaga,
 • odgovornost za pridobivanje in izdajo faktur in usklajevanje aktivnosti s finančno službo,
 • vnos in ažuriranje cen v sistem,
 • naročanje in usklajevanje transporta po optimalnih cenah in transportnih poteh,
 • Spremljanje, sodelovanje in implementacija vseh novih uvoznih in izvoznih projektih.

Želimo si:

 • zaključeno 6. raven izobrazbe,
 • poznavanje MS Office orodij,
 • poznavanje programa SAP predstavlja prednost,
 • aktivno govorijo angleški in srbo-hrvaški jezik.

Ponujamo: 

 • zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • aktivnost za dobro počutje na delovnem mestu,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (vključenost v športno društvo, brezplačna vključenost v Specialisti+, družabni dogodki, itd.).

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pisne prijave pričakujemo do vključno 5. 5. 2024 prek povezave.