mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 23.4.2019 za 19.4.2019

mešalnik Gorenje MARIJA BALANT
posoda Elo Jelka  Zic
posoda Elo MAJA POTRČ
posoda Elo Gasper Pintar
posoda Elo RIA KAJTNA
posoda Elo VIDA MAGER
pekač Indukta HELENA GORJUP PETERLIN
pekač Indukta VETA STEVANOVIC
pekač Indukta SANDRA KRIANEC
pekač Indukta Tina Potočnik
pekač Indukta Polona Smrekar
pekač Indukta ZDENKA MESERKO
pekač Indukta GREGOR PIKL
pekač Indukta PATRICIJA TICARIC
pekač Indukta MARJETA LENART
pekač Indukta ALEŠ BUCAR

 

Žrebanje 23.4.2019 za 20.4.2019

mešalnik Gorenje Vasa Malešev
posoda Elo BOJAN TESOVNIK
posoda Elo EMA BEVK
posoda Elo MOJCA PIRNAT
posoda Elo NADJA PEZDIR
posoda Elo ALES KRAJNC
pekač Indukta Nastja Derganc
pekač Indukta NINA PLANINC
pekač Indukta Silva Ban
pekač Indukta TATJANA JAMBROVIC
pekač Indukta MOJCA OPRCKAL
pekač Indukta Iris Štelcar
pekač Indukta ANA MONIK
pekač Indukta VILJEM MACUR
pekač Indukta Marija Kisek
pekač Indukta Barbara Bertoncelj

 

Žrebanje 23.4.2019 za 21.4.2019

mešalnik Gorenje Petra Koren
posoda Elo PETRA LAZAR
posoda Elo TINA ZNIDERIC
posoda Elo MANCA FRONTINI
posoda Elo Adisa Dizdarević
posoda Elo TEREZIJA KASTELIC
pekač Indukta BETKA KORIMSEK
pekač Indukta DARJA STERK
pekač Indukta Jernej Osolnik
pekač Indukta KLARA KLOPCIC
pekač Indukta LJILJANA HADŽIĆ
pekač Indukta MARIJA MELANŠEK
pekač Indukta MARIJA PINTAR
pekač Indukta MIHAEL SITAR
pekač Indukta Valerija Puk
pekač Indukta Mateja Velič

 

Žrebanje 23.4.2019 za 22.4.2019

mešalnik Gorenje VALENTINA ZEFRAN
posoda Elo JOŽE FINK
posoda Elo Marko Sitar
posoda Elo VALENTIN KORIMSEK
posoda Elo VLADO OSEP
posoda Elo Jožica Klemen
pekač Indukta Marinka Postrak
pekač Indukta Metka Žniderič
pekač Indukta Lidija Bračko
pekač Indukta Vojko Furlanič
pekač Indukta Bostjan Jakolič
pekač Indukta ANA JAHN
pekač Indukta Suzana Fink
pekač Indukta Liljana Brezovar
pekač Indukta Vanja Moneta

 

Žrebanje 24.4.2019 za 23.4.2019

mešalnik Gorenje Marjetka Pintarič Zupec
posoda Elo BERNARDA KODRIČ
posoda Elo HELENA JUVAN
posoda Elo Andreja Vintar
posoda Elo ANITA PISEK
posoda Elo ZINKA TRATAR
pekač Indukta LBINA BOZIČ
pekač Indukta Tomaz Robar
pekač Indukta ANKA PREGL
pekač Indukta ANTONIJA SETNICAR
pekač Indukta STANKA JEVENAK
pekač Indukta ANI GOLOB
pekač Indukta DANIEL VRBANIC
pekač Indukta MIHA CICIC
pekač Indukta Stanka Šavrič
pekač Indukta Boštjan Pintar

 

mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 11.4.2019 za 10.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Mojca Trdin
posoda Elo David Drežnjak
posoda Elo Eva Kuzmič
posoda Elo Franc Vertačnik
posoda Elo Veronika Oprešnik
posoda Elo Anton Bukošek
pekač Indukta Jasna Jurančič
pekač Indukta Karmen Kocpek
pekač Indukta Sara Žniderič
pekač Indukta Irena Ahej
pekač Indukta Andrej Praznik
pekač Indukta Nikolaja Vahtar
pekač Indukta Andreja Marguč Kavc
pekač Indukta Simona Zupan
pekač Indukta Mojca Matos
pekač Indukta Mateja Velič

 

