AM_umik02
OSDO_1

Ob svetovnem dnevu recikliranja (18. marca) smo razglasili uspešen zaključek akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov.

V okviru vseslovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, ki so jo organizirali Ekologi brez meja, smo v Ljubljanskih mlekarnah s skupnimi močmi počistili kar 10.060,5 GB, na kar smo izjemno ponosni!

Digitalni odpadki imajo vpliv na okolje, zato smo se odločili stopiti korak naprej in sprejeti odgovornost za svoje digitalno ravnanje. Z izbrisom nepotrebnih datotek, optimizacijo spletnih storitev in ozaveščanjem o pravilni uporabi tehnologije lahko prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter k ustvarjanju trajnostnega digitalnega okolja.

Približen odtis izbrisanih podatkov je 2.107.675 g Co2eq na leto, kar lahko pretvorimo v 11.477 km, prevoženih z avtom, ali pa v pridelavo 2.923,3 litrov mleka.

Na naš odličen in presenetljiv rezultat je v veliki meri vplival sodelavec Janez Jakopin, sistemski inženir v industriji, ki je počistil kar 10.000 gigabajtov. Poglejte si video izjavo, o tem, kako je Janez čistil svoje digitalne odpadke.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, ki so si vzeli čas za digitalno čistilno akcijo.

Ljubljanske mlekarne smo imetnik naprednega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Kot del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis sledimo družbeno odgovornih zavezam na treh področjih: ogljični odtis, embalaža in dobrobit živali. Več o naših zavezah.

24059X8165

V sredo, 31. 1. 2024, smo za našo linijo jogurtov Ego v lončku prejeli nagrado za najbolj inovativno živilo 2024 v kategoriji jogurtov. Za povrhu pa so bili naši kefirji Mu naravni, limona in vanilja okronani še z jubilejno nagrado za inovativnost v skupini kefirjev.

Nagrade Inštitut za nutricionistiko vsako leto podeljuje najbolj inovativnim živilom na trgu. Letošnje jubilejne nagrade pa so prejela živila, ki v svoji kategoriji izstopajo med nagrajenimi živili v zadnjem desetletju. Pri izboru je sodelovalo tako 800 potrošnikov kot tudi strokovna skupina in ponosni smo, da smo prejeli eno od 11 jubilejnih nagrad.

24059X7769

Iskrene čestitke ekipam v razvoju, proizvodnji in marketingu Ljubljanske mlekarne in vsem ostalim, vključenim v razvoj nagrajenih izdelkov in njihovo uspešno lansiranje na trg.

Kot je na podelitvi povedal naš razvojni tehnolog Tomaž Pokorn:

“Naše izdelke razvijamo z ljubeznijo in smo izredno veseli, ko to prepoznajo tudi potrošniki!”

A

Že tretje leto zapored smo se sodelavci Ljubljanskih mlekarn pridružili iniciativi skupine Lactalis, ki spodbuja 85.500 zaposlenih v 90 državah, da se pridružijo svetovnemu gibanju za ohranjanje planeta nevladne organizacije Let’s Do It World.  

Tokrat je 21 sodelavcev čistilo okolico reke Save pri Črnučah, kjer smo iz narave odstranili kar 275 kilogramov smeti, med drugim tudi razne predmete, ki jih je naplavilo v poplavah.

S tem smo ozaveščali o pomenu skrbi za okolje, kar je pomemben element Lactalisove politike družbene odgovornosti, poleg tega pa spodbujali korporativno prostovoljstvo, k čemer smo zavezani tudi kot družbeno odgovoren delodajalec.

C
G
B
F
D
E
_AV_5475

Zelo smo ponosni, da smo postali eno od 37 organizacij in podjetij v Sloveniji z naprednim certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje zavod Ekvilib.

