Planica lojalnost objava

Osvežite se s sladoledi, zbirajte račune in si zagotovite darilo.

V času od 1. 5. do 20. 6. 2018 zbirajte račune kupljenih sladoledov Planica in si prislužite želeno nagrado. Račune pošljite na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Planica« in jim priložite čitljivo zapisane osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • ulica, poštna številka in kraj,
  • kontaktna telefonska številka ali e-naslov,
  • lastnoročni podpis.

Pošljete jih lahko tudi na letaku, ki vam je na voljo za tisk na dnu novičke.

Nagrade:

  • ob nakupu vsaj 8 L Planica sladoleda prejmete brisačo za na plažo (70 x 140 cm),
  • ob nakupu vsaj 6 L Planica sladoleda prejme torbo za na plažo
Planica_letak Letak "S Planico na plažo"

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJSKI AKTIVNOSTI – NAGRAJEVANJE NAKUPA

»S PLANICO NA PLAŽO«

1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti – nagrajevanje nakupa »S Planico na plažo« (v nadaljevanju: promocijska aktivnost ali nagrajevanje nakupa), katere organizator je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije od 1. 5. 2018 do vključno 20. 6. 2018.

Namen organiziranja nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje blagovne znamke Planica.

3. člen
V promocijski aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagrajevanja nakupa.

4. člen
Posamezni lahko sodeluje v nagrajevanju nakupa na naslednji način:
1. v trgovini poišče svoj najljubši sladoled Planica, pri čemer lahko izbira med različnimi okusi in pakiranji;

2. zbere račune o kupljenih sladoledih Planica, pri čemer je ob nakupu:
– vsaj 8 L Planica sladoleda upravičen do prejema brisače za na plažo,
– vsaj 6 L Planica sladoleda upravičen do prejema torbe za na plažo.

Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat.

3. pravilno in čitljivo izpolni kupon ali kuverto s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon/e-pošta), označi želeno darilo (upoštevaje pri tem 2. točko 4. člena teh pravil), priloži originalni račun (ali več računov), iz katerega je razviden nakup zadostne količine sladoleda Planica glede na želeno nagrado ter vse skupaj pošlje na naslov organizatorja: Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLANICA«, do vključno 22. 6. 2018.

Kupon je mogoče natisniti tudi preko povezave na spletni strani www.l-m.si.

Posameznik lahko navede barvo torbe, ki jo želi (siva, modra, koral). V primeru, da navedena barva torbe ne bo več na zalogi, bo organizator izbral drugo barvo, posameznik pa ni upravičen zahtevati torbe v izbrani barvi.

Število daril je omejeno. V skladu nagrajevanje nakupa je 5.300 daril (2.900 brisač – dimenzija 70 x 140 cm in 2.400 torb za na plažo). Pri razdeljevanju daril se upošteva pravilo vrstnega reda prejetja računov na strani organizatorja. V primeru, da nagrade, ki so v skladu, poidejo pred zaključkom nagrajevanja nakupa, organizator ne bo zagotovil dodatnih nagrad in se nagrajevanje nakupov zaključi z dnem podelitve zadnjega darila. Darilo bodo prejemniki prejeli po pošti (na naslov, naveden na kuponu), najkasneje v 45 dneh po končani promocijski aktivnosti.

Upoštevani bodo le računi za nakupe, opravljeni od 1. 5. 2018 do vključno 20. 6. 2018. Upoštevani bodo izključno originalni računi; kopije ali duplikati ne bodo upoštevani. V nagrajevanju nakupa sodelujejo pošiljatelji, katerih ovojnice z računi bodo poslane s poštnim žigom do vključno 22. 6. 2018.

5. člen
S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen in se tudi v celoti strinja s temi pravili promocijske aktivnosti. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v teh pravilih.

6. člen
Celotna pravila nagrajevanja nakupa in kupon sta objavljena tudi na spletni strani www.l-m.si.

7. člen
S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator, ki je odgovoren za pravilni potek promocijske aktivnosti. Za tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagrajevanjem nakupa se lahko posamezniki obrnejo na e-mail naslov: info@l-m.si ali pokličejo na telefonsko številko 080 11 44.

8. člen
Organizator nagrajevanja nakupov vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagrajevanja nakupov pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno veljavno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v kuponu lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja nakupa, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, obdarovanjem ali spremembami vezane na nagrajevanje nakupa. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagrajevanja nakupa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

9. člen
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v promocijski aktivnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si. Za tolmačenje pravil nagradne aktivnosti je pristojen izključno organizator nagradne aktivnosti. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 26. 4. 2018

Print

V času od 26. 4. do 1. 7. 2018 zbirajte račune kupljenih izdelkov Mu Cuisine in si prislužite želeno nagrado. Račune pošljite na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin.« in jim priložite čitljivo zapisane osebne podatke (lahko natisnite in izpolnite tudi kupon v spodaj pripetem letaku):

  • ime in priimek,
  • ulica, poštna številka in kraj,
  • kontaktna telefonska številka ali e-naslov,
  • lastnoročni podpis. 

