latrach-med-jamil-Eb6hMEhGlKY-unsplash

Velikokrat se srečujemo z dilemami, kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO) predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko OEEO odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Odpadni hladilniki in zamrzovalne skrinje ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo nekatere nevarne snovi. Ena izmed njih je hladilna tekočina (plin). Gre za kemikalijo, ki se uporablja za hlajenje zraka v hladilniku ali zamrzovalniku. Ker sta najpogostejša hladilna plina – CFC v hladilnikih, izdelanih pred letom 1995, in HFC v poznejših modelih – dobro znani ozonu škodljivi snovi in toplogredna plina, je odstranjevanje hladilnikov regulirano in skrbno spremljano.

Odpadne hladilnike in zamrzovalnike lahko oddamo na tri različne načine: ob nakupu nove električne in elektronske opreme, v zbirnih centrih skupnega načrta ali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Pomembno je, da v kolikor je električna in elektronska oprema še uporabna, prednostno poskusimo zagotoviti ponovno uporabo te opreme, preden jo oddamo na načine, opredeljene v nadaljevanju.

1. Ob nakupu električne opreme

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) ima končni uporabnik pravico, da brezplačno odda OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljivi EEO, število kosov pa je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.

 

2. Zbirni centri skupnega načrta

Nosilec skupnega načrta je pripravil tudi pogodbene zbiralnice OEEO, ki lahko brezplačno prevzamejo OEEO od fizičnih ali pravnih oseb. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

3. Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Fizična oseba lahko odda OEEO tudi v zbirne centre izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje). Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti prostor, kjer se OEEO skladišči, preden oddajo nosilcu skupnega načrta ravnanja z električno in elektronsko opremo v nadaljnje ravnanje. Nosilec skupnega načrta zagotovi prevzem preko zbiralcev in odda do obdelovalcev. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

znak OEEO

Pomen ločenega zbiranja OEEO

Pomembno je, da OEEO oddamo pravilno in tako omogočimo nadaljnjo predelavo tega odpadka ter ohranjamo naravne vire, varujemo okolje in človeško zdravje.

Znak na levi prikazuje ločeno zbiranje OEEO.

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z OEEO zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadna električna in elektorska oprema na koncu življenjske dobe postane nov vir surovin.

Izdelki Ljubljanskih mlekarn so na Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov Gornja Radgona 2021 znova prejeli vrsto nagrad; 24 ocenjevanih izdelkov je prejelo skupno kar 24 medalj. Skutam brez laktoze Mu muki pa je komisija soglasno podelila posebno priznanje za doseženo izjemno kakovost.

AGRA 2021 velika zlata medalja

Ocenjevanje je potekalo od 1. do 4. junija 2021, na njem pa je sodelovalo 22 podjetij z 211 izdelki.

Veliko zlato medaljo so prejeli izdelki Maxim Premium: dvojna čokolada in chai latte, Mu muki: borovnica in malina, Siggi’s skyr: malina in vanilja, Ego multivitamin limona-pomaranča, Ego mango-kurkuma, Planica Kraljevska in Mu Athentikos grški tip jogurta.

Zlato medaljo so prejeli Alpsko mleko 3,5 % m. m. 1 l, Mu Cuisine bio nepasirana skuta, Mu Cuisine smetana za kavo, Mu Cuisine nepasirana skuta, Ego multivitamin mango ananas, Mu Cuisine smetana za stepanje, Alpsko umešani jogurt 6 % m. m. in Planica gozdna.

Srebrno medaljo pa je prejelo naslednjih 6 izdelkov Ljubljanskih mlekarn: Mu Cuisine smetana za kuhanje, Ego multivitamin črni ribez-banana, Alpsko mleko kalcij in vitamin D, Cremosa pistacija-slana karamela-temna čokolada-kokos, Mu čvrsti jogurt in Siggi’s skyr naravni.

Naše skute Mu muki so prejele posebno priznanje za doseženo izjemno kakovost. 

Ocenjevalna komisija je v obrazložitvi zapisala: “Člani komisije cenimo trud proizvajalca pri proizvodnji tega izdelka zaradi njegove kakovostnejše prehranske vrednosti, saj je ta izdelek brez dodanega sladkorja ter ojačevalcev okusa, uporabljena so naravna barvila, dodan pa je tudi kalcij in vitamin D. Ker je izdelek prvotno namenjen otrokom, je še toliko bolj pomembno, da proizvajalci stremijo k manjšemu vnosu sladkorja ter uporabi bolj naravnih sestavin.”

Maxim LM kreativa

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Maxim Premium!

Od 18. 7. do vključno 30. 7. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali  nagrajenca, ki prejme paket sladoledov Maxim Premium po izbiri!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE MAXIM PREMIUM

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre za blagovno znamko Maxim Premium, je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani blagovne znamke Maxim. Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je Imago Bold, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., kot upravljavec FB strani Maxim. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 7. 2021 do vključno 30. 7. 2021 do 23.59 ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Maxim https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal z dnem 18. 7. 2021.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) FB, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se udeleženec z njimi strinja, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil odda komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila FB,

(v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo nagradne igre zapiše odgovor na nagradno vprašanje.

