mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Poteguj se za dnevne super nagrade. Kupi najmanj tri izdelke Mu Cuisine, pošlji SMS s ključno besedo MU CUISINE in številko računa na številko 3131.

Nagradni sklad:

 • 35 x mešalnik Gorenje
 • 175 inox posoda Elo
 • 350 x pekač s premazom proti prijemanju

Vsak dan žrebamo 1 mešalnik Gorenje, 5 posod Elo in 10 pekačev Indukta.

Nagradna igra poteka od 27. 3. do 30. 4. 2019.

Pravila sodelovanja objavljamo na dnu novice.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »MU CUISINE«  ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »MU CUISINE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Mu Cuisine.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št. 5048257000, davčna št. SI 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 27. 3. 2019 od 0.00 ure do 30. 4. 2019 do 24:00 ure.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na sledeč način:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 27.3.2019 do 30.4.2019 v okviru enega nakupa kupi vsaj tri (3) izdelke Mu Cuisine in za njihov nakup shrani račun;
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo MU CUISINE in številko računa (primer: MU CUISINE 123456);
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, kraj in leto rojstva). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak Kranj 1978). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

 1. Nagrade

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 35 dnevnih žrebanj in vsak dan podeli 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak dan v času trajanja nagradne igre, s pričetkom dne 28.3.2019 in zaključkom dne 3.5.2019.

Razpored žrebanj:

 • vsak ponedeljek se izvede žrebanje za minuli petek, soboto in nedeljo;
 • vsak torek se izvede žrebanje za minuli ponedeljek;
 • vsako sredo se izvede žrebanje za minuli torek;
 • vsak četrtek se izvede žrebanje za minulo sredo;
 • vsak petek se izvede žrebanje za minuli četrtek;
 • za čas praznikov se žrebanje opravi prvi delovni dan po prazniku.

 

Termini dnevnih žrebanj:

Žrebanje Dnevne nagrade Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko splošnih pogojev poslali SMS
28.3.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 27.3.2019 od 0:0 do 27.3.2019 do 24:00
29.3.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 28.3.2019 od 0:0 do 28.3.2019 do 24:00
1.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 29.3.2019 od 0:0 do 31.3.2019 do 24:00
2.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 1.4.2019 od 0:0 do 1.4.2019 do 24:00
3.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 2.4.2019 od 0:0 do 2.4.2019 do 24:00
4.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 3.4.2019 od 0:0 do 3.4.2019 do 24:00
5.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 4.4.2019 od 0:0 do 4.4.2019 do 24:00
8.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 5.4.2019 od 0:0 do 7.4.2019 do 24:00
9.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 8.4.2019 od 0:0 do 8.4.2019 do 24:00
10.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 9.4.2019 od 0:0 do 9.4.2019 do 24:00
11.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 10.4.2019 od 0:0 do 10.4.2019 do 24:00
12.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 11.4.2019 od 0:0 do 11.4.2019 do 24:00
15.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 12.4.2019 od 0:0 do 14.4.2019 do 24:00
16.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 15.4.2019 od 0:0 do 15.4.2019 do 24:00
17.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 16.4.2019 od 0:0 do 16.4.2019 do 24:00
18.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 17.4.2019 od 0:0 do 17.4.2019 do 24:00
19.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 18.4.2019 od 0:0 do 18.4.2019 do 24:00
23.4.2019 4 x mešalnik Gorenje, 20 x posoda Elo in 40 x pekač Indukta Od 19.4.2019 od 0:0 do 22.4.2019 do 24:00
24.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 23.4.2019 od 0:0 do 23.4.2019 do 24:00
25.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 24.4.2019 od 0:0 do 24.4.2019 do 24:00
26.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 25.4.2019 od 0:0 do 25.4.2019 do 24:00
29.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 26.4.2019 od 0:0 do 28.4.2019 do 24:00
30.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 29.4.2019 od 0:0 do 29.4.2019 do 24:00
3.5.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 30.4.2019 od 0:0 do 30.4.2019 do 24:00

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se  v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa.

