POLITIKA KAKOVOSTI, ZAGOTAVLJANJA VARNIH ŽIVIL, VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VAROVANJA OKOLJA

Ljubljanske mlekarne smo kot član skupine Lactalis dolgoročno zavezani h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja, kar je ena od temeljnih dolžnosti in odgovornost vseh zaposlenih. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti sta dva ključna pogoja za vodilni položaj skupine Lactalis na globalnem trgu.

V družbi Ljubljanske mlekarne imamo vpeljan integriran sistem vodenja v katerem se dopolnjujejo in izvajajo sistemi vodenja kakovosti, sistem vodenja varnosti živil, sistem varnosti in zdravja pri delu in sistem ravnanja z okoljem. Smo k potrošniku naravnan tim ustvarjalnih, motiviranih in odgovornih sodelavcev. S svojim znanjem in delom ustvarjamo varne, inovativne, naravne in visoko kakovostne izdelke, učinkovite in kakovostne storitve ter varno delovno okolje. Z njimi ustvarjamo in zadovoljujemo potrebe in pričakovanja naših zaposlenih, lastnikov, potrošnikov, kupcev in dobaviteljev. Zaposlenim zagotavljamo ustvarjalno delovno okolje.

S politiko kakovosti imamo definirane cilje in zaveze do stalnega izboljševanja kakovosti živil, varnosti pri delu, ravnanja z okoljem in zadovoljstva kupcev in potrošnikov:

NAŠI CILJI

DELUJEMO SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO
na področju varnosti in kakovosti živil, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanju z okoljem.

ZAGOTAVLJAMO VARNOST IN KAKOVOST ŽIVIL
Zagotavljamo varnost in kakovost surovin, dodatkov in embalaže.

ZAGOTAVLJAMO VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Zagotavljamo varnost in zdravje pri delu.

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE IN SI PRIZADEVAMO ZA RACIONALNO RABO ENERGENTOV
Načrtujemo in uvajamo nove tehnologije in izdelke v skladu z načeli varovanja okolja, odgovorno obvladujemo vse pomembne okoljske vidike in si prizadevamo za racionalno rabo vseh energentov.

POTRJUJEMO IZBIRO POTROŠNIKOV
Zagotavljamo najboljšo kakovost izdelkov, kot jo pričakujejo potrošniki naših blagovnih znamk.

IZPOLNJUJEMO PRIČAKOVANJA POTROŠNIKOV
Zagotavljamo najboljše storitve glede na pričakovanja potrošnikov.

IZBIRAMO ZANESLJIVE DOBAVITELJE
Zagotavljamo zanesljivost dobaviteljev, podizvajalcev in dobav.

ZAGOTAVLJAMO KAKOVOST ZA NAJBOLJŠO CENO
Izboljšujemo kakovosti in donosnost ter obvladujemo odstopanja.

NAŠE ZAVEZE

ZAVEZA
Vodstvo se zavezuje za implementacijo politike kakovosti v podjetju in na vseh naših trgih.

IMPLEMENTACIJA
Vodstvo se vsako leto zaveže, da bo dosegalo in merilo cilje v skladu s politiko kakovosti.

VKLJUČENOST VSEH
Vsak zaposleni ima v okviru svojih del in nalog opredeljen vpliv na varnost in kakovost izdelkov, varnost in zdravje pri delu ter ravnanje z okoljem.

VARNOST
Obvladujemo varnost izdelkov in procesov , varnost in zdravje pri delu ter uspešno vpeljujemo spremembe.

VARNA HRANA

Skrb za varnost in kakovost izdelkov smo organizirali v celovit sistem, ki se začne pri preverjanju kakovosti surovega mleka pri pridelovalcu in zaključi, ko posamezen izdelek doseže končnega kupca. Preverite kako poteka pot do kupca >>.