Gregor Radonjic

Besedilo: Tina Žurbi
Foto: Almira Ćatović

Dr. Gregor Radonjič je redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predstojnik katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja. Z embalažo sta »na ti«, saj predava predmet Embalaža ter predmete s področja varstva okolja v podjetjih. Sogovornik, po osnovni stroki kemijski tehnolog, je avtor edinih dveh slovenskih knjig o embalaži v povezavi z varstvom okolja. Je tudi član strokovne komisije za podelitev nagrade oskar za embalažo.

Zaradi vse večjega pomena varovanja okolja je embalaža vsakodnevno na udaru. Toda njena vloga v živilski industriji ni tako enoznačna, da bi jo lahko kar odpravili, drži?

Z vidika varstva okolja je vloga embalaže v živilski industriji načeloma povsem enaka kot v katerikoli drugi panogi. Vendar je zaradi dejstva, da se prav v živilski industriji uporabi največ embalaže med gospodarskimi sektorji, treba industrijskemu oblikovanju, izbiri, zasnovi embalaže nameniti dodatno pozornost. Ustrezna embalaža je ključna tudi za potrošnika, saj omogoča varen transport iz trgovin in uporabo ter hrambo velikega števila živilskih izdelkov.

Gledano širše pa ima embalaža tudi ključno vlogo pri zmanjševanju količin odpadne hrane, na kar največkrat pozabljamo. Nesporno dejstvo je, da bi se brez ustrezne embalaže hrana hitreje kvarila oziroma bi bili roki uporabe neprimerno krajši. Prav tako bi se brez ustrezne embalaže kakor hišica iz kart podrle prehranske verige, kot jih poznamo. Žal ta dejstva niso v zavesti večine laične javnosti, ki ne razume kompleksne vloge embalaže v dobavnih verigah in vidi le odpadno embalažo. Izdelki brez embalaže do njih ne bi prispeli varno in neoporečni.

S svojo funkcijo varovanja zato embalaža izpolnjuje eno ključnih meril trajnostnega razvoja, to je racionalno rabo hrane.

Kaj je po vašem najbolj problematično za okolje: je to proizvodnja embalaže, postopek recikliranja, raznovrstnost materialov?

Vsakdo najprej pomisli na odpadno embalažo in njeno reciklažo. To so bolj ali manj že znane zadeve. Raje bi opozoril na drugi ključni okoljski vidik pri embalaži, pomemben tudi v živilski industriji, in sicer razmerje med maso pakiranega izdelka in maso embalaže. Z drugimi besedami: porabiti čim manj embalažnih materialov na enoto izdelka, seveda brez tveganja za zmanjšanje njegove kakovosti. Strokovno se to imenuje dematerializacija in postaja izjemno pomemben okoljski kriterij na vseh področjih gospodarstva. Zdi se sicer samoumeven, saj lahko podjetja z dematerializacijo obenem veliko prihranijo, a kljub temu je okoli nas še vedno veliko primerov pretirane rabe embalaže za živilske izdelke. Podjetja marsikdaj razmišljajo le o tem, ali bo njihovo embalažo po uporabi mogoče reciklirati, manj ali sploh nič pa se ne ukvarjajo z vprašanjem, ali je izbrana debelina oziroma masa embalaže res nujna glede na dejanske transportne zahteve in predvidene roke trajanja.

Proizvajalci to dobro poznajo, so pa ves čas razpeti med zmanjševanjem na eni strani in željami potrošnikov na drugi. Tako so v Ljubljanskih mlekarnah na primer uspešno zmanjšali maso pri plastični embalaži, hkrati pa si potrošniki želijo veliko udobja pri kartonih z 12 litri mleka: da tega čim lažje prinesejo iz trgovine v avtomobil ali domov.

Razlika v optimalni masi oziroma debelini embalaže je lahko le nekaj gramov, vendar ti grami hitro postanejo tone na letni ravni. Marsikdaj k pretirani rabi embalaže prispevajo tudi trgovci, ki pretiravajo z ovijanjem in drugim pakiranjem mlečnih izdelkov, sadja … Dematerializacija v živilski industriji je multidisciplinarni problem, saj zahteva sodelovanje živilskih tehnologov, strokovnjakov za embalažo oziroma materiale ter industrijskih oblikovalcev.