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestilu o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko,

ter (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni vsaj trije izdelki Mu Cuisine, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra MU CUISINE.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku udeleženčevega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov udeleženca

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal, razen za namene objave prejemnikov nagrad na spletnih straneh www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre, s čimer udeleženec izrecno soglaša.

 1. Kontakt

Za namene, navedene v 8. in 13. točki teh splošnih pogojev, kot tudi za vsa pojasnila, vezana na nagradno igro, udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator:

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Informacije

Telefon: 080 11 44

E-mail: info@l-m.si.

Delovni čas informacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz,

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja) in reklamacije glede pošiljanja in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 15.3.2019

Organizator nagradne igre

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.

Ljubljanske mlekarne smo pričele s proizvodnjo skyra Siggi’s: zgoščenega jogurta, katerega tržni delež se giba med tremi in štirimi odstotki trga jogurtov v ZDA.

Siggi Hilmarsson (4)

Siggi Hilmarsson, ustanovitelj blagovne znamke Siggi’s, se je z rodne Islandije preselil v Združene države Amerike. V času študija je ugotovil, da jogurti, ki jih je bilo mogoče kupiti v tamkajšnjih trgovinah, vsebujejo odločno predolg in zapleten seznam sestavin, predvsem pa bistveno preveč sladkorja za njegov okus. Mama mu je poslala recept, s pomočjo katerega je leta 2004 v svoji majhni študentski kuhinji v New Yorku pričel z izdelovanjem skyra.

»Po diplomi na Columbia Business School sem imel službo, ki je nisem zares maral. Odločil sem se, da bom za hobi izdeloval jogurt z malo sladkorja,« pravi Hilmarsson.  V le nekaj mesecih je izpopolnil tehniko, pustil službo in svojo skromno dejavnost izdelave skyra prenesel iz domače kuhinje na lokalne tržnice v New Yorku. Do leta 2008 mu je uspelo prodreti v verigo trgovin Whole Foods, kjer je po začetnih težavah in skorajšnjem neuspehu Siggi’s sčasoma postal najbolje prodajan jogurt.

siggi’s_photos_hr_ad02_100x50

Kaj je skyr?

Skyr (izgovori se skir) temelji na več kot tisočletni islandski tradiciji proizvodnje mlečnih izdelkov. Tradicionalno se izdeluje iz posnetega mleka in se proizvaja s procesom odcejanja, zaradi česar jogurt postane čvrstejši in pridobi edinstveno strukturo. Za izdelavo enega lončka skyra Siggi’s se porabi do štirikrat več mleka kot za lonček običajnega jogurta. Po islandski tradiciji se skyr Siggi’s izdeluje iz preprostih, naravnih sestavin, vsebuje manj sladkorja (30 % manj sladkorja glede na povprečno vsebnost sladkorja podobnih jogurtov na trgu) in ima visoko vsebnost beljakovin (150-gramski lonček naravnega skyra jih vsebuje 16 g). Na slovenskem trgu so na voljo štiri različice: naravni, vaniljev, borovničev in jagodni.

Spremljajte Siggi’s tudi na Facebook strani Siggi’s Slovenija.

Ljubljanske mlekarne smo v sklopu znamke družbene odgovornosti S posluhom za jutri organizirale spletni športni kviz 3-kratnih šampionov, v katerem se je med seboj pomerilo preko 600 tekmovalcev. Ti so se potegovali za privlačne nagrade, a kar je pomembneje, skupaj so opravili tudi dobro delo za otroke iz socialno ogroženih družin. Za vsak pravilno rešen kviz, in teh se je nabralo več kot 1000, smo se Ljubljanske mlekarne zavezale pokloniti en izdelek Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki je organizator otroških zimskih taborov v Kranjski Gori. Količino bomo v praksi potrojili, simbolični finale kviza in predajo donacije pa so izvedli v družbi Žana Koširja in Anite Ogulin.

