LMxEkošola (1)

Z letošnjim šolskim letom smo Ljubljanske mlekarne postale partner programa Ekošola. V okviru projekta Mlekastično otroci iz 41 vrtcev, učenci 55 osnovnih šol ter dijaki 8 srednjih šol spoznavajo vsebine s področja mlekarstva, prehrane in okolja, šolanje na daljavo pa ni ustavilo njihove vedoželjnosti.

»V Ljubljanskih mlekarnah v okviru znamke družbene odgovornosti, poimenovane S posluhom za jutri, dajemo velik poudarek skrbi za okolje. Ta predstavlja tudi eno izmed pomembnih strateških usmeritev podjetja. Poleg tega se zavedamo, kako pomembno je odgovorno ravnanje z okoljem in naravo približati že otrokom in mladostnikom, zato smo z veseljem in ponosom pristopili k Ekošoli ter omenjeni program finančno podprli,« o sodelovanju z mednarodno uveljavljenim programom celostne okoljske vzgoje in izobraževanja pove Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

Poučne vsebine za mlade od vrtca do srednje šole

O tem, da je projekt Mlekastično padel na plodna tla, je spregovoril tudi mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola v Sloveniji: »Veseli smo, da smo s projektom Mlekastično obogatili vsebine programa Ekošola, še več, mentorji in naše ekošolarke in ekošolarji so se nove teme nadvse razveselili in projekt z veseljem izvajajo.« Kot pravi, otroci in mladi znotraj projekta odkrivajo pot slovenskega belega zlata – mleka, slovenske pridelovalce, organiziranost kmetij, mlečne izdelke, ki nastajajo, ter vrsto drugih povezanih vsebin.

»Pri tem jih spremlja kravica Berta, slovenska mlekarica. Otroke uči o življenju slovenskih krav in skrbi zanje, o značilnostih molže ter povezanih vsebinah, kot so pomen mleka za uravnoteženo prehrano, lokalna hrana, sezonska hrana in podobno. Gradiva se dotaknejo tudi drugih tem, kot na primer embalaža, transportne poti in podnebne spremembe. Prav zato lahko v projektu Mlekastično sodelujejo otroci in mladi od vrtca do srednje šole skupaj z mentorji,« še dodaja Cerar.

Gradivo zasnovano z mislijo na učenje na daljavo

Pri programu Ekošola pravijo, da kljub temu, da pouk letošnje šolsko leto poteka večinoma na daljavo, to ni ustavilo vedoželjnosti in raziskovanja otrok, učencev in dijakov. To omogoča tudi skrbno in kakovostno pripravljeno didaktično gradivo, ki je nastalo v sodelovanju med Ljubljanskimi mlekarnami in Ekošolo. Gradivo je razdeljeno na več starostnih skupin in je bilo že v začetku zasnovano z mislijo na učenje na daljavo; sestavljeno je iz različnih predstavitev, delovnih listov ter vsebuje povezave do dodatnih virov. Med mladimi največjo priljubljenost uživajo video vsebine, na katerih bo poudarek tudi v nadaljevanju projekta.

Foto utrinek s konference koordinatorjev programa Ekošola, 28. 9. 2020
Nagradn igra AM

Nagradna igra poteka od 24. 2. 2021 do vključno 7. 3. 2021 preko spletne pasice ter spletne strani Zgodbe Alpskega mleka.

S potegom miške odgovorite na prikazano trditev z drži/ne drži, vnesite svoje podatke v oblaček in že se boste potegovali za:

– 10 x šestorček Alpskega mleka z nogavicami Alpsko mleko
– 10 x nogavice Alpsko mleko

Žreb bo potekal 8. 3. 2021.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Alpsko mleko. Okus po domu.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Alpsko mleko. Okus po domu.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 24. 2. 2021 do vključno 7. 3. 2021 preko spletne pasice ter spletne strani.
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu https://alpsko.si/zgodbe-alpskega-mleka/.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje podatke, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Obiskovalci spletnih strani, kjer bo pasica prikazana, s potegom miške odgovorijo na prikazano trditev z drži/ne drži. Klik na pasico jih vodi na pristajalno spletno stran Alpskega mleka, kjer se jim prikaže oblaček, v katerega nato vnesejo svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, e-pošto).
Zmagovalce bomo izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo na spletni strani vnesli svoje podatke.
Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:
– 10 x šestorček Alpskega mleka z nogavicami Alpsko mleko
– 10 x nogavice Alpsko mleko

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša največ 14 eur. Izžrebanih bo 20 nagrad.
Žreb bo potekal: 8. 3. 2021

4.1. Izbor nagrajencev:
Nagrajenci bodo 8. 3. 2021 izžrebani med vsemi sodelujočimi.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-pošte.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči vnesel v formo za vnos podatkov. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,
s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev ) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 23. 2. 2021

Mu Cuisine bio nepasirana skuta in Mu navadni čvrsti jogurt v 1l vedru sta Izbrana produkta leta 2021

POY MERCATOR 1200×1500 FEB21 V5

Vsako leto sredi februarja so kot zaključek največje nacionalne raziskave novosti izdelkov in storitev široke potrošnje objavljeni Izbrani produkti leta.

