organizacijsko-upravljanje

ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE

Z leti smo postali veliko in uspešno podjetje, kar prinaša tudi ogromno odgovornost. Kot največja mlekarna v Sloveniji se zelo dobro zavedamo odgovornosti do zaposlenih, okolja, skupnosti, v katerih delujemo, porabnikov naših izdelkov in drugih deležnikov družbe.

Prepričani smo, da dolgoročne cilje lahko dosegamo le z dobrimi odnosi. Najprej znotraj podjetja, pri zaposlenih, ki so temelj naših uspehov, zelo pomemben pa je tudi odgovoren odnos do družbenega in naravnega okolja.

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno, prijazno do družbe in okolja in bo vodilo k dolgoročnemu uspehu podjetja. Zato je del strategije vodenja podjetja tudi strategija družbene odgovornosti.

zaposleni-2

ZAPOSLENI

V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da so zaposleni temelj za rast in razvoj podjetja, zato aktivnosti na področju odnosov z zaposlenimi načrtujemo strateško in izvajamo dolgoročno.

Še posebej si prizadevamo pridobiti in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in tako graditi kulturo uspešnega podjetja. Spoštujemo vse zakonske predpise, držimo se pravil etičnega odnosa do sočloveka in zagotavljamo enake možnosti za vse zaposlene.

Merila smo si postavili višje od zakonskih določil in skrb za kakovostno življenje sodelavcev še nadgradili:

  • smo ponosni lastnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, leta 2023 pa smo postali eno od 37 slovenskih podjetij, ki je prejelo tudi napredni certifikat.,
  • načrtno skrbimo za varnost, razvoj in nagrajevanje sodelavcev,
  • spodbujamo in nagrajujemo inovatorje,
  • redno, pravočasno, dvosmerno in odkrito komuniciramo z zaposlenimi,
  • prepoznavamo Naj sodelavce, ki delujejo po vrednotah, naših skupnih usmeritvah delovanja,
  • ponujamo možnost letovanja v lastnih počitniških kapacitetah,
  • letno se družimo na športnih igrah,
  • podpiramo delovanje Športnega društva Ljubljanske mlekarne,
  • spodbujamo rekreacijo na delovnem mestu.
narava-okolje-v2

NARAVA IN OKOLJE

Mleko je veliko darilo narave in v Ljubljanskih mlekarnah smo zato še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja. Učinkovito ravnanje z okoljem je tudi ena izmed pomembnejših strateških usmeritev. Uvajanje novih tehnologij načrtujemo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujemo porabo naravnih virov. Družbeno odgovorne zaveze skupine Lactalis so opredeljene na treh področjih: ogljični odtis, embalaža in dobrobit živali, vse tri pa so neločljivo povezane z varovanjem okolja.

Posebno pozornost namenjamo povečevanju energetske učinkovitosti (poraba elektrike in pare), obvladujemo porabo vode in emisije v okolje (mešani komunalni odpadki in obremenitve tehnoloških odpadnih vod). Uspešno obvladujemo ogljični odtis ljubljanskega obrata. V zadnjih letih občutno povečujemo odkup slovenskega ekološkega mleka.

Skrbi za okolje so zavezani tudi naši zaposleni, ki jih na tem področju redno izobražujemo. Povsod v podjetju tako ločujemo odpadke in vsi se trudimo zmanjševati porabo električne energije in vode. Na okoljskem področju si redno zastavljamo cilje, ki jih podpiramo z investicijskim načrtom.

community

LOKALNA SKUPNOST

Ponosni smo, da lahko s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo in aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.

Mleko je osnovno živilo za vsakogar in še posebej pomembno za najmlajše, zato z njim oskrbujemo tiste, ki si ga težje privoščijo – varne hiše, materinske domove in krizne centre po vsej Sloveniji. Skupno jim letno podarimo okoli 25 tisoč litrov Alpskega mleka.

S partnerskimi odnosi pomagamo dosegati športne uspehe slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec in deskarja Žana Koširja. Smo ponosni partner Olimpijskega komiteja Slovenije.

Naša vrata so vedno na stežaj odprta vedoželjnim dijakom in študentom različnih študijskih smeri, s katerimi z veseljem delimo znanje z različnih področij poslovanja.

Podpora širšemu in ožjemu družbenemu okolju je naša trajna zaveza. Pomaga nam ohranjati in negovati dobre odnose z različnimi javnostmi, hkrati pa povečuje pripadnost zaposlenih. Številni med njimi, njihovi otroci, drugi družinski člani, prijatelji, znanci … so namreč člani različnih organizacij, ki jih podpiramo.

postene-prakse-rokovanje

POŠTENE PRAKSE POSLOVANJA

Temelj dobrih odnosov z deležniki podjetja je naše pošteno delovanje na vseh področjih. Smernice smo zato zapisali v Kodeks ravnanja, ki je osnovni priročnik za vse zaposlene. Jasno smo opredelili naše odgovornosti, postavili okvire delovanja in opredelili primerna vedenja v različnih poslovnih situacijah.

Zapisane smernice delovanja poenostavljajo dileme, ki se nam porajajo ob vsakodnevnih izzivih, kodeks pa tako predstavlja pomembno vodilo za pošteno delovanje vseh, ki soustvarjamo uspeh Ljubljanskih mlekarn.

odnos-do-porabnikov-v2

ODNOS DO UPORABNIKOV IZDELKOV

Z zavzetim delom v prvi vrsti skrbimo, da so porabniki naših izdelkov zadovoljni.

Zanje razvijamo okusne izdelke naših prepoznavnih blagovnih znamk Mu, Alpsko mleko, Ego, Planica, Jošt, Maxim Premium in drugih.

Poskrbimo za kakovostno in varno embalažo in jih pravočasno dostavimo na police prodajaln. Pri tem pazimo, da so na vseh izdelkih ustrezno, jasno in točno navedene vse zakonsko predpisane informacije. Tudi to je namreč pomemben dejavnik zaupanja porabnikov in uspeha na trgu.

Klasične oglaševalske metode nadgrajujemo z novimi, digitalnimi komunikacijskimi orodji in inovativnimi promocijskimi aktivnostmi. Želimo komunicirati kreativno in tako dosegati opaznost in razlikovanje. Kljub temu smo vedno pozorni, da z vsebino in obliko trženjskih aktivnosti ne zavajamo porabnika.

Naša komunikacija je odprta in dvosmerna. Vsem zainteresiranim je na voljo center za pomoč porabnikom, na pobude in vprašanja pa z veseljem odgovorimo tudi na spletnih družabnih omrežjih (Facebook in Twitter).