Žrebanje 12.4.2019 za 11.4.2019

mešalnik Gorenje Rebeka Osrajnik
posoda Elo Tanja Fratnik
posoda Elo Irena Gajšek
posoda Elo Jernej Lorber
posoda Elo Lucija Stevanovi
posoda Elo Marija Melansek
pekač Indukta Tatjana Pajnic
pekač Indukta Zmaga Pahor
pekač Indukta Ines Gaber
pekač Indukta Julija Dermota
pekač Indukta Blanka Hutinski
pekač Indukta Emil Vrh
pekač Indukta Tetiana Serhach
pekač Indukta Marta Nemet
pekač Indukta Pečjak Stane
pekač Indukta Saša Duh

 

Žrebanje 15.4.2019 za 12.4.2019

mešalnik Gorenje Kaja Forneci
posoda Elo Vanja Delost
posoda Elo Bernarda Hafner
posoda Elo Boštjan Jakolič
posoda Elo Lidija Predan
posoda Elo Maja Kovai
pekač Indukta Marija Frontin
pekač Indukta Mira Podmenik
pekač Indukta Suzana Humljan
pekač Indukta Barbara Marinšek
pekač Indukta Etka Calasan
pekač Indukta Bojana Centa
pekač Indukta Anita Kozar
pekač Indukta Boštjan Pintar
pekač Indukta Jože Bele
pekač Indukta Darja Tibelj

 

Žrebanje 15.4.2019 za 13.4.2019

mešalnik Gorenje Marjan Tomažič
posoda Elo Ines Bei
posoda Elo Jožef Postrak
posoda Elo Majda Krumpestar
posoda Elo Peter Pavel
posoda Elo Špela Kres
pekač Indukta Branka Kramar
pekač Indukta Nada Licina
pekač Indukta Janja Albinini
pekač Indukta Ivo Stefanic
pekač Indukta Irena Povalej

 

Žrebanje 15.4.2019 za 14.4.2019

mešalnik Gorenje Lucija Bukošek
posoda Elo Irena Ivanovič
posoda Elo JANJA SAVLE GOMBAČ
posoda Elo MAJA ŠMID
posoda Elo Slavko Bračko
posoda Elo SONJA HRIBERNIK
pekač Indukta Nika Horvat
pekač Indukta Ernia Štefka
pekač Indukta Lidija Bračko
pekač Indukta VILMA FURLANIC
pekač Indukta ANDREJA MAHNE
pekač Indukta Adrijana Šuligoj
pekač Indukta IRENA POVALEJ
pekač Indukta MOJCA HUMLJAN
pekač Indukta VLASTA STIBRIČ
mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 16.4.2019 za 15.4.2019

mešalnik Gorenje EVA GOLOB
posoda Elo ALENKA DOBNIKAR
posoda Elo Jana Lovrec Srša
posoda Elo NIVES PUKŠIČ
posoda Elo Vanja Vinčec
posoda Elo KARMEN FURST
pekač Indukta ŠPELA VORŠIČ
pekač Indukta TADEJA ŠKORJA
pekač Indukta Avrelija Medved Robar
pekač Indukta IVANKA  Grešnik
pekač Indukta Slavko Ponorac
pekač Indukta LEA FAKIN
pekač Indukta Liljana Gregorič
pekač Indukta Natasa Nuzdorfer
pekač Indukta Sabina Tavčar
pekač Indukta KATJA VIDMAR

 

Žrebanje 17.4.2019 za 16.4.2019

mešalnik Gorenje KATJA GRUBAR
posoda Elo Vanja Tomovič Jerićević
posoda Elo Kristina Medved
posoda Elo Marinka Pajni
posoda Elo LJUBO KOLER
posoda Elo MAJA DEBELJAK
pekač Indukta MAJA SUŠNIK
pekač Indukta SAKA EMERI
pekač Indukta DEMITRIJ GOSPODARIC
pekač Indukta  DARINKA MANDL
pekač Indukta Andrej Popovi
pekač Indukta KLAVDIJA CERNELC
pekač Indukta LIDIJA HUBER
pekač Indukta ANA JAHN
pekač Indukta SONJA ERLAČ
pekač Indukta ALMA OBLAK

 

