Ego multivitamin je novi član družine Ego in ne, ni jogurt. To je multivitaminski napitek na osnovi sirotke*, obogaten z vitamini in mineraloma. Je zdrava alternativa sokovom in kot nalašč za vroče poletne dni.

Ego multivitamin

Ego multivitamin je brez umetnih sladil in barvil, z le naravno aromo, narejen iz slovenskega mleka in tako opremljen s pečatom Izbrana kakovost.

En kozarec Ego multivitamin pokrije 37,5 % dnevnih potreb po izbranih hranilih. Vsebuje vitamine A, D, B6, folno kislino, B12, ter minerala cink in selen, ki podpirajo delovanje imunskega sistema.

Na voljo je v okusih črnega ribeza in banane, limone in pomaranče ter manga in ananasa.

*Sirotka je stranski produkt, ki nastane pri sirjenju mleka.

Ob svetovnem dnevu mleka, ki ga obeležujemo 1. junija, Ljubljanske mlekarne z različnimi aktivnostmi skrbimo za krepitev ozaveščenosti o pomenu pridobivanja slovenskega mleka in lokalne samooskrbe. Pot slovenskega mleka od kmetije do domače mize želimo približati tudi otrokom, zato smo izdali privlačno knjižico z naslovom »Ima mleko noge? Bertin vodnik po poti slovenskega mleka«, skupaj s programom Ekošola pa v tem šolskem letu izvajamo projekt Mlekastično. Gre za največji ozaveščevalni projekt za otroke in mladostnike na tem področju, v katerem sodeluje preko 400 mentorjev in 4000 otrok.

LM

Pomen mleka in mlečnih izdelkov v uravnoteženi prehrani ob svetovnem dnevu mleka poudarjajo tudi v Evropskem mlečnem združenju (EDA). »Svetovni dan mleka nas v luči preteklega leta soočanja s pandemijo opominja, da uživajmo v majhnih stvareh, kot sta dober kos sira ali svež jogurt. Danes želimo še bolj osvetliti pomembno vlogo mlečne industrije kot gonilnega gospodarstva podeželskega dela Evrope in širše,« je povedal Alexander Anton, generalni sekretar EDA. Ob tem je spomnil, da je bilo mleko ena izmed dobrin, h kateri so se kupci zatekli ob množičnih nakupih na začetku pandemije. »Potrošnik se je v času negotovosti obračal k znanemu, lokalnemu in tradicionalnemu – mleku. Mlekarne po vsej Evropi so delovale tudi v izrednih razmerah, izziv pa nam je predstavljal predvsem oviran pretok surovin, izdelkov in materialov po enotnem evropskem trgu,« je še dodal.

Največje izzive tudi v prihodnosti vidi v ohranjanju temeljev mlečne industrije, kamor sodijo nemoteno delovanje enotnega trga EU, priznavanje pomena mleka in mlečnih izdelkov v zdravi in uravnoteženi prehrani, podpora mlečnemu sektorju v skupni kmetijski politiki ter proaktivna evropska trgovska strategija. V Ljubljanskih mlekarnah pa k temu dodajamo še pomen trajnostnega prilagajanja poslovanja: »Kot največja slovenska mlekarna se zavedamo, da je napredek slovenske mlečne industrije v smeri ekološkega in trajnostnega v veliki meri odvisen tudi od nas. Mi smo tisti, ki vodimo razvoj, s svojimi količinami pa smo ključna stična točka med slovenskimi kmeti, trgovci in kupci. V zadnjih letih svojo tržno in komunikacijsko veljavo izkoriščamo za usmerjanje v bolj trajnostno delovanje, tako na ravni podjetja kot s podporo pomembnim okoljskim projektom,« je povedala Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

ima-mleko-noge

Pot slovenskega mleka od kmetije do krožnika

S projektom Mlekastično, ki ga izvajamo v partnerstvu s programom Ekošola, otroke in mladostnike izobražujemo, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. »Mlekastično nagovarja tako predšolske otroke, kot tudi srednješolce, zato smo največ pozornosti posvetili zasnovi programa in gradiv za različne starostne skupine. Vesel sem, da nam je to uspelo – z vrtcev in šol prejemamo zelo pozitivne odzive, pa tudi podatek, da se je v projekt vključilo preko 4000 otrok in 400 mentorjev, je izvrsten,« je dejal Gregor Cerar, koordinator programa Ekošola.