Ni pa lahko oceniti, kaj je za okolje bolje: ali uporaba večslojne plastične folije, ki se ne da reciklirati, ali uporaba večje količine homogenega materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Odgovor lahko da le primerjalna okoljska analiza oziroma metoda LCA. Z njo lahko edino verodostojno odgovorimo na vprašanje, katera faza življenjskega cikla je za okolje najvplivnejša: pridobivanje surovin, proizvodnja, ravnanje z odpadki …

Kako vidite trajnostno embalažo v prihodnje, katere so možnosti razvoja in dejanske uporabe: je to biorazgradljiva ali bioosnovana embalaža, istovrstni material embalaže, kaj drugega?

Delno sem odgovoril že pri prejšnjih vprašanjih: trajnostna živilska embalaža mora optimalno varovati pakirani živilski izdelek ob najmanjši masi uporabljenih embalažnih materialov. Analize so pokazale, da je v pakirani živilski izdelek v povprečju vloženo desetkrat več energije kot v proizvodnjo embalaže, ki ta izdelek varuje. Podobno je z vsemi materialnimi vložki. Z vidika rabe virov je zato ustrezna embalaža eden od pomembnih trajnostnih elementov. Če se pakirani izdelek pokvari, se izgubi ves energijski in materialni vložek v sam izdelek, ki bistveno presega tistega, vloženega v embalažo.

Drugo vprašanje pa je, kako z embalažo ravnamo, ko neha opravljati to svojo funkcijo in postane odpadek. Trajnostna embalaža je seveda tudi takšna, da jo je mogoče v čim večji meri vrniti v krožne tokove. O biorazgradljivi plastični embalaži se vse več govori. Najbolj intenziven tehnološki razvoj poteka pri polimernih plastičnih materialih oziroma tako imenovani bioplastiki. Opažam, da je tukaj še vedno veliko nejasnosti pri razumevanju pojmov. Namreč, bioplastika je bodisi lahko biorazgradljiva bodisi proizvedena iz obnovljivih bioloških virov ali pa oboje hkrati. Na trgu imamo tako embalažne izdelke iz bioplastike, na primer nekatere tipe plastike, kot so PET, PE in PP, ki pa sploh niso biorazgradljivi, a jih je mogoče reciklirati skupaj s plastično embalažo, proizvedeno iz nafte. Po drugi strani obstaja skupina dejansko biorazgradljivih plastičnih materialov. Vendar se je treba zavedati, da se bo takšna embalaža razgradila le, če bo ustrezno zbrana in odpeljana v kompostarne. Skratka, področje bioplastike ne zajema le ene skupine materialov in zahteva kar nekaj strokovnega znanja za pravilne odločitve.

Planica-banner-320x500px-predogled

Osvežite se s sladoledi, zbirajte račune in si zagotovite darilo

V času od 1. 6. do 15. 7. 2019 zbirajte račune kupljenih sladoledov Planica in si prislužite želeno nagrado. Račune pošljite na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Planica« in jim priložite čitljivo zapisane osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • ulica, poštna številka in kraj,
  • kontaktna telefonska številka ali e-naslov,
  • lastnoročni podpis.

Nagrade:

  • ob nakupu vsaj 6 L Planica sladoleda prejmete brisačo za plažo (140 x 70 cm)
  • ob nakupu vsaj 3 L Planica sladoleda prejme komplet 4 sladolednih žličk

 

LETAK S KUPONOM >

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA >

mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 25.4.2019 za 24.4.2019

mešalnik Gorenje KOVAČ ANDREJA
posoda Elo Andreja Turk
posoda Elo Cvetka korja
posoda Elo SILVAN VORŠIČ
posoda Elo Tomaž Žniderič
posoda Elo Dario Kasman
pekač Indukta Masa Jericevič
pekač Indukta Jana Paternoster
pekač Indukta FERDO MAGER
pekač Indukta Minka Besič
pekač Indukta MILENCA KEBER
pekač Indukta DAVID KOVACIC
pekač Indukta HELENA BORG
pekač Indukta FRANČIŠKA HASL
pekač Indukta Rožica Čavdek
pekač Indukta PETRA AVGUSTIN

 

