Ljubljanske mlekarne smo v sklopu našega družbeno odgovornega delovanja S posluhom za jutri finančno podprle projekt »Kam tečejo vode naših ledenikov« Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki raziskuje, kam odtekajo vode iz Triglavskega ledenika. Ekipa raziskovalcev se je na sončen septembrski petek, 10. 9. 2021, odpravila na Kredarico, kjer je opravila začetni del raziskave.

IMG_6564

Da bi lahko sledili vodi, ki odteka s Triglavskega ledenika in se pretaka skozi kraško podzemlje, je treba izvesti sledilne poskuse, ki vključujejo dve ključni aktivnosti. Prva je injiciranje sledila, druga pa vzorčenje vode na izvirih za ugotavljaje pojava sledila.

Septembrska raziskovalna odprava, ki smo se ji v barvah Alpskega mleka pridružili tudi mi, je potekala pod vodstvom mag. Mihe Pavška z GIAM ZRC SAZU, ki je velik poznavalec Triglavskega ledenika, saj ga preučuje že več desetletij. Naloga odprave je bila izvesti injiciranje sledila. Uporabili so sledilo uranin, ki je neškodljivo zdravju in okolju, ter ga vbrizgali v eno od razpok na spodnjem robu Triglavskega ledenika.

Obdobju po injiciranju sledijo vzorčenja vode za analizo pojava sledila na izvirih in vodotokih na štirih lokacijah v okoliških dolinah. Analize vzorcev bodo nato izvedli v Kemijskem analitskem laboratoriju na Inštitutu za raziskovanje krasa (IZRK).

IMG_6584

Izsledke raziskave bomo po njenem zaključku (predvidoma do konca leta 2021) predstavili javnosti.

Preučevanje slovenskih ledenikov v okviru GIAM sicer poteka že vse od leta 1946. Ena njihovih ključnih nalog, ki je prerasla v poslanstvo, je vsakoletno spremljanje in merjenje Triglavskega ledenika. Letošnje meritve, ki potekajo v okviru longitudinalne študije, so bile izvedene teden dni pred zgoraj omenjeno odpravo in so pokazale, da je površina ledenika znašala 2,7 hektarja. Rezultat je za 1,4 hektarja večji kot lani, kar pa je bilo po oblini snežni sezoni tudi pričakovati. Letošnje meritve tako ne spremenijo dejstva, da zaradi podnebnih sprememb Triglavski ledenik na dolgi rok izginja.

Sodelovanje Ljubljanskih mlekarn z GIAM SRC SAZU sicer sega že v leto 2016, ko smo omogočili razstavo o Triglavskem ledeniku, ki je bila uvodoma postavljena na sedežu našega podjetja v Ljubljani, nato pa je prepotovala celo Slovenijo.

Letošnje leto smo se Ljubljanske mlekarne prvič pridružile družbeno odgovorni iniciativi skupine Lactalis ob svetovnem dnevu čiščenja (World cleanup day), v kateri so ekipe iz sestrskih podjetij s celega sveta tokrat čistile že tretjič zapored.

23 naših sodelavcev je tako v petek, 24. 9., s posluhom za jutri ob pomoči nevladne organizacije Ekologi brez meja očistilo okolico Save pri Črnučah v Ljubljani.

World cleanup day je globalna čistilna akcija, ki se je je v letošnjem letu udeležilo več kot 1200 sodelavcev skupine Lactalis s celega sveta.

Ljubljanske mlekarne smo postale ponosni lastnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut.

Gre za nov certifikat, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Na slavnostni podelitvi certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec je minister za delo Janez Cigler Kralj podelil certifikate prvi generaciji prejemnikov, v kateri je bilo poleg Ljubljanskih mlekarn še 61 podjetji iz vse Slovenije. V imenu našega podjetja je certifikat prevzela Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja.

Slavnostna podelitev certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec
Grafika NI – spletna stran

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Alpsko!

Od 13. 10. do vključno 1. 11. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali  nagrajenca, ki prejme plato umešanih jogurtov Alpsko z žiti in okusom lešnika!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Nov okus po domu. Na domu.«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Nov okus po domu. Na domu.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Internavti, družba za komuniciranje d.o.o. Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka od 13. 10. 2021 do vključno 1. 11. 2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko umešani jogurt v lončku z žiti in okusom lešnika.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod objavo v komentar z uporabo emoji znakov zapišejo svoj najljubši zajtrk. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Zmagovalca bomo določili z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar zapisali svoj najljubši zajtrk, pri katerem bodo uporabljali le emoji znake. Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

– 3 x plato (10 jogurtov) jogurta umešani jogurt Alpsko z žiti in okusom lešnika.

Vrednost enega platoja znaša 6,5 €. Izžrebane bodo 3 nagrade, ki vsebujejo plato jogurtov.