Nagrade
Za opravljen nakup izdelkov Mu Cuisine v skupni vrednosti:
– najmanj 20 eur prejmete pekač z non stick premazom,
– najmanj 40 eur prejmete inox posoda ELO s pokrovom,
– najmanj 60 eur prejmete mešalnik Gorenje.

MU CUISINE_LETAK Letak Mu Cuisine

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA: NAGRAJEVANJE NAKUPA
»Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin.«

ORGANIZATOR
1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti (v nadaljevanju nagrajevanje nakupa) »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin«, katere organizator je podjetje Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

TRAJANJE IN NAMEN
2. člen
Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije, v vseh prodajalnah v Republiki Sloveniji, ki v svoji ponudbi ponujajo izdelke smetane, skute, sire, masla MU Cuisine. Nagrajevanje nakupa prične 26.4.2018. Zbiranje računov traja do 1.7.2018. Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 45 dneh po končani akciji nagrajevanja nakupa, to je do 15.8.2018 oz. do razdelitve razpoložljivih daril. V kolikor bodo darila razdeljena pred 15.8.2018, se nagrajevanje nakupa zaključi z dnem podelitve zadnjega darila. Namen organiziranja nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke MU Cuisine.

IZDELKI, KI SODELUJEJO V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
3. člen
Za sodelovanje v aktivnosti nagrajevanja nakupa pridejo v poštev vsa pakiranja in vse vrste izdelkov blagovne znamke MU Cuisine: smetane, skute, siri, masla, ki se prodajajo v Republiki Sloveniji.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
4. člen
V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja, objavljena na internetnem naslovu www.l-m.si.
Posameznik lahko sodeluje v promocijski aktivnosti tako, da v času od 26.4.2018 do 1.7.2018 opravi nakup izdelkov MU Cuisine:
– v skupni vrednosti najmanj 20 € in prejme okrogel pekač Indukta, premera 32 cm, z non stick premazom,
– v skupni vrednosti najmanj 40 € in prejme inox posodo ELO s pokrovom (posoda je iz nerjavečega jekla 18/10, s proti drsno podlago, z merilno skalo, primerna za uporabo v pečici – do 240 °C (brez pokrova) ter primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
– v skupni vrednosti najmanj 60 € in prejme mešalnik Gorenje M450B, moč motorja (max.): 450 W, nastavki: visoko učinkoviti metlici za mešanje in stepanje, inovativni metlici za gnetenje, število nastavitev stopenj hitrosti za hitre rezultate: 5, turbo gumb za takojšnjo dodatno moč, pomivanje nastavkov v pomivalnem stroju.
Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat.
Število daril je omejeno. Podeljenih bo skupno 1.700 daril (1.000 okroglih pekačev Indukta, 500 inox posod ELO s pokrovom in 200 mešalnikov Gorenje). Darila se izdajajo glede na vrstni red prejema računov s strani organizatorja.

5. člen
Pravilno in čitljivo izpolnjen kupon s priloženim računom (oziroma več računi, ki izkazujejo vrednosti iz 4. člena), iz katerega je razviden nakup že omenjenih izdelkov Mu Cuisine je potrebno poslati na naslov organizatorja s pripisom: »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin«.
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
Tolstojeva ulica 63
1000 LJUBLJANA
Štejejo le računi za nakupe, ki so opravljeni v obdobju od 26.4.2018 do 1.7.2018. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.
Zgibanke s kuponi se nahajajo v vseh večjih prodajalnah v Republiki Sloveniji, ki v svoji ponudbi ponujajo izdelke MU Cuisine. Kupon je mogoče natisniti tudi preko povezave na spletni strani www.l-m.si.

SODELUJOČI V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
6. člen
S sodelovanjem v aktivnosti nagrajevanja nakupa, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili promocijske aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih.

OBJAVA PRAVIL PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
7. člen
Pravila bodo objavljena na spletni strani www.l-m.si.

PREVZEM DARIL
8. člen
Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 45 dneh po končani akciji pospeševanja prodaje.