»Navdušeni smo nad odzivom Slovencev nad našim pozivom k dobrodelnosti. Tisoč pravilno rešenih sklopov vprašanj ni zgolj še ena potrditev znanega dejstva, da smo Slovenci izjemni poznavalci zimskih športov, temveč tudi tega, da smo dežela s posluhom za ljudi. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali k temu, da danes lahko Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje poklonimo kar tri tisoč izdelkov naših blagovnih znamk,« je ob predaji donacije dejala Maja Kalan iz Ljubljanskih mlekarn.

»Najprej hvala vsem sodelujočim: vaši kliki so 120 otrokom, ki so zimovali v počitniškem domu Vila v Kranjski Gori, polepšali počitnice. Moram pa dodati, da Ljubljanske mlekarne v sodelovanju z nami tudi izven tega projekta redno pomagajo družinam v stiski po celi Sloveniji, zato hvala tudi Ljubljanskim mlekarnam,« je povedala Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki vsako leto organizira zimske tabore za otroke iz socialno ogroženih družin v Kranjski Gori.

donacija-sportniki

V 8 sekundah do zmage in glavne nagrade, deske Žana Koširja

Dogodek ob predaji donacije je povezoval Žan Košir, nosilec treh olimpijskih kolajn, ki ga Ljubljanske mlekarne z blagovno znamko Alpsko mleko podpiramo že četrto sezono zapored. Finalistu in zmagovalcu kviza, Davidu Mahorju, ki je v predtekmovanju v osmih sekundah pravilno odgovoril na vsa vprašanja ter dosegel najboljši rezultat, je predal svojo desko s podpis

»Deska je identična tisti iz moje najuspešnejše sezone, vidi se, da sem bil z njo nekajkrat tudi na snegu. Če se morda ne bova uspela srečati na smučišču, pa naj ti bo v lep spomin na sodelovanje v kvizu, saj si v Sloveniji edini s prav takšno desko,« je predajo nagrade zmagovalcu pospremil Žan Košir.

Postanite del ekipe Ljubljanskih mlekarn

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

V naš tim vabimo sodelavca oz. sodelavko, ki ima dobro razvite komunikacijske in organizacijske veščine, je natančen in pripravljen na skupinsko delo: samostojni referent v prodaji (m/ž)

Pogoji za prijavo so končana 5. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri z najmanj letom dni delovnih izkušenj ter napredna informacijska znanja (MS Office).

Vaše naloge in odgovornosti bodo:

 • prijave na javne razpise,
 • vnašanje podatkov v informacijski sistem,
 • zbiranje podatkov in pripravljanje krajših analiz in poročil,
 • komuniciranje s strankami in sodelavci in
 • opravljanje pisarniških del.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom. Kraj zaposlitve je Ljubljana.

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju, kjer poskrbimo za strokovni in karierni razvoj ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše pisne ponudbe z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj do vključno 5. aprila 2019 prek portala mojedelo.com ali kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta).

planer

Postanite del ekipe
Ljubljanskih mlekarn 

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Ustvarjajte nove uspešne zgodbe z nami in se nam pridružite kot

Planer v oddelku oskrbe in proizvodnega planiranja (m/ž)

 

V naš tim vabimo strokovnjaka, ki ima dobro razvite komunikacijske, analitične in organizacijske veščine, odlično sodeluje v timih in mu priprava poročil ne predstavlja preglavic.

Pogoji za prijavo so končana 7., 6/2. ali 6/1. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri z najmanj letom dni delovnih izkušenj, aktivo znanje angleškega jezika ter poznavanje dela z računalniškimi programi MS Office.

Vaše naloge in odgovornosti bodo:

 • planiranje potreb po materialih in naročanje materialov pri dobaviteljih,
 • skrb za zaloge nabavne skupine, spremljanje ravni in strukture ter ukrepanje v primeru neskladnosti,
 • komunikacija z dobavitelji v primeru sprememb dizajnov obstoječih materialov,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij in izvajanje letnega ocenjevanja dobaviteljev.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom. 

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju, kjer poskrbimo za strokovni in karierni razvoj ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše pisne ponudbe z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj. Prijavite se preko portala mojedelo.com ali na e-naslov kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta) do vključno 18. marca 2018.

