Pridružite se nam kot VODJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB14

Vaši izzivi:

 • ­vodenje področja varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju VZD) za celotno podjetje, na lokacijah obrata Ljubljana, obrata Maribor ter skladišča zamrznjenega programa v Mostah pri Komendi, s stacionarno lokacijo dela Ljubljana Bežigrad,
 • skrbništvo nad politiko VZD,
 • aktivno sodelovanje in ozaveščanje vodij oddelkov s področja VZD znotraj proizvodnje, visoko-regalnega skladišča, diskontnih prodajaln, režijskih – podpornih služb, terenskih služb – komercialisti, pospeševalci prodaje),
 • proaktivno delo ter svetovanje za zagotavljanje varnega delovnega okolja,
 • iniciativna implementacija novih zahtev v sodelovanju z vodji oddelkov,
 • vodenje projektov na področju VZD na lokalni ravni ter znotraj Skupine Lactalis,
 • odgovornost za zagotavljanje in izvajanje zakonskih predpisov na področju VZD: pregledi strojev, nevarne snovi, usposabljanja, pregledi delovnih okolij ter sredstev, razsvetljave, hrupa, požar, prva pomoč, evakuacija, osebna varovalna oprema itd.,
 • priprava izobraževanj s področja VZD, tako za zaposlene kot zunanje izvajalce ter svetovanje vodjem področij,
 • aktivno delo na področju zmanjševanja nezgod pri delu ter sodelovanje pri predlogih za izboljšave,
 • uvedba sistema za preventivno delovanje in kontrolo ter obravnavanje nezgod pri delu in njuno nadziranje,
 • uvajanje dobrih praks na področju VZD v vse sredine v podjetju in Skupini Lactalis,
 • proaktivna vloga pri izrednih dogodkih (požar, epidemija, druge katastrofe…),
 • odgovornost za implementacijo aktivnosti za področje promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Želimo si:

 • pridobljene izobrazbe s področja tehniške varnosti – diploma ali magisterij ter opravljeni strokovni izpit iz področja,
 • kandidate, ki so usmerjeni k delu z ljudmi, soustvarjajo sodelovanja, so ciljno usmerjeni, spodbujajo rast in ustvarjajo dodano vrednost v podjetju.


Ponujamo:

 • ­zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Prijava:

Pisne prijave z življenjepisom pričakujemo do vključno 15. 10. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot NABAVNI KOMERCIALIST ZA REGIJO/REGIONAL CATEGORY BUYER (m/ž)

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB5

Vaši izzivi:

 • ­imeti ključno vlogo pri razvoju in izvajanju regionalne strategije javnih naročil,
 • usklajevanje regionalnih nabavnih procesov, skladno s pravili in pričakovanji skupine Lactalis,
 • učinkovito izvajanje načrtov nabave in koordinacija aktivnosti nabave,
 • redno izvajanje benchmarking trga materialov, iskanje novih dobaviteljev in doseganje optimalnih nabavnih cen,
 • določitev pogajalske strategije, vodenje pogajanj z dobavitelji in izvajanje nabavnih pogodb,
 • priprava analize in odločanje o izbiri materialov in dobaviteljev,
 • stalno spremljanje dobaviteljev in implementacija procesa SQMP (Supplier Quality Management Process),
 • inovativnost in proaktivnost pri pripravi različnih projektov na področju racionalizacije materialov in nabavnih cen,
 • priprava rednih poročil o nabavnih kategorijah in stanju na materialnih trgih v skladu s pravili skupine Lactalis.

 

Želimo si:

 • kandidatov, ki so pridobili izobrazbo ekonomske smeri (6. oz. 7. stopnje),
 • imajo dobre pogajalske sposobnosti, so samoiniciativni, vestni, odgovorni ter pozitivno naravnani,
 • tekoče govorijo slovensko, angleško in srbohrvaško,
 • so pripravljeni na nenehno učenje, izpopolnjevanje ter razvijanje svojega kariernega in osebnega potenciala.


Ponujamo:

 • ­zaposlitev za nedoločen čas, s 4-mesečno poskusno dobo,
 • dinamično delo v mednarodnem timu,
 • možnost stalnega strokovnega razvoja z vsakodnevnim sodelovanjem v zahtevnih nabavnih projektih na mednarodnem trgu.

 

Prijava:

Pisne prijave z življenjepisom pričakujemo do vključno 25. 10. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot SERVISER (m/ž)

Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB10

Vaši izzivi:

 • ­samostojna podpora proizvodnji pri obratovanju polnilnih in pakirnih strojev, tehnološke in druge opreme, ter sistemov za paletizacijo in logističnih sistemov,
 • pregledi in vzdrževanje polnilnih strojev za polnjenje živil, robotskih ter logističnih sistemov,
 • zagotavljanje nemotenega procesa dela in skrb za preventivno vzdrževanje,
 • odpravljanje napak in okvar na strojih in sistemih visoke tehnologije,
 • opravljanje drugih del po navodilih vodje.

 

Želimo si:

 • zaključeno srednješolsko izobrazbo strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
 • izkušnje z delom v proizvodnih obratih ter na področju vzdrževanja strojev in opreme predstavljajo prednost (niso pa pogoj za zaposlitev),
 • računalniško pismenost.


Ponujamo:

 • ­dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).

 

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusnim delom. Pisne prijave pričakujemo do 24. 10. 20233 prek povezave.

Pridružite se nam kot TEHNOLOG V ENERGETIKI IN VZDRŽEVANJU (m/ž)

Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-objava-Linkedin-FB5

Vaši izzivi:

 • ­organiziranje nemotenega obratovanja energetskih naprav in oskrbe z energijo,
 • načrtovanje in izvajanje vzdrževanja energetskih naprav,
 • vodenje, koordinacija, izobraževanje in uvajanje zaposlenih,
 • usklajevanje nalog energetike, vzdrževanja z drugimi oddelki,
 • postavitev, usklajevanje in izvajanje sistema preventivnega vzdrževanja energetskih naprav,
 • naročanje rezervnih delov in storitev za vzdrževanje energetskih naprav,
 • uvajanje novih tehnoloških rešitev ter nenehna optimizacija energetskih in vzdrževalnih procesov,
 • vodenje oz. sodelovanje pri pripravi in realizaciji izboljšav ter investicij v energetiki, vzdrževanju,
 • izdelava analiz, evidenc, planov in poročil,
 • obvladovanje, posodabljanje in arhiviranje projektne in tehnične dokumentacije,
 • izdelava navodil v skladu z zakonodajo, ISO, HACCP ter drugimi standardi,
 • izdelava navodil za varno delo.

 

Želimo si:

 • Vsaj VI. stopnja izobrazbe elektro, strojne ali sorodne smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • analitičnost, strokovnost, zavzetost, usmerjenost na iskanje rešitev,
 • prednost predstavljajo izkušnje iz proizvodnega podjetja.


Ponujamo:

 • ­dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).

 

Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno dobo 4 mesecev. Pisne prijave pričakujemo do 31. 10. 20233 prek povezave.