stipendija_francija

Bi se za dve leti odpravil/a raziskovat Francijo, deželo z bogato tradicijo predelovanja mleka?

Ljubljanske mlekarne, član skupine Lactalis, razpisujemo mednarodno štipendijo za dveletni magistrski študij na področju mlečne industrije na Visoki šoli za kmetijstvo (L’Ecole Supérieure D’Agricultures – ESA) v francoskem mestu Angers. Program je zasnovan tako, da se prepletata teorija na podiplomskem študiju in praksa v proizvodnih obratih skupine Lactalis.

Pogoji

 • Imaš diplomo (zaključena I. bolonjska stopnja) in vsaj 1 leto študija na II. bolonjski stopnji biotehniške (programi agronomije, znanost o živalih, živilstvo) ali veterinarske fakultete?
 • Si pripravljen/a na dveletni študij in delo v tujini?
 • Imaš rad/a nove izzive in si želiš razviti nove sposobnosti?
 • Parlez-vous français? Ne? Nič za to! Znanje francoščine ni pogoj in predznanje ni potrebno. Za intenzivni tečaj pred odhodom na študij poskrbimo mi (začetek tečaja aprila 2019).
 • Si pripravljen začeti karierno pot v Ljubljanskih mlekarnah na področju odkupa mleka?

 

Če si na vsa vprašanja odgovoril/a z »Itak!«, »Seveda, se razume!«, ali kakšno drugo pritrdilno frazo, te vabimo, da  se prijaviš na kadri@l-m.si s pripisom “Štipendija ESA”. Če imaš kakšno dodatno vprašanje, ti bomo nanj z veseljem odgovorili. Na tvojo prijavo bomo čakali do 31. januarja 2019.

Brie you later!
ekipa Ljubljanskih mlekarn

Postanite del ekipe Ljubljanskih mlekarn

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

V naš tim vabimo strokovnjaka, ki je inovativen, zna odlično sodelovati, je gospodaren in zanesljiv.
Prav tako dobro obvladuje spremembe in je organiziran.

Pogoji za prijavo so končana 4. – 3. stopnja strojne, živilske ali druge splošne smeri in vozniški izpit kategorije B.

Vaše naloge bodo:

 • upravljanje polnilnih linij,
 • preverjanje ustreznosti količin in kakovosti polproizvodov, končnih izdelkov, surovin, dodatkov in embalaže,
 • priprava in izvajanje čiščenja,
 • spremljanje procesa dela in podajanje predlogov za izboljšave,
 • poročanje in ukrepanje pri nepravilnostih ter sodelovanje pri odpravi napak,
 • poznavanje in obvladovanje informacijskih sistemov, ki so vključeni v tehnoloških procesih.

Uvajanje v delo do samostojnosti opravljanja delovnih nalog bo potekalo preko mentorstva.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s polnim delovnim časom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

V kolikor vas veseli dinamično delo z izobraževanji doma in v tujini, kjer poskrbimo za stimulativno nagrajevanje ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše pisne ponudbe z življenjepisom, opisom  delovnih izkušenj in dokazili o strokovni izobrazbi in usposabljanjih na e-naslov kadri@l-m.si do 31. oktobra 2018.

Mleko je veliko darilo narave in v Ljubljanskih mlekarnah smo zato še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja. Učinkovito ravnanje z okoljem je tudi ena izmed pomembnejših strateških usmeritev.

 

Na področju izboljšanja okoljskega delovanja podjetja sledimo ključnim ciljem, ki so del naše politike kakovosti, zagotavljanja varnih živil, varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja:

 • Zmanjšujemo vplive na okolje in si prizadevamo za racionalno rabo energentov: načrtujemo in uvajamo nove tehnologije in izdelke v skladu z načeli varovanja okolja, odgovorno obvladujemo vse pomembne okoljske vidike in si prizadevamo za racionalno rabo vseh energentov.
 • Delujemo skladno z veljavno zakonodajo: na področju zagotavljanja varnosti in kakovosti živil, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanju z okoljem.

Ustrezno obvladovan sistem ravnanja z okoljem potrjuje mednarodni certifikat ISO 14001:2015 in smo tudi prvo živilsko podjetje, ki je vpisano v register EMAS. Letna poročila oziroma dokazila o dejavnostih podjetja za izboljšanje okoljskega delovanja in zavesti podjetja so razvidna iz naše Okoljske izjave.

Naši dosežki od uvedbe certifikata EMAS:

elektrika: količina porabljene elektrike na 1000 l predelanega mleka v letu 2017 je bila za 6,3 % nižja kot v letu 2013

para: količina porabljene pare na 1000 l predelanega mleka v letu 2017 je bila za 9,3 % nižja kot v letu 2013

voda: količina porabljene vode na 1000 l predelanega mleka v letu 2017 je bila za 0,5 % nižja kot v letu 2013

mešani komunalni odpadki: količina nastalih odpadkov na 1000 l predelanega mleka v letu 2017 je bila za 46,7 % nižja kot v letu 2013

Podpis_zaveze_EKO23_anpe_171018

Ljubljanske mlekarne smo z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisale družbeno odgovorno zavezo S posluhom za jutri, s katero se obvezujemo, da bomo do konca leta 2020 vsako leto odkupile 5 milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka, kar je le malo manj, kot ga trenutno uspejo pridelati vsi slovenski ekološki rejci skupaj. S 1. decembrom bomo tudi dvignili odkupno ceno za ekološko mleko: znašala bo 13 centov več od odkupne cene konvencionalnega mleka v enakem obdobju.