Ponosni smo, da sta med letošnjimi zmagovalci kar dva izdelka Ljubljanskih mlekarn: Mu Cuisine bio nepasirana skuta, 40% m.m., v kategoriji skut in Mu navadni čvrsti jogurt v 1l vedru s 3,5% m.m. v kategoriji jogurtov.

 

 

Zmagovalna skuta in jogurt razkrivata: kako poteka izbor za Izbrani produkt leta?

Že deveto leto zapored je podjetje Nielsen opravilo neodvisno nacionalno reprezentativno raziskavo med slovenskimi uporabniki. Anketiranci iz več kot 1000 slovenskih gospodinjstev so ocenjevali produkte na podlagi inovativnosti, atraktivnosti in nakupne namere in glasovali med 418 produkti iz več kot 50 različnih kategorij.

POY MERCATOR 1200×1500 FEB21 V6

Ko ustvarjamo izdelke, vedno poslušamo potrošnike. Spremljamo trende in raziskujemo, kaj je tisto, kar potrošniki iščejo. To je pripeljalo tudi do razvoja skute Mu Cuisine bio in kilogramskega čvrstega jogurta Mu.  Vsaka nagrada, ki jo z reprezentativnim vzorcem izglasujejo potrošniki, je za nas potrditev, da gremo v pravo smer. Takšna je tudi nagrada Izbrani produkt leta 2021.

 

Na zmago v razširjeni konkurenci izdelkov, ki se je od lanskega leta skoraj podvojila, smo lahko upravičeno ponosni, zaupanje slovenskih kupcev pa bomo z inovativnimi in kakovostnimi izdelki ohranjali tudi v prihodnje.

Sadna skutica Mu Muki je prejela nagrado za inovativnost v skupini mlečnih izdelkov na razpisu za najbolj inovativna živila leta 2021

Na Inštitutu za nutricionistiko, kjer izbor najbolj inovativnih živil izvajajo že od leta 2014, so tudi letos nagradili najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo, prijaznost potrošniku ali druge cilje. 

Untitled design (3)

“Pečat Inovativno živilo ima še posebno težo, ker ga podeljujejo Inštitut za nutricionistiko in priznani prehranski strokovnjaki. Kakovostnim in hranljivim mlečnim izdelkom Ljubljanskih mlekarn potrošniki zaupajo že vrsto let, zato smo še posebej veseli, da je našo inovativnost prepoznala tudi strokovna javnost.”

mag. Tina Kumelj, direktorica marketinga

 

“Razvijati izdelke za naše najmlajše predstavlja veliko veselje, a hkrati odgovornost, saj se zavedamo, da je kakovostna prehrana v najzgodnejšem obdobju življenja izjemno pomembna.”

Gaja Vlaj, razvojna tehnologinja

Kako Mu Muki izkazuje svojo inovativnost?

Linijo Mu Muki predstavljajo sadne skutice, izdelane iz svežega sira brez laktoze. Skute so na voljo v okusu borovnice in maline, zato bodo všeč tudi otrokom in lahko predstavljajo okusno malico. Izdelki linije Mu Muki so brez laktoze, zato so primerni tudi za osebe z laktozno intoleranco in vse, ki se laktozi izogibajo. Odlikuje jih  visoka vsebnost beljakovin,  dodana pa sta jima tudi mineral kalcij  in vitamin D. Izdelka sta proizvedena brez dodanih barvil in arom. Vse to pa so lastnosti, ki jih sodobni starši želijo pri mlečnih izdelkih na domačih mizah, še posebej, ko gre za njihove otroke.

Ekipa Bahrain Victorious prisega na najkakovostnejše izdelke iz slovenskega mleka

Team Bahrain Victorious 2021

Kolesarska mrzlica niti v letu 2021 še ne pojenja. V času, ko so kolesarske ekipe že začele s prvimi treningi, tudi njihove podporne ekipe ne počivajo, temveč pilijo vse najmanjše podrobnosti pri načrtovanju sezone. Ena od njih, na prvi pogled majhna, a za vrhunskega športnika izredno pomembna, je tudi izbira prehrane.

Najvišja kakovost, hranilnost in svežina izdelkov so cilji, ki si jih v Ljubljanskih mlekarnah vsakodnevno zastavljamo in hkrati dosegamo. Naši izdelki iz slovenskega mleka, ki vsebujejo obilico beljakovin, kalcija in vitaminov A, C, D, E, B1 in B2, tako niso priljubljeni le med širšo skupino potrošnikov, pač pa so njihovo kakovost prepoznali tudi nutricionisti ene najuspešnejših kolesarskih ekip na svetu.

Foto: @bettiniphoto

Bahrain Victorious 2021

Prav zato smo ob začetku nove sezone v Ljubljanskih mlekarnah z veseljem sprejeli mesto produktnega sponzorja kolesarske ekipe Bahrain Victorious, v kateri ob mednarodno pestri zasedbi sodelujejo tudi trije izvrstni slovenski kolesarji; Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik.

Rdeče-črni so se v minulih dneh mudili v španski Alteji, kjer so se poglobljeno pripravljali na novo sezono. Izdelki Ljubljanskih mlekarn bodo ekipo Bahrain Victorious spremljali tudi po končanih dvotedenskih pripravah; v njihovi mobilni kuhinjski enoti bodo na jedilniku na vseh največjih kolesarskih dirkah sveta.

Foto: @bettiniphoto

Kateri izdelki bodo v letu 2021 na mizi Mateja Mohoriča, Domna Novaka, Jana Tratnika in ostalih vrhunskih kolesarjev ekipe Bahrain Victorious?

  • Alpskemu, pionirju in prvaku slovenskega mleka, zaupajo tudi najbolj izkušeni športni nutricionisti. V ekipi Bahrain Victorious prisegajo na Alpsko mleko brez laktoze z 1,5 % m. m. in na Alpsko mleko z 0,5 % m. m.
  • Sveži siri teknejo vsem, kolesarje pa bosta še posebej razveselila izdelka iz družine Mu Cuisine: lahka skuta in mozzarela Grande Napoli.
  • Največ raznolikosti najdemo med izbranimi jogurti; poleg naravnih jogurtov Ego in Mu z 1,3 % m. m. so nutricionisti na jedilnik vključili še številne sadne jogurte Mu z najrazličnejšimi okusi od banane do gozdnih sadežev.
bahrein_charly_2101_120

V nadaljevanju sezone pa bo chef Vlado Hrvatin razkril še nekatere ostale skrivnosti v prehrani zmagovite kolesarske ekipe. Navijajmo skupaj!

 

Foto: @charlylopezph

Postali smo strateško-razvojni partner projekta Inženirke in Inženirji bomo!

V Ljubljanskih mlekarnah verjamemo, da lahko številnim izzivom jutrišnjega dne prisluhnemo že danes. Verjamemo tudi, da to lahko dosežemo z vlaganjem v razvoj mladih talentov in s spodbujanjem njihove ustvarjalnosti v tehniških poklicih. Prav zato smo v letu 2021 postali strateško-razvojni partner projekta Inženirke in Inženirji bomo!

engineer-4915427_1920

Neprofiten projekt Inženirke in Inženirji bomo! mladim na zanimiv in interaktiven način približuje svet inženirstva, tehnike, naravoslovja in tehniških poklicev. S številnimi dogodki, predavanji in spletnimi vsebinami mlade spodbuja tudi k inovativnosti, obenem pa krepi medgeneracijsko povezanost in zavedanje o enakosti med spoloma.

Strateško-razvojnega partnerstva pri devet let trajajočemu projektu, ki je na svojih dogodkih navdušil že več kot 5600 mladih, se kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje v Ljubljanskih mlekarnah iskreno veselimo.

Ste vedeli, koliko tehnologov stoji za vašo skodelico mleka?

V Ljubljanskih mlekarnah poleg proizvodnih tehnologov zaposlujemo tudi tehnologe na področjih razvoja, vzdrževanja in energetike, ravnanja z odpadki in embalaže ter meroslovja.

V Ljubljanskih mlekarnah s svojimi izdelki podpiramo pokljuško svetovno prvenstvo v biatlonu

IBU_WCH_2021_Pokljuka-infrastruktura-185

Biatlon je šport, ki odlikuje hitrost, zbranost in prilagodljivost tekmovalcev; vseeno pa občasno na najvišje stopničke postavi tiste, ki se jim nasmehne tudi kanček sreče. V mlekarstvu pa je za ohranjanje najvišjega rezultata pomembno kvečjemu nasprotno –nadzorovanje pogojev, natančnost in ponovljivost.

 

Vseeno pa se na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki, ki ga s svojimi izdelki podpiramo tudi v Ljubljanskih mlekarnah, v razburljivih športnih predstavah prepletajo prav te lastnosti, in dokazujejo, da so biatlon in mlečni izdelki zmagovalna kombinacija.

Foto: Matic Klanšek

IBU_WCH_2021_Pokljuka-infrastruktura-179

Najvišja kakovost, hranilnost in svežina izdelkov so cilji, ki si jih v Ljubljanskih mlekarnah vsakodnevno zastavljamo in hkrati dosegamo. Naši izdelki iz slovenskega mleka, ki vsebujejo obilico beljakovin, kalcija in vitaminov A, C, D, E, B1 in B2, tako niso priljubljeni le med širšo skupino potrošnikov, pač pa so njihovo kakovost prepoznali tudi organizatorji in udeleženci svetovnega prvenstva v biatlonu.

 

Naša podpora eni od letošnjih najpomembnejših športnih prireditev je začetek poti velikim dosežkom naproti, po kateri hodimo skupaj, z roko v roki.

Foto: Matic Klanšek