VelikaNoč_NagradnaIgra

Skočite na Facebook stran Mu in sodelujte v velikonočni nagradni igri!

Vsi sodelujoči bodo vključeni v končno žrebanje za veliko nagrado – kuhinjski robot KitchenAid Artisan.

Nagradne videe bomo objavili na spodnje datume, potegujete pa se lahko za:

• 19. 3.: 5 x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)
• 26. 3.:  x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)
• 02. 4.: 5 x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »VELIKA VELIKONOČNA NAGRADA«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »VELIKA VELIKONOČNA NAGRADA« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

1. Nagradna igra poteka:

od 18. 3. do 6. 4. 2021

Nagradni video bo objavljen:
• 19. 3. (5 x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)
• 26. 3. (5 x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)
• 2. 4. (5 x posoda za kuhanje, rokavička, kuhalnici)

Vsi sodelujoči bodo vključeni tudi v končno žrebanje za veliko nagrado – kuhinjski robot KitchenAid Artisan.
Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne v nagradnem videu uloviti zajčka v trenutku, ko preskoči enega od Mu Cuisine izdelkov tako, da naredi v pravem trenutku zajem ali fotografijo zaslona in jo prilepi v komentar. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Izbor najboljših in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 16 sodelujočih. Žrebanje bo potekalo: 24. 3., 31. 3. in 6. 4. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in na Facebook časovnici https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek, naslov in davčno nagrajenca, kamor bodo prejeli nagrado.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 14. 3. 2021

Nagradn igra AM

Skočite na Facebook stran Alpsko in predlagajte ime za telička s kmetije Pr’ Kendu!

Zmagovalca bomo nagradili s 30 litri Alpskega mleka.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Poimenuj telička«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre so Internavti d.o.o., Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Internavti« oz. »organizator«) za naročnika Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LM).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Facebook strani Alpsko mleko in promocija izdelkov Ljubljanskih mlekarn. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 09. 03. 2021 do 16. 03. 2021 do 23:59 ure. Nagrajenci bodo o izidu obveščeni takoj po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje štiri delovne dni po zaključku nagradne igre.
Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa naročnik nagradne igre.

3. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujoči ne smejo biti mlajši od 15 let. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod nagradno objavo, objavljeno 09.03. 2021, v komentar zapišejo predlog imena telička na C. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

5. Nagrade:
30 litrov Alpskega mleka

6. Žrebanje
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed komentarjev, oddanih pod objavo z nagradnim vprašanjem, izžrebalo naključnega nagrajenca.

7. Obveščanje nagrajenca

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Alpsko mleko v komentarju pod objavo nagradne igre, ki vsebuje nagradno vprašanje, z imenom in priimkom. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o rezultatih žreba obveščeni preko neposrednega sporočila na Facebooku, ki ni javno. V zasebnem sporočilu morajo v roku 7 dni sporočiti svoje podatke; ime, priimek in naslov.
Nagrada se prevzame po dogovoru z nagrajencem.

10. Prevzem odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
· (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
· Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
· Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhaja iz kakršnih koli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerih koli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršen koli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršne koli od takšnih vsebin bo organizator fotografijo prijavil družbenemu omrežju Facebook.
Organizator bo informacije pridobljene prek sodelovanja v nagradni igri na Facebook strani Alpsko mleko, uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih, torej za pošiljanje nagrad oziroma informiranje v povezavi s prevzemom nagrad.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri, ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@internavti.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter z njimi povezane osebe.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.
12. Nakup izdelkov
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

13. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizatorja in se strinjajo z njimi.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.
Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Alpsko mleko.

14. Odgovornost

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

15. Pravica do sprememb

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani Alpsko mleko.

V Ljubljani, 09. 03. 2020

Visual_pravila

Obiščite Facebook stran Mu, odgovorite na nagradno vprašanje in si priborite lepe nagrade!

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:
• 4. 3. – paket magnetkov in majica z natisnjem stripom
• 11. 3. – paket magnetkov in majica z natisnjem stripom
• 18. 3. – paket magnetkov in majica z natisnjem stripom
• 25. 3. – paket magnetkov in majica z natisnjem stripom

Nagradna poteka od 4. 3. do 30. 3. 2021.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Več stripnosti.«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »VEČ STRIPNOSTI« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

1. Nagradna igra poteka:

od 4. 3. do 30. 3. 2021

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:
• 04. 3. (paket magnetkov in majica z natisnjem stripom)
• 11. 3. (paket magnetkov in majica z natisnjem stripom)
• 18. 3. (paket magnetkov in majica z natisnjem stripom)
• 25. 3. (paket magnetkov in majica z natisnjem stripom)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Izbor najboljših in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 4 sodelujoče.
Komisija v sestavi treh oseb (2 x agencije in 1 x naročnika) bo najboljši strip izbirala v torkih: 9. 3., 16. 3., 23. 3. in 30. 3. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in na Facebook časovnici https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek, naslov in davčno nagrajenca, kamor bodo prejeli nagrado.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe
»S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 1. 3. 2021

Jost_Videi_Grafike_1

Président Jošt ponovno nagrajuje! Med 8. 3. in 8. 4. 2021 obiščite Facebook kanal Président Jošt, odgovorite na zastavljena vprašanja in se potegujte za nagrade.