5. člen: Nagradni sklad

1x paket izdelkov Maxim Premium (20 kos).

Skupna vrednost nagrade je 35€.

6. člen: Izključitev udeleženca

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v kateremkoli trenutku izključita udeleženca nagradne igre, v času trajanja igre, in sicer v naslednjih primerih:

– če udeleženec razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor,

– če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil FB),

– če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– če obstaja sum, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo.

7. člen: Potek izbora

Izmed vseh udeležencev bo naključno izžreban udeleženec, ki bo prejel nagrado. Izbor se bo izvedel v poslovnih prostorih družbe Imago Bold d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, in sicer 2. 8. 2021 ob 12.00 uri.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

8. člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno 2. 8. 2021 v sklopu FB objave nagradne igre.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na FB strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

9. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 9. členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca. Organizator in izvajalec osebne podatke nagrajenca (ime in priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdelujeta:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za ta namen organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za ta namen organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ter davčnim organom za potrebe.

12. člen: Ostale določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da udeleženec s temi pravili soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 18. 7. 2021

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

V četrtek, 15. julija 2021, smo v Ljubljanskih mlekarnah gostili obisk iz tujine. G. Franck Riester, francoski minister, odgovoren za področje zunanje trgovine, in ga. Florence Ferrari, francoska veleposlanica v Sloveniji, sta z obiskom uspešnega slovenskega podjetja, ki je del francoske skupine Lactalis, še dodatno utrdila dobre medsebojne odnose v poslovnem svetu obeh držav.

Photo: Matej Povše

Gosta sta sprejela direktor družbe, g. Tomaž Žnidarič, in direktor industrije za regijo LESE – Lactalis Jugovzhodna Evropa, g. Nicolas Menu. Večji del obiska je sestavljal ogled proizvodnega obrata Ljubljanskih mlekarn.

Photo: Matej Povše

 »Minister si je z zanimanjem ogledal proizvodnjo največje slovenske mlekarne, ki letno odkupi prek 200 mio litrov izključno slovenskega mleka. Polovico proizvedenih količin prav po zaslugi članstva v francoski skupini Lactalis, ki je prepoznala našo visoko kakovost, izvažamo po vsej Evropi in nekaterih drugih državah.«

Tomaž Žnidarič, direktor družbe

 

Photo: Matej Povše

G. Riester je po ogledu izpostavil povezavo med pripadnostjo tradiciji in dobrimi odnosi, ki jih podjetje vzdržuje z domačimi dobavitelji, ter znanjem, ki ga črpa kot del skupine Lactalis.

“Ljubljanske mlekarne is the largest dairy in Slovenia. I was impressed how well they managed to combine the knowledge of France-based Lactalis Group, within which they operate, and the tradition and bond they have with local producers. From all dairies in Slovenia, Ljubljanske mlekarne purchases the largest volume of domestic milk from over 2000 Slovenian farms. Digitalization of Ljubljanske mlekarne production enables them not only to follow trends in the milk and dairy products, but also to create them”.

Franck Riester, francoski minister, odgovoren za področje zunanje trgovine

Photo: Matej Povše

Obisk potrjuje, da Ljubljanske mlekarne predstavljajo zgled, kako združiti lokalno in globalno: slovensko visokokakovostno surovino in domače znanje, ki ga nadgrajujejo z investicijami izkušene mednarodne mlekarske skupine.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PRODAJI (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

prodaja

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • pripravljanje prodajnih poročil in njihova analiza;
 • proaktivno sporočanje informacij, pridobljenih iz analiz prodajnih poročil;
 • komunikacija in zagotavljanje odličnih odnosov z ostalimi člani prodajne ekipe (zlasti Ključnih kupcev, Trade marketinga in terenske prodajne ekipe);
 • vnos planskih podatkov v SAP, kreiranje zahtevkov za naročilnice in sprememb v SAP-u;
 • administrativne naloge v prodaji;
 • urejanje in vnos cen in cenikov z oddelkom administracije kupcev;
 • priprava obrazcev za podpis pogodb, vnos inventurnih reverzov, likvidiranje faktur v K3;
 • skrb za pošiljanje in dostavo vzorcev ključnim kupcem, vnos akcij in akcijskih popustov;
 • skrb za manjše kupce in priprave ponudb;
 • skrb za CRM;
 • opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega v okviru delovnega področja.

Od vas pričakujemo:

 • prodajno in ciljno naravnanost, vedoželjnost, proaktivnost, sposobnost hitrega prilagajanja oz. odzivanja;
 • računalniško pismenost, odlično uporabo MS Office (zlasti Excel);
 • pridobljeno 7. oz. 6. raven izobrazbe;
 • zaželeno znanje angleškega jezika.

Nudimo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za določen čas – za čas nadomeščanja porodniškega dopusta.

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo, skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom, do vključno 14. 7. 2021 oddate na tej  povezavi.