Žrebanje 18.4.2019 za 17.4.2019

mešalnik Gorenje HEDVIKA PEKLAR
posoda Elo NIKA MESERKO
posoda Elo ANITA ŠEPETAVC
posoda Elo Zdenka Vintar
posoda Elo Fani Zore
posoda Elo Anton Sedmak
pekač Indukta AIDA GORJAK
pekač Indukta DANICA JUNC
pekač Indukta MARJETA VISINSKI
pekač Indukta PETRA NUZDORFER
pekač Indukta GORAZD OJSTERSEK
pekač Indukta Mojca Piskar
pekač Indukta Nada Koren
pekač Indukta Ivana Petek
pekač Indukta MAJA GUTMAHER
pekač Indukta MILENA FAKIN

 

Žrebanje 19.4.2019 za 18.4.2019

mešalnik Gorenje Suzana Fink
posoda Elo Aleksandra Paliska
posoda Elo MIRA DERGANC
posoda Elo TANJA SUŠA
posoda Elo VALENTINA OPRCKAL
posoda Elo Dejan Arh
pekač Indukta BARBARA TOMAŽIČ
pekač Indukta Alenka Sorta
pekač Indukta Jana Zakrajšek
pekač Indukta HEDVIKA MARC
pekač Indukta Leja Pukšič
pekač Indukta LJUDMILA TITAN
pekač Indukta Maja  Rems Novak
pekač Indukta Andreja Postrak
pekač Indukta KARIN PIRNAR
pekač Indukta Marina Kiren

 

mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 8.4.2019 za 5.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Barbara Bertoncelj
posoda Elo Vida Lovšin
posoda Elo STANKA JEVŠENAK
posoda Elo NATALIJA KALOVEK
posoda Elo ROK SODNIK KRANJ
posoda Elo BARBARA CAFUTA
pekač Indukta Valetina Kovac
pekač Indukta Bojana Krasevec
pekač Indukta DANIEL VRBANIC
pekač Indukta JERICA MUJIĆ
pekač Indukta KLEMEN KOLESA
pekač Indukta HELENA KRALJ
pekač Indukta Nevenka Markizeti
pekač Indukta Vera Valjavec
pekač Indukta MAJA MARICIC
pekač Indukta MIRAN LAVRIC

 

Žrebanje 8.4.2019 za 6.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje ALBIN PEČNIK
posoda Elo Janja Ucman
posoda Elo DUNJA RIHTAR
posoda Elo Anze Tesovnik
posoda Elo Bojana Pečnik Zidar
posoda Elo DARINKA HOČEVAR
pekač Indukta NEVENKA HUTINSKI
pekač Indukta PETER KOREN
pekač Indukta Sandra Daraboš
pekač Indukta Marinka Postrak
pekač Indukta JANA ZABUKOVEC
pekač Indukta MAJA KEŽIĆ
pekač Indukta Max Krašovec
pekač Indukta MIHA ČIČIĆ
pekač Indukta NEBOJŠA STEVANOVIĆ
pekač Indukta JURE JURIJ GROM

 

Žrebanje 8.4.2019 za 7.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje JANA TUREL
posoda Elo ANICA HLEBEC
posoda Elo Dragica Kokelj
posoda Elo KARMEN PIKL
posoda Elo Kristijan Horvatic
posoda Elo Matej Osolnik
pekač Indukta MINKA BEI
pekač Indukta MOJCA STERK
pekač Indukta NATAŠA KRAMARIČ
pekač Indukta Renata Osolnik
pekač Indukta Lidija Bračko
pekač Indukta Liljana Brezovar
pekač Indukta ADRIJANA ŠULIGOJ
pekač Indukta METKA ŽNIDERIČ

 

Žrebanje 9.4.2019 za 8.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Kopac Marjeta
posoda Elo BRANKA ARNUS
posoda Elo DARJA GORJUP
posoda Elo IVAN DREŽNJAK
posoda Elo Tina Pirc
posoda Elo Vladka Zakrajšek
pekač Indukta IZTOK ČUK
pekač Indukta Matej Znideric
pekač Indukta Mateja Štojs
pekač Indukta NADA FILIPIČ
pekač Indukta Nives Gregorc
pekač Indukta Sonja Vidrih
pekač Indukta Tamara Kostić
pekač Indukta Vojko Furlanič
pekač Indukta Andrej Lorbek
pekač Indukta KSENIJA STRAŠEK

 

Žrebanje 10.4.2019 za 9.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Tanja Lončarič
posoda Elo Irena Jelovšek
posoda Elo Katja Osolnik
posoda Elo MOJCA POLJANEC
posoda Elo SARA TEZAK
posoda Elo BARBARA MATOS
pekač Indukta Simona Napast
pekač Indukta DANICA ZAKOTNIK
pekač Indukta Hedvika Benina
pekač Indukta KRISTINA
pekač Indukta MARKO KAVI
pekač Indukta MIHA BENINA
pekač Indukta MOJCA KRCAR
pekač Indukta Nada Grum
pekač Indukta Neža Vrtac
pekač Indukta Vojko Guček