 

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Ustvarjajte nove uspešne zgodbe z nami in se nam pridružite kot prodajalka oziroma prodajalec.

V naš tim sodelavcev v Ljubljani vabimo natančno, sistematično in organizirano osebo, ki jo veseli delo v trgovini. 

Vaše naloge bodo prevzemanje in nadzor izdelkov, skrb za opremljenost trgovskih polic in zamrzovalnih skrinj, skrb za ustreznost prodajanih izdelkov, razporejanje izdelkov po FIFO
sistemu, delo v hlajenem skladišču trgovine, prodajanje izdelkov in opravljanje blagajniških del.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom.

Potrebne strokovne izkušnje in znanja:

 • končana 4. stopnja strokovne izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri,
 • vsaj dve leti izkušenj pri prodaji blaga in
 • poznavanje dela z računalniškimi programi
  MS Office.

 

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju, kjer nudimo možnost izobraževanja in napredovanja, bomo veseli vaše pisne ponudbe z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in dokazili o strokovni izobrazbi in ostalih usposabljanjih prek portala mojedelo.com ali kadri@l-m.si do 31. marca 2019.

 

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Ustvarjajte nove uspešne zgodbe z nami in se nam pridružite kot

viličarist (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • opravljanje vseh manipulativnih del z viličarjem,
 • prevzemanje blaga in razporejanje blaga v skladišču po vrstah proizvodov,
 • pripravljanje blaga za izdajo iz skladišča,
 • spremljanje tehnične brezhibnosti viličarja,
 • opravljanje drugih del, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo lahko izvaja po navodilih vodstva.

Pričakujemo :

 • končano najmanj osnovno šolo,
 • izpit za voznika viličarja.

Delo bo potekalo v treh izmenah.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju, kjer poskrbimo za strokovni razvoj ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše prijave do vključno 18. 03. 2019 prek portala mojedelo.com ali kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta).

 

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Ustvarjajte nove uspešne zgodbe z nami in se nam pridružite kot

strokovni sodelavec za področje kemije (m/ž)

v analiznem laboratoriju za živila v oddelku Kakovost in okolje.

V naš tim vabimo sodelavca, ki je strokoven, inovativen in zanesljiv. Ima dobro razvite komunikacijske, organizacijske veščine. Pomembno je tudi, da dobro sodeluje, obvladuje spremembe in je pripravljen na prevzemanje odgovornosti.

Pogoji za prijavo so končana VI/2 ali VII. stopnja izobrazbe živilstva, kemije, kemijske tehnologije, biokemije ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje na podobnem delovnem mestu.

Vaše naloge in odgovornosti bodo:

 • Strokovno vodenje laboratorijev na področju kemije,
 • določanje, nadziranje in izvajanje sistema in postopkov vzdrževanja in kalibriranja laboratorijske opreme v vseh laboratorijih,
 • planiranje in izvajanje medlaboratorijskih primerjav za področjekemije,določanje in nadziranje postopkov in pogojev ustreznosti laboratorijskega okolja,
 • ažurno poročanje o rezultatih kalibracijskih postopkov,
 • skrb za varnost pri delu ine kologijo v koordinaciji z ustreznim referatom,
 • odgovornost za strokovno usposobljenost analitikov za področje kemije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev.

V kolikor vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju, kjer poskrbimo za strokovni in karierni razvoj ter izpolnjujete navedene pogoje, bomo veseli vaše prijave do vključno 18. 03. 2019 prek portala mojedelo.com ali kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta).

Alpsko-posteljnina-vizual-za-splet-281x500px

Zbirajte točke zvestobe z embalaže izdelkov Alpsko posteljno perilo! Za 45 zbranih točk, ki jih najdete na embalaži izdelkov Alpsko, bo prvih 3.000 pošiljateljev prejelo bombažno posteljnino Alpsko, proizvajalca Svilanit.