PRENEHANJE OBVEZ
9. člen
S trenutkom prevzema darila, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV AKTIVNOSTI
10. člen
Aktivnost se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi aktivnosti obveščeni z objavami na spletni strani www.l-m.si.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV
11. člen
Organizator nagrajevanja nakupov vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagrajevanja nakupov pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v kuponu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja nakupa, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v navezavi na potek, obveščanje, obdarovanje ali spremembe vezane na nagrajevanje nakupa. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagrajevanja nakupa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

KONČNE DOLOČBE
11. člen
Sodelujoči, ki sodeluje v nagrajevanju nakupa, izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila promocijske aktivnosti so v času trajanja na ogled na spletni strani www.l-m.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v promocijski aktivnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si. Za tolmačenje pravil promocijske aktivnosti je pristojen izključno organizator.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja darila, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za kakršnakoli vprašanja, v zvezi z nagrajevanjem nakupov se lahko zainteresirani obrnejo na informacije 080 11 44 ali info@l-m.si.

Ljubljana, 25. 4. 2018
Organizator:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
Tolstojeva 63
1000 Ljubljana

Tomaž Vozelj

Tomaž Vozelj je kuhar z več kot tridesetletnimi izkušnjami v različnih kuhinjah po vsem svetu in predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Poleg novih smernic v kulinariki nam je razkril še nekaj praktičnih nasvetov.

Tomaž Vozelj je slovensko kuhinjo predstavljal od Japonske, Tajske, Rusije, po Evropi in celo v Afriki. »Ob tem se naučiš elementov njihove priprave, ki jih lahko nato preneseš v našo kuhinjo, ali obratno. Pred dvajsetimi leti sem bil sveto prepričan, da samo mi kuhamo žgance. Osupnilo me je, ko sem odkril, da jih v Nepalu delajo ravno tako. Princip kuhanja je enak, le da oni naredijo kroglice in jih zabelijo z lojem, mi jih pa nadrobimo in zabelimo s svinjsko mastjo.«

Trenutno opravlja delo vodje prodaje za gostinske izdelke. Preden je pred desetimi leti začel za Unilever razvijati instantne juhe, omake in druge jedi ter jih prilagajal slovenskemu okusu, je bil zelo vpet v kuhinjo. »Sistem slovenske kuharije me je malo iritiral in sem začel izobraževati ljudi, kako te izdelke uporabljati. Zdaj izobražujem prodajno osebje o prodajnih metodah, razumevanju gostinstva in turizma. Izobražujem veliko kuharjev, tudi na gostinskih šolah, sodelujem s slovensko kuharsko reprezentanco, vodim slovenske kuharje, včasih pa sodelujem z marketinškimi agencijami in pripravljam jedi za oglase, tudi jedi iz oglasov Mu Cuisine.«

Kuhanje je danes modno
Prepričanje, da so trend kuhanja pospešile televizijske kuharske oddaje, je Tomaž ovrgel s svojo teorijo: »S krizo je vedno manj ljudi hodilo v restavracije in so začeli kuhati za svoje prijatelje in v družinskem krogu. Nekateri so se pri tem malo bolj izkazali, nekateri malo manj. Tukaj pa potem nastopi tekmovalnost. Po drugi strani smo moški ustvarjalci, moramo nekaj ustvarjati: kopati, žagati ali šravfati. Danes tega ne počnemo več veliko, lahko pa kuhamo. Veliko moških se je odločilo za kuharstvo kot hobi, da dokažejo, kako so dobri. Kar pa ne pomeni, da so moški boljši kuharji kot ženske.«

Našega sogovornika je kuhanje že od nekdaj veselilo in že po osnovni šoli je vedel, kaj bi rad postal. »V gostinski šoli dobiš temeljno znanje, ki ga potem nadgrajuješ. Lahko greš stažirat h komu, ki je dober, tudi v tujino, prevzameš znanje in greš naprej. Zamenjaš štiri, pet restavracij v nekaj letih in tako gradiš svoje znanje. Nadgradiš ga lahko tudi na kateri od višjih šol, vendar so v tem poklicu ključne praksa in izkušnje. Ob spremljanju in prenašanju trendov iz tujine pa je pomembno, da jih prilagodiš slovenskemu okusu.«

Restaurant Chilling Out Classy Lifestyle Reserved Concept

V kuhinji je vse fizika in kemija
Razlika med ljubiteljskim in poklicnim kuharjem je v tem, da prvi ve, da mora nekaj narediti, ker mu je nekdo tako povedal oziroma piše v receptu, drugi pa ve, zakaj mora to tako narediti. Če razumemo, kaj se dogaja z živilom, ko ga pripravljamo, je vse drugo lažje. »Kaj se recimo zgodi s kvasom? Kvas za rast potrebuje hrano ‒ ogljikove hidrate. Če pa dodamo kvasu sol, ga uničimo. Tako je pri peki kruha zelo pomembno, kdaj v testo dodamo sol, nikakor ne na kvas. Veliko je takih poljudnih stvari, ki so razumljive: krompir se ne bo nikoli skuhal, če ga kuhaš v kisli vodi, ker bo škrob zakrknil in se ne bo skuhal. Zato recimo krompirja ne kuhamo skupaj s paradižnikom. Prav tako nikoli ne dodajamo paradižnika v smetano, ker bi se sesirila. Smetano dodamo jedi na koncu, ko že zaključimo s kuhanjem, in nato jedi nikoli ne dogrevamo.«