 

mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Žrebanje 2.4.2019 za 1.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Gregor Oberstar
posoda Elo VANJA MONETA
posoda Elo Elvira Platise
posoda Elo SENIJA PAMUK
posoda Elo Marija Pirnat
posoda Elo Diana Ermenyi
pekač Indukta Stanka Šavrič
pekač Indukta Janja Kristan
pekač Indukta Jana Pušavec

 

Žrebanje 3.4.2019 za 2.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje Martina Celec
posoda Elo Nives Trošt
posoda Elo Natalija Sankovič Bolhar
posoda Elo Špela Miklavčič
posoda Elo Mateja Velič
posoda Elo VILMA FURLANIČ
pekač Indukta Jurij Berčon
pekač Indukta ADRIJANA ŠULIGOJ
pekač Indukta BERNARDA ZUPAN
pekač Indukta LJUBICA PUNCER
pekač Indukta KLEMEN FEHER
pekač Indukta Alojzija Rebec
pekač Indukta Janja Emeršič
pekač Indukta Vlatka Maček
pekač Indukta Špela Žibred
pekač Indukta CVETKA MELANŠEK

 

Žrebanje 4.4.2019 za 3.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje ANDREJA MARGUČ KAVC
posoda Elo Danko Konrad
posoda Elo DARJA Šuman
posoda Elo IVO TEFANI
posoda Elo JELKA CIGUT
posoda Elo Katja Krivec
pekač Indukta LEA KIKEC
pekač Indukta MATEJ DEBELJAK
pekač Indukta Matja Kodela
pekač Indukta MIHAEL GUBENSEK
pekač Indukta NEVENKA ARH
pekač Indukta SANJA GUČEK
pekač Indukta SLAVICA ŠULIGOJ
pekač Indukta ZLATKA KNEZ
pekač Indukta TATJANA MEDVED
pekač Indukta TILEN GREIFONER

 

Žrebanje 5.4.2019 za 4.4.2019

NAGRADA IME PRIIMEK
mešalnik Gorenje FRANC KRUMPESTAR
posoda Elo ANDREJA MAHNE
posoda Elo Angela Murko
posoda Elo Brigita Horvat
posoda Elo Darja Barle
posoda Elo Dušica Strnad
pekač Indukta JOŽICA BREZIC
pekač Indukta Josip Korimšek
pekač Indukta MARIJA SITAR
pekač Indukta Neza Vrtač
pekač Indukta Petrovčič Neva
pekač Indukta Primož Janc
pekač Indukta Radovan Stanišič
pekač Indukta TEREZIJA ZORKO
pekač Indukta VESNA RIVIC
pekač Indukta VOJKO GUČEK

 

kadri

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Če ob besedi jogurt pomislite na Mu, če v Planici namesto v skakalnico strmite v skrinje s sladoledom in ob kozarcu mleka sanjarite o Alpah … Ste na pol poti k nam. Kultne blagovne znamke sanjajo, da bi vas spoznale. Največja slovenska mlekarna išče zavzeto sodelavko ali sodelavca, ki bo pomagal cediti (med in) mleko. Postanite

vodja blagovne znamke.

V naš tim marketinga vabimo sodelavca, ki ima dobro razvite komunikacijske, predstavitvene in organizacijske veščine, je pripravljen na skupinsko delo in prevzemanje odgovornosti. Pogoji za prijavo so končana 6/2. stopnja izobrazbe – smer tržno komuniciranje, ekonomija-trženje ali druga ustrezna smer, dobro znanje angleškega jezika ter vsaj tri leta izkušenj na področju marketinga in/ali vodenja blagovnih znamk.

Vaše naloge in odgovornosti bodo: 

  • raziskovanje in analiza tržnih trendov,
  • sooblikovanje celostne strategije blagovne znamke,
  • sodelovanje v razvoju inovacij in lansiranje novih izdelkov na trg,
  • priprava tržno-komunikacijskih aktivnosti za blagovno znamko,
  • priprava predlogov cenovnega pozicioniranja blagovne znamke,
  • spremljanje prodaje in profitabilnosti blagovne znamke.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom.

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju, kjer poskrbimo za strokovni in karierni razvoj, ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše prijave do vključno 7. 5. 2019 prek portala mojedelo.com ali kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta).