V potrošniški raziskavi Trusted Brand 2021, ki jo že petnajsto leto izvaja Mladinska knjiga v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana, sta si nagrado za najbolj zaupanja vredni blagovni znamki prislužila Alpsko mleko v kategoriji »mleko« in Ježek v kategoriji »sladoled«.

Kot vsako leto je bil cilj raziskave ugotoviti, katerim blagovnim znamkam, podjetjem, organizacijam in osebnostim Slovenci najbolj zaupamo. Veseli in počaščeni smo, da sta si omenjeni naziv prislužili kar dve blagovni znamki Ljubljanskih mlekarn. Z ustvarjanjem kakovostnih, svežih in okusnih izdelkov bomo zaupanje porabnikov upravičevali še naprej.

 

Nagradi »trusted brand« je v imenu Ljubljanskih mlekarn na uradni podelitvi prevzela Špela Kozolc, vodja blagovnih znamk.

Pomurski sejem te dni v Gornji Radgoni gosti 59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, kjer smo Ljubljanske mlekarne prisotne v kar treh kontekstih.

original-f7e9f48d-b9a6-4e88-8d33-ac0d97904f26

Obiskovalcem sejma predstavljamo izdelke, ki so pri letošnjem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov v okviru sejma AGRA osvojili 24 medalj in eno posebno priznanje za izjemno kakovost. Na razstavnem prostoru nas je na dan odprtja sejma pozdravil tudi predsednik republike Borut Pahor, skupaj z veleposlanico Republike Francije v Sloveniji Florence Ferrari in ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom.

Naši sodelavci iz oddelka Agrooskrbe na sejmu delijo svoje strokovno znanje s pridelovalci mleka.

Tokratna država partnerica sejma je Francija. Na razstavnem prostoru Taste France predstavljamo svetovno znane sire Président, ki jih izdelujejo naša sestrska podjetja v Lactalis Group.

original-81f520e0-76fb-4eb0-8b70-7b36ab0b069b
original-50958148-a56b-480b-b766-0696667af7dcm
EGO nagradna igra 02_Deli osvežitek

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani EGO! Od 19. 8. do vključno 24. 8. 2021 na Facebook profilu v komentar pod objavo zapišete, s kom bi si najraje delili svoj najljubši osvežitek, ter osvojite super nagrade!

V sredo, 25. 8., bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli prenosne zvočnike EGO, ki bodo vsak prostor napolnili z osvežilnimi poletnimi melodijami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in splošni pogoji nagradne igre Deli osvežitek

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »DELI OSVEŽITEK« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

1. Nagradna igra poteka:

od 19. 8. do 24. 8. 2021

Nagrajence bomo izžrebali:

· 25. avgusta 2021 (3x EGO prenosni zvočniki)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne igre delijo, s kom bi si najraje delili osvežitek.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Izbor nagrajencev in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 3 sodelujoče. Žrebanje bo izvedel izvajalec: 25. 8. 2021.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

4. Obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo o izboru nagrajence obvestil z odgovorom na njihov komentar pod nagradno igro. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila poslati zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO in sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.

5. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

6. Obdavčitev nagrad

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo

plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje družbenega omrežja Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov,

– za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 19. 8. 2021

EGO nagradna igra 01

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani EGO! Od 2. 8. do vključno 10. 8. 2021 na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne igre zapišite okus svojega najljubšega osvežitka ter osvojite super nagrade!

V sredo, 11. 8., bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli EGO viseče mreže za maksimalno uživanje z možgani na off.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in splošni pogoji nagradne igre Najljubši osvežitek

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »NAJLJUBŠI OSVEŽITEK« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

1.Nagradna igra poteka:

od 2. 8. do 10. 8. 2021

Nagrajence bomo izžrebali:

 • 11. avgusta 2021 (3x EGO viseča mreža)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne igre zapiše svoj najljubši okus osvežitka.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3.Izbor nagrajencev in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 3 sodelujoče. Žrebanje bo izvedel izvajalec: 11. 8. 2021.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

4.Obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo o izboru nagrajence obvestil z odgovorom na njihov komentar pod nagradno igro. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila poslati zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO in sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.

5.Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

6.Obdavčitev nagrad 

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

7.Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenega omrežja Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov,
 • za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade,

 

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8.Končne določbe

 Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

EGO nagradna igra 02_Deli osvežitek

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani EGO! Od 19. 8. do vključno 24. 8. 2021 na Facebook profilu v komentar pod objavo zapišete, s kom bi si najraje delili svoj najljubši osvežitek, ter osvojite super nagrade!

V sredo, 25. 8., bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli prenosne zvočnike EGO, ki bodo vsak prostor napolnili z osvežilnimi poletnimi melodijami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in splošni pogoji nagradne igre Najljubši osvežitek

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »DELI OSVEŽITEK« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

 1. Nagradna igra poteka:

od 19. 8. do 24. 8. 2021

Nagrajence bomo izžrebali:

 • 25. avgusta 2021 (3x EGO prenosni zvočniki)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne igre delijo, s kom bi si najraje delili osvežitek.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Izbor nagrajencev in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 3 sodelujoče. Žrebanje bo izvedel izvajalec: 25. 8. 2021.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

 1. Obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo o izboru nagrajence obvestil z odgovorom na njihov komentar pod nagradno igro. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila poslati zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO in sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

 1. Obdavčitev nagrad

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenega omrežja Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov,
 • za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 19. 8. 2021

Vas zanima delo upravljalca v tehnološkem procesu (m/ž)?

Vabimo vas, da se nam pridružite v Ljubljanskih mlekarnah.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Upravljalec v tehnološkem procesu

Vaše odgovornosti bodo:

 • upravljanje in nadzorovanje tehnoloških procesov;
 • naročanje, spremljanje in kontroliranje porabe surovin in izdelanih količin;
 • izvajanje postopkov na delovnem nalogu pod nadzorom;
 • kontroliranje ustreznosti količine in kvalitete polproizvodov, končnih izdelkov, surovin, dodatkov in embalaže;
 • izvajanje in evidentiranje čiščenja strojev, opreme, pribora in prostorov skladno s higienskim načrtom;
 • poznavanje in obvladovanje informacijskih sistemov, ki so vključeni v tehnoloških procesih;
 • opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogu nadrejenega.

Pričakujemo:

 • IV. stopnjo izobrazbe;
 • vsaj eno leto izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • dobro razvite komunikacijske sposobnosti;
 • pripravljenost na fizično delo.


Ponujamo:

 • takojšnje delo;
 • redno in stimulativno plačilo;
 • možnost doseganja dodatne stimulacije in dodatno nagrajevanje;
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju;
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

Pisne prijave pričakujemo do vključno 31. 8. 2021 na tej povezavi. Za več informacij lahko pokličete na 01 5881 851.

Vas zanima delo UPRAVLJALCA STROJEV IN NAPRAV (m/ž)? Vabimo vas, da se nam pridružite v Ljubljanskih mlekarnah.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Vaše odgovornosti bodo:

 • upravljanje dela na delovnem stroju ali več delovnih strojih;
 • poznavanje, prepoznavanje in preventivno reševanje rizikov;
 • kontrola izdelanih količin in kvalitete proizvodov, polproizvodov, surovin, dodatkov in embalaže;
 • optimizacija procesov in predlaganje izboljšav;
 • priprava in izvajanje čiščenja, skrb za higieno stroja, naprav in delovnega okolja;
 • spremljanje delovnega procesa v proizvodnji.
Upravljalec strojev in naprav

Pričakujemo:

 • IV. stopnjo izobrazbe;
 • vsaj eno leto izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • dobro razvite komunikacijske sposobnosti;
 • pripravljenost na delo v treh izmenah.


Ponujamo
:

 • takojšnje delo;
 • redno in stimulativno plačilo;
 • možnost doseganja dodatne stimulacije in dodatno nagrajevanje;
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

Pisne prijave pričakujemo do vključno 31. 8. 2021 na tej povezavi. Za več informacij lahko pokličete na 01 5881 851.