Žrebanje 26.4.2019 za 25.4.2019

mešalnik Gorenje ŠTEFANIJA TITAN
posoda Elo AGNES ROZMAN
posoda Elo BRIGITA ADAM
posoda Elo KAREL HUBER
posoda Elo TJASA STAMCAR
posoda Elo Valerija Simončič Plantan
pekač Indukta JoŽica Todorovic
pekač Indukta Katarina Jese
pekač Indukta LUCIJA GABROVEC
pekač Indukta Maja Zunič
pekač Indukta MILAN MILOSEVIC
pekač Indukta NASTJA LAVRIC
pekač Indukta Sifeta Dizdarevic
pekač Indukta Irena Jelovsek
pekač Indukta BOJANA CENTA
pekač Indukta MIRA DERGANC

 

Žrebanje 29.4.2019 za 26.4.2019

mešalnik Gorenje Irena Kosmac Mazi
posoda Elo Joze Petek
posoda Elo MAJA FURMAN
posoda Elo Breda Jurecko
posoda Elo Lidija Vrecic Vaneca
posoda Elo NEJC GERIC
pekač Indukta EDITA DURAKOVIC
pekač Indukta JILIJANA GOSPODARIC
pekač Indukta ROK SMUK
pekač Indukta SPELA MUBI
pekač Indukta BORIS REPNIK
pekač Indukta Janika Gregoric Zecevic
pekač Indukta NEDA STOK
pekač Indukta Sonja Zore
pekač Indukta MIHELA GABROVEC
pekač Indukta Sonja Sesel Gucek

 

Žrebanje 29.4.2019 za 27.4.2019

mešalnik Gorenje Vili Bizilj
posoda Elo marjeta began
posoda Elo ANDREJA OPRESNIK
posoda Elo Tian Pirnat
posoda Elo TATJANA MEDVED
posoda Elo Nada Koren
pekač Indukta MARIJA SITAR
pekač Indukta JOSIP KORIMSEK
pekač Indukta NASTJA DERGANC
pekač Indukta LILJANA BREZOVAR

 

Žrebanje 29.4.2019 za 28.4.2019

mešalnik Gorenje PATRICIJA DREZNJAK
posoda Elo JOZE KOROŠEC
posoda Elo MARIJANA REPNIK  MOCNIK
posoda Elo SASO BRATEC
posoda Elo TEA ZGAJNER
posoda Elo Mihaela Kavšek
pekač Indukta MATJAZ DOMADENIK
pekač Indukta DARJA STERK
pekač Indukta Janja Kristan
pekač Indukta Senija Pamuk
pekač Indukta Valerija Puk
pekač Indukta ANICA HLEBEC
pekač Indukta MARIJA PINTAR
pekač Indukta Urša Sodnik
pekač Indukta Vojko Gucek
pekač Indukta BERNARDA ZUPAN

 

Žrebanje 30.4.2019 za 29.4.2019

mešalnik Gorenje ANICA BENEDICIC
posoda Elo BERNARDKA US
posoda Elo ALOJZIJA HUBER
posoda Elo Milena Jakše
posoda Elo Zdenka Marčič
posoda Elo Jerneja Bezgovšek
pekač Indukta MARUSA FLIS
pekač Indukta Franci Krzišnik
pekač Indukta Dunja Rihtar
pekač Indukta ANA FILEJ
pekač Indukta MATIC MUBI
pekač Indukta ROMAN CENTA
pekač Indukta DAJANA LAZAR
pekač Indukta Simona Cecelic
pekač Indukta Veronika Podjed
pekač Indukta JASMINA BEVEC

 

Žrebanje 3.5.2019 za 30.4.2019

mešalnik Gorenje Kristian Hedzet
posoda Elo SIMON KLAVS
posoda Elo Jelka Mavsar
posoda Elo Aleš Grošar
posoda Elo MARINA BAROVIČ
posoda Elo Anja Vidmar
pekač Indukta JULIJANA STERK
pekač Indukta Barbara Znidarko
pekač Indukta DAMJANA VARŠEK
pekač Indukta Jožica Pesicer
pekač Indukta HELENA ZUCKO
pekač Indukta MILENKA PRIBOZIC
pekač Indukta Brigita Uplaznik
pekač Indukta Špela Koželj
pekač Indukta Klavdija Began
pekač Indukta Ana Stolnik