Žreb bo izvedel izvajalec: 2. 11. 2021

5. Izbor nagrajencev

Nagrajenci bodo izžrebani med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar z uporabo emojijev zapisali svoj najljubši zajtrk. Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega FB sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec izvajalcu v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da izvajalcu pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja in izvajalca za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

7. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi: – za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 8. 10. 2021

Vas zanima sodelovanje in komunikacija z dobavitelji mleka?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot REFERENT V ODKUPU MLEKA (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Vaše odgovornosti bodo:

 • sodelovanje in komunikacija z dobavitelji surovine,
 • priprava podatkov o količinah ter kakovosti za izvedbo obračuna mleka,
 • dnevno, tedensko in mesečno planiranje izvajanja kontrole surovega mleka,
 • operativna izvedba vzorčenj in kontrole surovega mleka,
 • vnos in kontrola rezultatov analiz surovega mleka v IT sistem, obveščanje dobaviteljev o rezultatih analiz,
 • izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov v skladu z načeli HACCP, lastnih kontrol oz. politiko kakovosti podjetja,
 • sodelovanje pri dnevnem izvajanju kontrole vhodnih odkupljenih količin surovine ter ostalih parametrov za odkup surovega mleka in smetane,
 • izvajanje validacij sistemov avtomatskega vzorčenja na transportnih vozilih izvajalcev prevoza surovega mleka,
 • priprava poročil in izvedba korektivnih ukrepov,
 • operativno izvajanje nadzora nad opravljanjem storitev prevzema surovega mleka na terenu,
 • sodelovanje in komunikacija z zunanjimi analiznimi laboratoriji,
 • priprava poročil za potrebe znotraj družbe, za zunanje nadzorne inštitucije, skupino Lactalis,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij, povezanih z odkupom surovine.
Slika1

Od kandidatov pričakujemo:

 • zaključeno 5. stopnjo izobrazbe,
 • razumevanje oz. željo po delovanju na področju kmetijstva, živinoreje,
 • ciljno naravnanost, odlične komunikacijske ter organizacijske sposobnosti,
 • digitalno pismenost,
 • osnovno komunikacijo v angleškem jeziku.

Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za določen čas, za obdobje nadomeščanja porodniškega dopusta.

 

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom do 18. 10. 2021 oddate s klikom na povezavo.

 

 

Vas zanima spremljanje zalog, naročanje in planiranje materialov ter končnih izdelkov?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot STROKOVNI SODELAVEC V IZVOZU IN UVOZU  (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Vaše odgovornosti bodo:

 • dnevna komunikacija s strankami / dobavitelji ter nudenje poslovne podpore (administriranje, skrb za ažurne podatke, pomoč pri izbiri izdelkov, komunikacija glede prodajnih pogojev in ustrezen prenos informacij do KA),
 • sodelovanje z Industijo, Oskbovalno verigo ter Finančno službo,
 • odgovornost za spremljanje zalog, naročanje in planiranje materialov ter končnih izdelkov, planiranje nabavnih in prodajnih količin na osnovi preteklih kazalnikov,
 • odgovornost za virtualno prodajo do ključnih strank iz zalog sestrskih podjetij,
 • odgovornost za celoten proces direktne prodaje od stranke / dobavitelja do kupca,
 • priprava dokumentov za uvoz in izvoz, skrb za izvozno in uvozno dokumentacijo (arhiviranje),
 • priprava tedenskih in mesečnih zaključkov – Intrastat ter poročanje skupini, planov in poročil,
 • naročanje in usklajevanje transporta po optimalnih cenah in transportnih poteh,
 • organizacija prevzema in dostave blaga,
 • odgovornost za carinjenje blaga,
 • spremljanje in nadziranje strank / dobaviteljev glede kakovosti,
 • skrb za verifikacijo računov in ocenjevanje strank / dobaviteljev.
uvoz-izvoz

Pričakujemo kandidate, ki:

 • imajo zaključeno najmanj 6. raven izobrazbe,
 • odlično uporabljajo MS Office (predvsem Excel),
 • imajo izkušnje s podobnih področij dela,
 • aktivno govorijo angleško, italijanščina in srbohrvaščina predstavljata prednost.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 4-mesečno poskusno dobo.

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom do 26. 10. 2021 oddate s klikom na povezavo.

 

 

Vas zanima delo v trgovini?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot PRODAJALEC V DISKONTNI TRGOVINI  (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Skrbeli boste za …

prevzem in kontrolo blaga, razporejanje blaga na police in v zamrzovalne skrinje (po FIFO sistemu) ter izločanje poškodovanega in pretečenega blaga iz prodaje.

Vaše naloge bodo …

komunikacija s kupci, pomoč pri izbiri izdelkov ter svetovanje, založenost na policah ter obvladovanje blagajniškega materiala.

Prodajalec

Od kandidatov pričakujemo:

 • zaključeno 4. ali 5. stopnjo izobrazbe,
 • pripravljenost na delo v dveh izmenah (dopoldan in popoldan) ter ob sobotah (2 soboti v mesecu),
 • sposobnost dela v skupini, odlične komunikacijske ter organizacijske sposobnosti, proaktivnost,
 • osnovno poznavanje računalniških operacij.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za določen čas.

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom do 7. 11. 2021 oddate s klikom na povezavo.