Pot mleka od kmetije do krožnika otroci in mladostniki spoznajo na različne načine. »Otroci so vedeli, da krava daje mleko, celotna pot pa jim do sedaj ni bila znana. Poudarek smo dali tudi na skrbi za živali, ki je pomembna za kakovostne izdelke,« je dejala Barbara Škafar iz OŠ Cankova.

Na Biotehniški šoli Maribor pa so dijaki 1. letnika »poskušali ugotoviti, ali ima način reje krav molznic vpliv na prisotnost števila bakterij v mleku in s tem na njegovo kakovost. Dijaki so se naučili, kakšne reje krav molznic poznamo ter kakšne so njihove prednosti in slabosti. Spoznali so tudi, kako se pravilno odvzame vzorec mleka in kako ga moramo hraniti ter se poskusili v laboratorijski diagnostiki,« je povedala Branka Malinger.

Mentorji so pri projektu Mlekastično izpostavili predvsem pomen področja in dobro zastavljen program. »Rada bi pohvalila celoten program. Tema je pomembna in potrebna za naše preživetje in tudi za ohranitev slovenske kulturne krajine,« je dejala Marjeta Trček iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

 

Ima mleko noge?
Da bi pot mleka čim bolj približale najmlajšim, smo Ljubljanske mlekarne v teh dneh izdale poučno-zabavno knjižico z naslovom »Ima mleko noge? Bertin vodnik po poti slovenskega mleka«. Skozi pripovedovanje kravice Berte in njene uganke otroci odkrivajo, kaj se dogaja za stenami hlevov, mlekarn in trgovin ter spoznajo pot mleka in mlečnih izdelkov od kmetije do domače mize. Knjižica bo razdeljena 11.000 otrokom, na voljo pa je tudi v elektronski obliki na tej povezavi.

web bannerji

Obiščite Facebook stran Alpsko mleko in se potegujte za paket Alpskega mleka Lahkoten dan!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Alpsko mleko. Okus po domu.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Alpsko mleko brez laktoze. Z lahkoto do znanja.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 14. 6. 2021 do vključno 9. 7. 2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko brez laktoze.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,
– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod eno izmed štirih objav z nagradnim vprašanjem v komentar zapišejo pravilen odgovor. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.
Zmagovalce bomo vsak teden izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisali pravilen odgovor.
Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:
– 12 x šestorček Alpskega mleka brez laktoze (vsak teden se podari 3× šestorček)
Skupna vrednost posamezne nagrade znaša največ 14 eur. Izžrebanih bo 12 nagrad.
Žreb bo potekal: 21. 6., 28. 6., 5. 7. in 12. 7. 2021.

4.1. Izbor nagrajencev:
Nagrajenci bodo tedensko izžrebani med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar zapisali pravilen odgovor. Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

4.3 Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,
s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.
Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za podelitev nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 14. 6. 2021

Multivitamin_nagradnaIgra1

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Ego! Od 16. 6. do vključno 6. 7. 2021 si na Facebook profilu osvežite svojo profilno sliko in v komentar pod objavo nagradne igre komentirajte besedo “OSVEŽITEK“ ter osvojite super nagrade!

V torek, 22. 6., bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosni hladilni nahrbtnik, da bo Osvežitek vedno pri roki. V sredo, 7. 7., pa bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosno hladilno torbo, da bo osvežitev vedno z vami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Osveži svojo profilko«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVEŽI SVOJO PROFILKO« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

 1. Nagradna igra poteka:

od 16. 6. do 7.7. 2021

Nagradni vprašanji bosta zastavljeni:

 • 16.6: (5x hladnilni nahrbtnik)
 • 1.7: (5xhladilna torba)

Nagrajence bo izvajalec izžrebal:

 • 22. junij 2021 (5x prenosni hladilni nahrbtnik)
 • 7. Julij 2021 (5x prenosna hladilna torba)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne zapiše komentar “OSVEŽITEK“ in so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Načini sodelovanja v nagradni igri in zbor najboljših

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani EGO, kjer pod objavo komentirajo z besedo »OSVEŽITEK« ter zamenjajo svojo profilno fotografijo.
Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 10 sodelujočih.  Žrebanje bo izvedel izvajalec, dne 22. 6. 2021 in dne 7.7. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.
Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.
Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.
Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku enega tedna od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

 1. Obdavčitev nagrad

 Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenih omrežij Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov
 • za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri, , razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 15. 6. 2021

 

ImagoBold_Maxim_FB_NI_spletna_stran_23062021

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Maxim Premium!