Tedenski nagradni sklad je:

 • 5x darilni paket sirov Président Jošt

Žirija bo zmagovalca izbrala:

 • Prvi tedenski zmagovalci: 25. marca 2021
 • Drugi tedenski zmagovalci: 1. aprila 2021
 • Tretji tedenski zmagovalci: 8. aprila 2021

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila nagradnega natečaja »PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradnega natečaja »PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB« (v nadaljevanju nagradni natečaj), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra “PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB” poteka od 8. 3. 2021 do vključno 8. 4. 2021 na Facebook strani https://www.facebook.com/jostsir

Namen nagradnega natečaja je promocija podjetja LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o. in izdelkov Président Jošt.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V natečaju lahko sodelujejo vsi posamezniki (v nadaljevanju: uporabnik), ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v natečaju, ki jih potrdijo ob sodelovanju v natečaju,
 • sprejemajo pravila Facebook strani.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradnim natečajem in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, …).

 1. Način sodelovanja v nagradnem natečaju

 Za sodelovanje v natečaju je potrebno oddati zahtevane kontaktne podatke ter pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje na Facebook strani.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradnega natečaja izločiti uporabnike, za katere organizator sumi, da so se igre poslužili s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 1. Nagrade

Tedenski nagradni sklad je:

 • 5x darilni paket sirov Président Jošt

Žirija bo zmagovalca izbrala:

 • Prvi tedenski zmagovalci: 25. marca 2021
 • Drugi tedenski zmagovalci: 1. aprila 2021
 • Tretji tedenski zmagovalci: 8. aprila 2021

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 165 EUR z DDV (Vrednost ene nagrade je 11 EUR z DDV).

Žirijo sestavljajo: Predstavnik oglaševalske agencije Internavti in predstavnik naročnika, Ljubljanskih mlekarn d.o.o.

Žirija bo na podlagi prejetih pravilnih odgovorov izbrala tedenske zmagovalce. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po

izvedenem žrebu, in sicer v komentarju pod nagradnih vprašanjem na Facebook strani, nato pa je na nagrajencu, da preko zasebnega sporočila na Facebooku organizatorju javi in sporoči svoje kontaktne podatke za prevzem nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni podatki),
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja,
 • organizator sumi, da je igralec prišel do nagrade z goljufijo.

Vsi dokumenti, vezani na nagradni natečaj, se hranijo še 30 dni od zaključka natečaja v službi za marketing organizatorja igre ter agencije, ki izvaja natečaj. Potem so izbrisani.

Za prevzem nagrad bo nagrajenec (fizična oseba, ki je rezident Slovenije) moral posredovati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in številko telefona. Prevzem nagrad je možen do vključno 31. 8. 2021, in sicer na spodnjih lokacijah:

 • Diskont Ljubljana, Tolstojeva 63, Ljubljana; PON – PET :7:00 – 19:00; SOB:  7:00 – 13:00
 • Diskont Maribor, Osojnikova 5, Maribor; PON – PET:6:30 – 18:00; SOB: 6:30 – 12:00

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).

 1. Odgovornosti organizatorja

 Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem izboru
 • škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe.
 1. Varstvo osebnih podatkov

 Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki nagrajencev, ki se zbirajo za namene obveščanja o nagradi so: ime in priimek, elektronski kontakt in telefonska, davčna številka in naslov.

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradnem natečaju in nagradnem izboru.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, niti jih uporabil za kakršno koli drugačno komercialno rabo. Podatki se hranijo zgolj za obveščanje o prejeti nagradi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info@l-m.si ali pisno na naslov: Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana . Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri do preklica s strani sodelujočega oz. bodo ti izbrisani po prevzemu nagrade ali najkasneje do 31. 8. 2021.

 1. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

 1. Končne določbe

 S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/jostsir

Ta pravila začnejo veljati z dnem 8. 3. 2021.

 

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.,

Ljubljana, 2. 3. 2021

Kot vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji se zavedamo, da je mleko veliko darilo narave in smo zato še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja. Učinkovito ravnanje z okoljem je tudi ena izmed naših pomembnejših strateških usmeritev.

environmental-protection-326923_1920

Skrb za kakovost in varnost izdelkov je naš vsakdanjik; nenehno posodabljamo opremo in skrbimo za čim manjše vplive našega delovanja na okolje. Pri tem nas vodi zavzetost naših sodelavcev in zadovoljstvo kupcev ter potrošnikov.

Prav zato smo ponosni član Eko iniciative; skupnosti slovenskih podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno.  Ta zajema tri izdelčne stebre objektne higiene: higienski papir in tekoča mila, profesionalna čistila in vreče za odpadke.

Verjamemo, da nas na tem področju prav majhni koraki lahko pripeljejo daleč na poti k trajnostnemu delovanju v prihodnosti.