Z zavezo izražamo podporo in spodbudo ekološki pridelavi mleka v Sloveniji, kupcem pa v času, ko so police polne mlečnih izdelkov iz tujine, nudimo boljšo možnost izbire med proizvodi domače ekološke pridelave. Ekološko kmetijstvo tudi pri nas iz leta v leto raste in pridobiva na pomenu, vendar pa so spodbude pridelovalcem več kot potrebne.

“Ljubljanske mlekarne se zavezujemo, da bomo do konca leta 2020 odkupile 5 milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka letno.”

»Prireja mleka je ena pomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. Na področju pridelave ekološkega mleka imamo še velike rezerve, saj povpraševanje raste. Veliko mleka z ekoloških kmetij se še vedno oddaja kot konvencionalno pridelanega. Zato se mi zdijo pobude o vertikalnem povezovanju na področju ekološkega kmetijstva zelo pomembne. Po eni strani zagotavljajo dolgoročnejši odkup in stabilnejše poslovanje za kmete, na drugi strani pa kakovostno in zagotovljeno surovino lokalnega izvora za živilskopredelovalne obrate. Ministrstvo bo tudi naprej spodbujalo ekološko pridelavo in predelavo mleka v okviru prihodnje kmetijske politike po letu 2020,« je dejala Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ljubljanske mlekarne ekološko pridelano mleko odkupujemo od lani, skupni odkup pa bo letos znašal približno 850 tisoč litrov. Opažamo, da trg ekomleka raste in ustvarja priložnosti tako za rejce, kot tudi za mlekarsko industrijo. V stroki ob tem opozarjajo, da je za nadaljnji razvoj, ki bo omogočil sledenje trendom v tujini, nujna podpora domačim pridelovalcem, ki bi se morala izražati tudi v izboljšanju sistemskih pogojev v panogi. Lani smo v Sloveniji namolzli 6.051 ton ekološkega mleka, od tega 5.714 ton kravjega mleka, kar predstavlja malo manj kot 1% od skupnega namolženega mleka v Sloveniji.

V Ljubljanskih mlekarnah smo se zato odločili, da se kot prvo podjetje v mlekarski industriji javno zavežemo k letnemu odkupu slovenskega ekološkega mleka in z dejanjem opozorijo na izjemen pomen ekološke pridelave mleka. V želji, da bi zgledu sledila tudi druga podjetja v prehrambni industriji, smo to storili s podpisom zaveze S posluhom za jutri: »K povečanemu odkupu ekološkega mleka smo se zavezali, da bi spodbudili kmetovalce in vse, ki lahko vplivajo na izboljšanje pogojev za prehod na ekološko pridelavo mleka. To je naša želja, saj potrošniki iščejo slovenske ekološke mlečne izdelke, ki pa jih brez zadostnih količin domačih surovin ne moremo zagotavljati. Po drugi strani je to tudi naša dolžnost. Kot največja slovenska mlekarna želimo podpreti prirejo, ki ima posluh za okolje in ljudi. Prepričan sem, da bi med uvoženim in slovenskim ekološkim jogurtom oziroma mlekom na trgovski polici vsi raje izbrali domačega,« je ob podpisu zaveze povedal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn.

Podpis_zaveze_EKO13_anpe_171018

Petkratno povečanje odkupa velikega pomena za povečano prirejo

Ekološko kmetijstvo pomembno vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri, zmanjšuje negativne vplive na okolje ter zagotavlja trajnostno ohranjanje zdravja, neobremenjenosti površin, ekosistemov in ljudi, ki uživajo tako pridelano hrano. Sistem ekološkega kmetovanja je oblikovan tako, da temelji na rednem izvajanju nadzora nad pridelavo in predelavo pridelkov, s čimer se zagotavlja visoka raven kakovosti ekoloških pridelkov in izdelkov. »V Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije pozdravljamo odločitev Ljubljanskih mlekarn, ki se bo odražala v precejšnjem povečanju povpraševanja po slovenskem ekološkem mleku. Člane bomo spodbujali k večji prireji, da bomo lahko otipljivo prispevali k zviševanju samooskrbe z ekološkim mlekom,« je pojasnila Marija Marinček, predsednica Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in sopodpisnica zaveze S posluhom za jutri.

Ekološko kmetijstvo je najbolj učinkovit agrarni ukrep za zaviranje podnebnih sprememb in zmanjševanje ogljičnega odtisa, katerih grožnje so pred kratkim predstavili strokovnjaki Združenih narodov. Pretežno hribovski in gorati svet v Sloveniji je izredno primeren za ekološko prirejo mleka, zato v dejavnosti prednosti vidi tudi koroški ekološki kmetovalec Gašper Dajčman, ki se je v postopek certificiranja ekološkega kmetovanja vključil leta 2016. »Za prehod na ekološko kmetovanje sem se odločil, ker je to naravi najbolj prijazen način kmetovanja, najmanj obremenjuje okolje, hkrati pa predpostavlja udobje živali na kmetiji in pridelavo najbolj kakovostne krme. Le tako so živali zdrave, mleko pa kakovostno. V Sloveniji je na hribovsko-gorskem območju veliko kmetov, ki pridelujejo mleko, vendar zaradi višjih stroškov težje konkuriramo velikim evropskim pridelovalcem. V ekološki pridelavi mleka vidim priložnosti in prepričan sem, da je bila odločitev o preusmeritvi pravilna,« je pojasnil Dajčman, ki pridela 500 litrov mleka na dan, letno pa ga Ljubljanskim mlekarnam proda 150.000 litrov.