Od 23. 6. do vključno 29. 6. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov izžrebamo nagrajenca, ki prejme paket sladoledov Maxim Premium Chai Latte.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE MAXIM PREMIUM

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre za blagovno znamko Maxim Premium, je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani blagovne znamke Maxim. Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je Imago Bold, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., kot upravljavec FB strani Maxim. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 23. 6. 2021 do vključno 29. 6. 2021 do 23.59 ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Maxim https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal z dnem 23. 6. 2021.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) FB, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se udeleženec z njimi strinja, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil odda komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila FB,

(v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo nagradne igre zapiše odgovor na nagradno vprašanje.

5. člen: Nagradni sklad

1x paket izdelkov Maxim Premium (20 kos).

Skupna vrednost nagrade je 35€.

6. člen: Izključitev udeleženca

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v kateremkoli trenutku izključita udeleženca nagradne igre, v času trajanja igre, in sicer v naslednjih primerih:

– če udeleženec razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor,

– če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil FB),

– če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– če obstaja sum, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo.

7. člen: Potek izbora

Izmed vseh udeležencev bo naključno izžreban udeleženec, ki bo prejel nagrado. Izbor se bo izvedel v poslovnih prostorih družbe Imago Bold d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, in sicer 30. 6. 2021 ob 12.00 uri.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

8. člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno 30. 6. 2021 v sklopu FB objave nagradne igre.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na FB strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

9. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 9. členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca. Organizator in izvajalec osebne podatke nagrajenca (ime in priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdelujeta:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za ta namen organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za ta namen organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ter davčnim organom za potrebe.

12. člen: Ostale določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da udeleženec s temi pravili soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 23. 6. 2021

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

V oddelek Korporativnega komuniciranja vabimo strastnega komunikatorja.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

oglas_korpo_spec2021-VI

Vaše odgovornosti in naloge:

 • izvajanje kampanj v skladu komunikacijsko strategijo podjetja in letnim komunikacijskim načrtom,
 • izvajanje internega informiranja in strateškega internega komuniciranja,
 • administriranje komunikacijskih kanalov korporativne blagovne znamke,
 • upravljanje z družbenimi omrežji korporativne blagovne znamke,
 • organizacija in izvajanje korporativnih dogodkov,
 • skrbništvo projektov korporativne družbene odgovornosti,
 • opravljanje drugih nalog in opravil, ki jih v skladu s svojo dejansko strokovnostjo lahko po nalogu nadrejenih izvaja delavec.


Od kandidatov pričakujemo:

 • odličnost v pisanju in govorništvu,
 • digitalno pismenost,
 • pridobljeno 7. oz. 6/2 raven izobrazbe,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • predanost vsebini, zanimanje za novinarstvo, ciljno naravnanost ter strast do ustvarjanja atraktivnih zgodb.


Nudimo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom posredujete na e-naslov: kadri@si.lactalis.com (v zadevi navedite naziv delovnega mesta) oz. prek portala mojedelo.com do vključno 30. 6. 2021. 

Vas zanima ŠTUDENTSKO DELO v Ljubljanskih mlekarnah?

V oddelku proizvodnega planiranja in oskrbe iščemo analitičnega in proaktivnega študenta!

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

pexels-engin-akyurt-3339712

Vaše odgovornosti bodo:

 • pomoč pri planiranju potreb po materialih;
 • priprava vsebinskih poročil, informacij in gradiv za nadrejenega ter sodelavce;
 • sodelovanje pri projektih podjetja;
 • ostala administrativna dela.

Pričakujemo:

 • študij ekonomije ali druge ustrezne smeri;
 • odlično znanje Excela;
 • analitične, komunikacijske kompetence;
 • ciljno naravnanost.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju;
 • delo pod okriljem usposobljenih mentorjev;
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja;
 • plačilo 6,00 €/h bruto.

Če se prepoznate v opisu, nam pisne prijave z življenjepisom pošljite na kadri@si.lactalis.com do vključno 16. 6. 2021.