V domači kuhinji se ta navodila prenašajo iz roda v rod. Vsak pozna recept za pripravo golaža: popražiš čebulo, dodaš meso, nato rdečo papriko, popražiš in zaliješ ter kuhaš. »Nihče pa vam verjetno ni povedal, zakaj morate to tako narediti. Pri vsaki jedi mora biti pet osnovnih okusov. Čebulo popražimo, da dobimo barvo jedi in gostoto, je pa zelo sladka. Tako je treba v nadaljevanju čebuli sladkobo odvzeti. Na popečeno čebulo damo meso, ki ima bistveno boljši okus, če je močno karamelizirano, torej popečeno. Nato dodamo mleto papriko in jo prepražimo, da dobimo grenek okus. Da izravnamo sladek okus čebule, golažu dodamo ponavadi paradižnik ali vino, tako dobimo komplementarnost okusov. Ko enkrat poznaš te procese, je lažje kuhati. To je znanje, ki ga skozi šolanje pridobimo poklicni kuharji.«

Polnost okusa z enim vnosom v usta
O prevladujočih smernicah in sestavinah profesionalnih krožnikov Tomaž pove, da se trend zadnjih let, ki je narekoval zelo veliko elementov na krožniku v obliki črtic, pikic, počasi poslavlja. »To je bila filozofija kuharja, ni pa samoumevno, da jo je gost razumel in vedel, ali mora jest z leve proti desni ali obratno. Pri profesionalnih krožnikih je pomembno zadeti pravilen vrstni red in stopnjevanje okusov. Če je gost začel jesti z napačne strani, je bil krožnik zanič. Danes se ta trend obrača in gre v smer manj elementov na krožniku, največ štirje različni okusi in ti skombinirani tako, da z enim zamahom noža in vilic ali žlice zajameš vse štiri komponente in jih neseš v usta. Zopet se vračamo k stari kuhinji, k prvobitnim živilom, sicer obdelanim na drugačen način.« Današnje smernice narekujejo tudi uporabo čim več lokalno pridelane hrane, uporabo manj soli in obvezno sestavo krožnika iz treh elementov.

Kakovostne sestavine, ki jih uporabimo v celoti
Danes je v kuhinji bolj pomembno, kako zna kuhar obdelati in pripraviti tako imenovana manjvredna živila. Rostbif ali pljučna pečenka je kot najbolj kakovosten kos govedine tudi najdražji, ni pa rečeno, da je najboljši. Tudi iz ličnic ali govejega repa, ki so prav tako kakovostna živila, se da pripraviti odlična jed. Danes je cilj, da znaš uporabiti celotno živilo brez odpada, kar je bilo pravilo že v stari kmečki kuhinji. »Iz krompirjeve lupine, ki vsebuje največ mineralov in vitaminov, lahko pripravimo odličen čips,« doda Tomaž.

Koliko smo Slovenci pogumni pri odkrivanju novih okusov?
»Cel svet je tradicionalen, vsak kuha tisto, kar mu je bilo predano, privzgojeno, kar je videl in preizkušal doma. Nove stvari preizkušaš takrat, ko te prijatelji ali znanci prepričajo. Sicer pa Slovenci radi okušamo. Samo poglejte Odprto kuhno v Ljubljani ‒ največja vrsta je pri vzhodnjaški ali kakšni drugačni kuhinji,« pripoveduje Tomaž in doda: »Tudi meni je najbolj všeč kombinacija vzhodnjaške kuhinje s primorsko, ali pa norveška kuhinja, ki prav tako temelji na ribah. Ugaja mi lahka hrana.«

Tradicija za praznike
Ko govorimo o tradicionalnih slovenskih jedeh za božične praznike, Tomaž hitro pristavi, da potica ne sme manjkati. »Tipična slovenska božična jed je ajdov trijed. To je pečena ajdova torta, biskvit, prelit s kuhanim vinom, ki se postreže ob prihodu s polnočnice.« Za Slovence so sicer bolj značilni božični zajtrki, ko se zbere vsa družina. In kdo kuha pri njih doma za praznike? »Za praznike kuham jaz, ker tako želijo vnuki. Žena pripravlja bolj tradicionalne jedi, jaz pa raje eksperimentiram.«