S posluhom za jutri

Ljubljanske mlekarne se kot največja slovenska mlekarna zelo dobro zavedamo odgovornosti do okolja, skupnosti, v katerih delujemo, porabnikov naših izdelkov in seveda tistih, ki so z nami vsak dan, naših sodelavcev.

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno, prijazno do družbe in okolja in bo obenem vodilo k dolgoročnemu uspehu podjetja. Na tej povezavi je dostopna zaveza vodstva družbeni odgovornosti.

 

Naša prizadevanja smo združili pod blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri.

Posluh za jutri združuje štiri stebre našega odgovornega delovanja.

s posluhom za jutri_logo kompozicija_n

OKOLJE

Mleko je veliko darilo narave in v Ljubljanskih mlekarnah smo zato še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja. Učinkovito ravnanje z okoljem je tudi ena izmed pomembnejših strateških usmeritev. Uvajanje novih tehnologij načrtujemo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujemo porabo naravnih virov.

Družbeno odgovorne zaveze skupine Lactalis so opredeljene na treh ključnih področjih: ogljični odtis, embalaža in dobrobit živali, pri tem pa je vse troje neločljivo povezano z okoljem.

Skrbi za okolje so zavezani tudi naši zaposleni, ki jih na tem področju redno izobražujemo. Povsod v podjetju tudi ločujemo odpadke, vključno z miniaturnimi ekološkimi otoki v vsakem nadstropju poslovne stavbe.

 • V digitalni čistilni akciji smo počistili 10.060,5 GB
  Preberi
 • Razglasili smo Naj hlev Ljubljanskih mlekarn 2023
  Preberi
 • V čistilni akciji zbrali kar 275 kilogramov smeti
  Preberi

KAKOVOST IZDELKOV

Naša želja in cilj sta, da porabniki izdelkov Ljubljanskih mlekarn uživajo v varnih, kakovostnih in okusnih izdelkih. Doseči vse troje ni enostavno in za to se trudimo na vseh področjih delovanja podjetja. Eden izmed pomembnejših dejavnikov pri tem je naš sistem zagotavljanja varne in kakovostne hrane. Temelji na bogatem znanju in dolgoletnih izkušnjah naših strokovnjakov z najrazličnejših področij.

Visoko kakovost izdelkov zagotavljamo od kmetije do trgovske police.

Čedalje več potrošnikov si želi uživati izdelke iz naravnih in enostavnih sestavin, ki jih razumejo in jim zaupajo. Tako smo v Ljubljanskih mlekarnah že v letu 2017 spremenili recepture sadnih jogurtov Mu in pri tem zasledovali t.i. logiko »clean label« oziroma čisto označevanje. To pomeni kratek seznam sestavin in njihovo razumljivost. Pomeni odsotnost umetnih dodatkov. Usmeritev smo nadgradili tudi z lansiranjem Mu Natur, prve linije jogurtov iz le dveh sestavin: mleka in sadja.

ODGOVORNOST DO DRUŽBE

Ponosni smo, da lahko s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo in aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.

Mleko je osnovno živilo za vsakogar in še posebej pomembno za najmlajše, zato z njim oskrbujemo tiste, ki si ga težje privoščijo – varne hiše, materinske domove in krizne centre po vsej Sloveniji. Skupno jim letno podarimo že skoraj 30 tisoč litrov Alpskega mleka.

S skrbnim načrtovanjem zagotavljamo racionalno proizvodnjo prehrambnih izdelkov, morebitne izdelke pred iztekom roka uporabnosti pa vsakokrat namenimo humanitarnim ustanovam: Rdečemu križu Slovenije, Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Zavetišču za brezdomce v Ljubljani, Škofijski karitas ljubljanske Nadškofije ali Človekoljubnemu dobrodelnemu društvu Up.

S partnerskimi odnosi pomagamo dosegati športne uspehe slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec in deskarja Žana Koširja. Smo ponosni partner Olimpijskega komiteja Slovenije.

Naša vrata so vedno na stežaj odprta vedoželjnim dijakom in študentom študijskih smeri, ki se povezujejo z mlekarstvom in poslovanjem, in tako z njimi z veseljem delimo znanje.

 • Prejeli smo napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec
  Preberi
 • Prejeli smo priznanje MEGA navdih 2022
  Preberi
 • Navdušujemo bodoče inženirje: bodite radovedni!
  Preberi
 • Alpsko je ponosni sponzor slovenskih olimpijcev
  Preberi

SKRB ZA ZAPOSLENE

Merila smo si postavili višje od zakonskih določil in skrb za kakovostno življenje sodelavcev nadgradili. Smo prvo podjetje iz živilsko-predelovalne panoge v Sloveniji, ki je prejelo osnovni in trajni certifikat Družini prijazno podjetje. Spodbujamo in nagrajujemo inovatorje, redno, pravočasno, dvosmerno in odkrito komuniciramo z zaposlenimi in prepoznavamo Naj sodelavce, ki delujejo po skupnih vrednotah.

Letno se družimo na športnih igrah, ponujamo možnost letovanja v lastnih počitniških kapacitetah in podpiramo delovanje Športnega društva Ljubljanske mlekarne. Vsako leto namenimo tudi 10.000 evrov internemu razpisu za sponzorska sredstva za naše sodelavce in njihove družinske člane, ki osreči vsaj 40 športnikov, plesalcev, umetnikov ali glasbenikov.

DDO-ESS
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je certifikat, katerega namen je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
izbrana-kakovost-logo-356×190
Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Zaščitni znak izbrana kakovost Slovenija je namenjen živilom, ki so pridelana in izdelana v Sloveniji.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me