Zberite ustrezno število točk, jih nalepite na za to predvideno mesto v nagradnem kuponu (kupon najdete na prodajnih mestih trgovcev ali pa si ga natisnete iz spodnje datoteke) in čitljivo izpolnjen nagradni kupon pošljite do 31. 5. 2019 po pošti na naslov organizatorja: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s pripisom Alpsko. Vse podrobnosti o poteku zbiranja točk zvestobe si preberite v spodaj objavljenih pravilih.

Alpsko-posteljnina-zbirni-letak_WEB Zbirni letak Alpska posteljnina

ZBIRAJ TOČKE ZA ALPSKO POSTELJNINO

Namen organiziranja programa zvestobe ALPSKO je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Alpsko.

V programu zvestobe ALPSKO lahko z nakupom enega od izdelkov, navedenih v preglednici spodaj, sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v programu zvestobe zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Aktivnost ALPSKO poteka od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA: PROGRAM ZVESTOBE »Alpsko«

 1. Organizator

Organizator programa zvestobe »ALPSKO« je družba Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI93710593, matična številka: 5048257 (v nadaljevanju: organizator).

 1. Trajanje

Program zvestobe se organizira na območju Republike Slovenije, v času od 1.3.2019 do 31.5.2019.

 1. Darila:

V skladu programa zvestobe je 3.000 daril:

 • Bombažna posteljnina Alpsko, Svilanit ( 1x prevleka za prešito odejo dim. 140×200 cm + 1x prevleka za zglavnik dim. 60×80 cm )

Število daril je omejeno in v nobenem primeru ne more biti podeljenih več daril, kot je to predvideno v teh pravilih in pogojih. Darila bo prejelo le prvih 3.000 sodelujočih, ki bodo zbrali določeno število točk za prevzem darila, na način in pod pogoji opredeljenimi v teh pravilih in pogojih.

Število sodelovanj v programu zvestobe ni omejeno, kar pomeni, da posameznik v programu zvestobe lahko sodeluje večkrat.

Darilo bo vsak sodelujoči prejel po pošti, na naslov, ki ga navede na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 45 dni od prejema pravilno izpolnjenega kupona, kot to določa točka 4. teh pravil in pogojev. S trenutkom prevzema darila, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer bo sodelujoče v programu obvestil preko spletne strani www.l-m.si.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke prejemnikov, kot tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete na način, kot ga določajo ta pravila in pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki daril nimajo pravice zahtevati drugačnega darila ali darila v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih in pogojih.

Daril ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe daril, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu programu zvestobe izrecno strinja.

 1. Sodelovanje v programu zvestobe

V programu zvestobe lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.l-m.si, www.alpsko.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko mleko. Mladoletne osebe v programu zvestobe zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Posamezniki lahko sodelujejo v programu zvestobe na naslednji način:

 • Zberejo ustrezno število točk z embalaže Alpsko, kot to določa 5. točka teh pravil in pogojev, jih nalepijo na za to predvideno mesto na nagradnem kuponu in čitljivo izpolnijo nagradni kupon, ki ga pošljejo po pošti na naslov organizatorja (Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana), s pripisom »Alpsko«. Na kupon vpišejo svoje kontaktne podatke: ime in priimek, kraj bivanja, elektronski naslov in davčno številko. Nagradni kupon se šteje za pravočasno poslanega, če je oddan na pošti v času trajanja programa zvestobe, pri čemer se pravočasnost oddaje preverja z datumom poštnega žiga.

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov na kuponu, razen v primeru opustitve izpolnitve davčne številke sodelujočega, oz. nepravilnega ali nepopolno izpolnjenega kupona (kopije točk zvestobe, druge točke zvestobe, premalo točk zvestobe), kot tudi v primeru, da je bil nagradni kupon posredovan prepozno, bo sodelujoči izločen iz sodelovanja. Kot veljavne se štejejo samo točke izrezane iz embalaže izdelkov Alpsko.

V programu zvestobe ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi programa zvestobe ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom darila dolžan predložiti svojo davčno številko. V kolikor sodelujoči davčne številke ne predloži na nagradnem kuponu, je dolžan davčno številko predložiti organizatorju najkasneje v roku 3 (tri) dni od pisnega poziva organizatorja na predložitev davčne številke. V primeru, da sodelujoči v postavljenem roku davčne številke organizatorju ne predloži, je izključen iz sodelovanja v programu zvestobe.

