Ljubljanske mlekarne smo v sodelovanju z dolgoletnim poslovnim partnerjem DS Smith izboljšale komercialno in transportno embalažo sladoledov Maxim Premium. Več o novonastali funkcionalni in trajnostni rešitvi, ki omogoča, da za transport omenjenih izdelkov potrebujemo kar 42 manj tovornjakov in s tem proizvedemo manj emisij CO2, si preberite v nadaljevanju.

Sladoledi na palčki so zaviti v folijo, ki izdelek ščiti, hkrati pa omogoča, da ga potrošnik zlahka prepozna. S folijo pa se zgodba o embalaži pri sladoledih še ne zaključi. Iz naše tovarne sladoledi do trgovcev prispejo v t. i. transportni embalaži oz. preprosto rečeno v kartonih. Nekatere sladolede na palčki pa ponujamo tudi v družinskem pakiranju. Ta kartonska škatlica – vmesni člen med folijo in kartonom – pa se imenuje komercialna embalaža.

Z embalažnimi strokovnjaki podjetja DS Smith iz razvojnega PackRight centra Brestanica smo si pri iskanju novih rešitev zadali osnovni cilj razvoja komercialne embalaže; enostavno za potrošnike. Pameten dizajn in varnost sta ključnega pomena, da embalaža postane bolj dostopna in trajnostna. Konstrukcija komercialne embalaže je oblikovana na način, da jo potrošniki lahko zelo enostavno odprejo.

Sočasno z oblikovanjem komercialne embalaže se je razvijala tudi transportna embalaža, ki služi varni dostavi sladoleda do trgovin. Tako smo izboljšali pakiranje ter zmanjšali porabo in s tem stroške embalažnega materiala.

Novonastalo pakiranje je prilagojeno našim logističnim procesom – velikosti palete, nalaganju in skladiščenju. Z izboljšanimi dimenzijami nam omogoča shranjevanje več izdelkov v transportni škatli. Posledično lahko na posamezni paleti transportiramo 72 sladoledov več, s čimer pomembno prispevamo k zmanjšanju onesnaženja okolja.

Nova, bolj ekološka embalaža namreč dosega merljiv trajnosten rezultat: za transport izdelkov bo sedaj na cesti 42 tovornjakov manj, kar pomeni bistveno zmanjšan izpust emisij CO2. Prav tako bo zaradi večjega števila izdelkov na paleti in premišljene konstrukcije transportne embalaže 555 manj manipulacij s paletami, zmanjšali pa se bodo tudi stroški transporta.

 

pantoMUma-vertikalni-banner-LM-x2

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »PantoMUma« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

1. Nagradna igra poteka:
Od 3. 12. 2020 do 4. 1. 2021 do 8.00.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
5. 12. (nagrada 2x Activity)
8. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
10. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
12. 12. (nagrada 2x Activity)
15. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
17. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
19. 12. (nagrada 2x Activity)
22. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
24. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
26. 12. (nagrada 2x Activity)
29. 12. (nagrada 25 x Mu mask)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.l-m.si
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 208 sodelujočih – 8 x družabna igra Activity  in 200 x MU maske.

Žrebanje bo potekalo ob ponedeljkih, 7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12. in 4. 1. 2020.  Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime in priimek, davčno številko in naslov nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

»S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 1. 12. 2020

Planica NI 281×500-px (1)

Tako kot v svetu športa vsak navija za svojega najljubšega športnika, tudi v svetu sladoledov vsak navija za svoj najljubši okus. V času, ko poteka akcija #PlanicaSPlanico bomo zato na Facebook strani Planice izvedli tekmovanje, kateri okus Planice bo poletel najdlje. 

Nagradni sklad igre je:

 • trojček zmagovalnih okusov Planica v litrskem pakiranju (tri zmagovalne banjice)
 • vstopnici za ogled poletov v Planici 2021 (karte so unovčljive za naslednje leto oz. za prvo tekmo, ki bo dovoljevala ogled v živo).

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 65 eur.

Žreb bo potekal:
15. 12. 2020 

Spremljajte Facebook stran Planica in se pridružite nagradni igri #PlanicaSPlanico, ki poteka med 7. 12. in 13. 12. 2020.

Pravila in pogoji nagradne igre #PlanicaSPlanico

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#PlanicaSPlanico« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 7. 12. 2020 do vključno 13. 12. 2020 na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu www.facebook.com/sladoled.planica.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod grafiko z nagradnim vprašanjem, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

Sledilci Planice v komentarje pod objavo zapišejo, za kateri okus stiskajo pesti. Trije okusi, ki bodo prejeli največ glasov (oz. jih bo odneslo najdlje) se bodo povzpeli na zmagovalne stopničke.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo glasovali za okus, ki se bo znašel na »zmagovalnih stopničkah« (prva tri mesta).

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »Planica«.

Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradne igre izločiti sodelujoče, za katere organizator sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 1. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

–          trojček zmagovalnih okusov Planica v litrskem pakiranju (tri zmagovalne banjice)

–          2x vstopnica za ogled poletov v Planici (2021). Karte so unovčljive za naslednje leto oz. za prvo tekmo, ki bo dovoljevala ogled v živo.

Skupna vrednost ene nagrade znaša 65 eur. Izžrebane bodo tri nagrade.

Žreb bo potekal: 15. 12. 2020

4.1. Izbor nagrajencev:

Tričlanska žirija bo 15. 12. 2020 izvedla izbor, kjer bo med vsemi sodelujočimi izbrala 3 posameznike, ki so glasovali za okuse Planice, ki so se znašli na »zmagovalnih stopničkah« (prva tri mesta). Žirijo določi organizator, odločitev žirije je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Facebook),

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

4.3. Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

 1. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/sladoled.planica.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/sladoled.planica.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d. o. o.

Ljubljana, 4. 12. 2020

Unknown-4-540×960

Za sodelovanje v nagradni igri na Facebook strani Mu odgovorite na nagradno vprašanje! Podelili bomo 32 x prazničnih valjarjev.

Za pravila nagradne igre zdrsnite v dno novice.

Pravila in pogoji nagradne igre Pripravljeno z ljubeznijo

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Pripravljeno z ljubeznijo« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Nagradna igra poteka:
  Od 6. 12. do 1. 1. 2020

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 1. 12. (8x praznični valjar)
 2. 12. (8x praznični valjar)
 3. 12. (8x praznični valjar)
 4. 12. (8x praznični valjar)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
  V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
  Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
  Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.
 2. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 32 sodelujočih – 32 x praznični valjar.

Žrebanje bo potekalo ob petkih: 11. 12., 18. 12., 25. 12. in 1. 1. 2021.  Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
  Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.
  V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.
 2. Prevzem nagrad
  Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.
 3. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
  Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
  Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
  Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
  Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 4. Odgovornosti organizatorja
  Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
  – nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
  – kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
  Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 5. Končne določbe
  »S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 4. 12. 2020

Že četrtič sodelujemo v izobraževalni kampanji o reciklaži in krožnem gospodarstvu embalaže Tetra Pak

V decembru se je začela izobraževalna kampanja o recikliranju in krožnem gospodarstvu embalaže Tetra Pak, namenjena izboljšanju ozaveščenosti potrošnikov o recikliranju in krožnem gospodarstvu te vrste embalaže.

Ljubljanske mlekarne v sodelovanju s Tetra Pakom, Dano, Valtexom/Eko iniciativo in Lucartom spodbujamo kupce k pravilnemu odlaganju Tetra Pak embalaže. Če jo po uporabi odložimo v rumeni zabojnik, s tem omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih, uporabnih izdelkov, kot so higienski papirnati izdelki.

LM december s posluhom_FB post

Zakaj je pravilno odlaganje embalaže tako koristno?

V povprečju kar 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati.

Pri tem pa je pomembno, da izvedemo vse korake: prazni embalaži odvihamo robove, jo sploščimo, zapremo s pokrovčkom in odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranimo kar 20 %  prostora v zabojnikih in pripevamo tudi k manjšim izpustom zaradi prevoza.

Pravilno odloženo Tetra Pak embalažo nato prepeljejo v predelavo v papirnice. Tam jo reciklirajo in izdelajo nove, uporabne in kakovostne higienske papirnate izdelke, kot so robčki, brisačke, toaletni papir.

LM december s posluhom_FB post

Razdeljenih že več kot 22.000 paketov recikliranih robčkov

Z namenom osveščanja in pomoči potrošnikom pri razumevanju načel krožnega gospodarstva smo partner projekta že četrto leto zapored.

V hipermarketih Mercator smo kupcem ob nakupu petih izdelkov, pakiranih v embalaži Tetra Pak, poklonili 10 paketov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural. V treh letih projekta je bilo ob nakupu izdelkov Ljubljanskih mlekarn in Dane na ta način razdeljenih že  22.000 paketov recikliranih robčkov, izdelanih iz kartonskega dela embalaže Tetra Pak.

Smo prvo slovensko podjetje, ki je zaprlo interno snovno zanko odpadne embalaže Tetra Pak. Ostanek odpadne embalaže, ki nastane v proizvodnem procesu, ločeno zberemo in ga posredujemo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz nje izdelajo recikliran higienski papir, ki ga uporabljamo za interne namene.