Za sodelujoče, katerih vrednost prejetih daril ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je darilo v programu zvestobe oproščeno plačila dohodnine, zato organizator od podeljenega darila ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za sodelujoče, katerih vrednost darila presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za sodelujočega ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1. Darilni fond

Sodelujoči mora za prejem darila Bombažna posteljnina Alpsko, Svilanit (dimenzije: 140 x 200/60 x 80 cm) zbrati 45 točk.

Izdelki, vključeni v progam zvestobe ALPSKO in vrednosti natisnjenih točk so predstavljeni v Tabeli 1:

Tabela 1

Pakiranja Alpsko, vključena v program zvestobe     Točke
Alpsko tekoči jogurt 500 g PL 2
Alpsko umešan jogurt 180 g 1
Alpsko sveže mleko 1L PET 2

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnikov

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi programa zvestobe pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v nagradnem kuponu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka programa zvestobe oziroma podelitve vseh daril, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih glede poteka programa zvestobe in obdarovanja. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja programa zvestobe, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

 1. Ostala pravila programa zvestobe

Organizator si pridržuje pravico, da darila ne podeli, v primeru, da:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega,
 • se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih in pogojih ali
 • je sodelujoči sodeloval v programu zvestobe v nasprotju s temi pravili in pogoji.

Če sodelujoči ne posreduje organizatorju zahtevanih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve darila od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočega na podlagi teh pravil in pogojev, sodelujoči pa nima pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak darila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe daril pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi daril. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih in pogojih.

 1. Končne določbe

Sodelujoči, ki sodeluje v programu zvestobe, izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja ter da z njimi v celoti soglaša.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.3.2019 in so v času programa zvestobe na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.l-m.si, www.alpsko.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko mleko. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v programu zvestobe, o čemer bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.l-m.si in www.alpsko.si.

Za tolmačenje pravil in pogojev programa zvestobe je pristojen izključno organizator.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Za kakršnakoli vprašanja, vezana potek programa zvestobe  se lahko zainteresirani obrnejo na Info center 080 11 44 ali pišejo na elektronski naslov tradem@l-m.si.

 

Ljubljana, 1.3.2019

Organizator:

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

 

 

SMS_nagradna_Alpsko

Objavljamo seznam nagrajencev četrtega žrebanja, 4. 3. 2019.

NAGRADA  IME PRIIMEK 
celodnevna smučarska karta Kristina Simič
celodnevna smučarska karta MARIJAN ANDRIČ
celodnevna smučarska karta ADRIJANA ŠULIGOJ
celodnevna smučarska karta SUZANA PUSTINEK
celodnevna smučarska karta MARTINA GLAVAN
celodnevna smučarska karta FRANC KRUMPESTAR
celodnevna smučarska karta DUSAN KORDEŽ
celodnevna smučarska karta Vojko Guček
celodnevna smučarska karta Pust Jože
celodnevna smučarska karta Mateja Bukovec
kapucar Marija Pezdir
kapucar Suzana Humljan
kapucar Danica Ćućić
kapucar KRMAC DARJO
kapucar Kristina Medved
kapucar Kump Božidar
kapucar MARIJA MELANŠEK
kapucar OJSTERŠEK GORAZD
kapucar Drago Ulčnik
kapucar Eva Pustinek
kapucar Tatjana Medved
kapucar Radovan Stanišič
kapucar Branko Podbršček
kapucar Cvetka Majcenič
kapucar Anja Majcenič
kapucar TEREZIJA ZORKO
kapucar Janja Albinini
kapucar Mira Kocjan
kapucar Primož Raner
kapucar Alenka Pajk
kapucar Katja Jevnikar Damijan
kapucar Daniel Damijan
kapucar Marko PAJK
kapucar CVETKA MELANŠEK
kapucar Mojca Stopar


Čestitamo!