»To je dodatna potrditev za naše podjetje, da dobro skrbimo za sodelavce na vseh štirih področjih, ki smo jih certificirali, pa tudi širše. Prvi dokaz so seveda zadovoljni, motivirani in zavzeti sodelavci, ki našo skrb prepoznajo in cenijo,« je povedala Teja Stamać iz oddelka korporativnega komuniciranja, ki je napredni certifikat prevzela na slavnostni prireditvi.

Certificirani smo na štirih področjih:

 • Organizacijsko upravljanje
 • Usklajevanje zasebnega, družinskega in poklicnega življenja
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Varnost in zdravje pri delu
B_AV_5685

Ljubljanske mlekarne, ki smo del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, smo stabilno in prepoznano razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. To izvira predvsem iz odnosov med sodelavci in odnosa podjetja do sodelavcev. Zagotavljamo stabilnost in varnost zaposlitve in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

Namen in cilj certifikata je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Ljubljanske mlekarne smo lastnik certifikata že od leta 2021.

 

Foto: Polona Avanzo

Best Barn – Ljubljanske mlekarne

Naj hlev Ljubljanskih mlekarn imajo na kmetiji Čretnik s Perovega pri Žalcu, najbolj inovativen hlev pa na kmetiji Bogovič iz Velike vasi pri Krškem.

Strokovna žirija je v dva meseca trajajočem projektu Naj hlev, s katerim želimo Ljubljanske mlekarne spodbuditi skrb za dobrobit živali, izbrala hlev, ki izkazuje najvišjo stopnjo dobrobiti živali. Ta naziv smo na slavnostnem dogodku soglasno podelili kmetiji Čretnik s Perovega pri Žalcu. Drugo nagrado – za najbolj inovativen hlev – pa smo podelili kmetiji Bogovič iz Velike vasi pri Krškem.

Namen letošnjega izbora je bil izpostaviti tiste vidike reje krav molznic in pripadajoče mlade živine, ki kažejo na veliko odgovornost rejcev, da zagotavljajo svojim živalim ne le optimalne pogoje za proizvodnjo ampak predvsem kvaliteto življenja, kot jo zaznavajo živali same glede na zdravstveno stanja, oskrbo, bivalno udobje, varnost, možnost izogibanja bolečini, strahu in stresu.

MPX_4255

Skratka, da živali v rejah v največji možni meri izražajo svoja naravna vedenja. Ljubljanske mlekarne mleko odkupujemo od kar 2200 slovenskih kmetij, zato imamo veliko odgovornost in vpliv na dobrobit goveda v Sloveniji.

Žirija, ki so jo sestavljali

 • prof. dr. Ožbalt Podpečan, vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali pri Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Marija Klopčič, strokovnjakinja za področje živalim in okolju prijazne namestitve govedi z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,
 • Klara Lovenjak, specializirana novinarka pri Kmečkem glasu, ki se ukvarja z inovativnostjo v kmetijstvu in
 • Aleš Valenčič, vodja agrooskrbe v Ljubljanskih mlekarnah,

je vseh osem finalistov projekta obiskala na terenu.

Zmagovalni Naj hlev so izbrali soglasno. »Nosilec kmetijske dejavnosti Simon Čretnik, ki mleko trenutno oddaja Mlekarski zadrugi Ptuj, že več let sistematično vlaga v razvoj kmetije in svoje črede krav molznic, z namenom zagotavljanja najvišje možne ravni dobrobiti. Nov hlev z najmodernejšo tehnologijo se tako ponaša z veliko površino in prostornino, ki omogoča vsem kategorijam živali dovolj prostora in udobja, da izražajo svoje naravno vedenje in v največji možni meri zadovoljujejo potrebe. Posebnost so pohodne in ležalne površine, ki so izjemno udobne, elektronsko vodene naprave pa skrbijo za učinkovito in varno robotsko molžo, čiščenje površin in spremljanje proizvodnega, rejnega in zdravstvenega statusa posameznih živali. Kljub visoki stopnji avtomatiziranosti procesov pa rejec s svojo stalno prisotnostjo v reji skrbi za odgovoren odnos do vsake posamezne živali,« pa se glasi utemeljitev.

O prejemniku nagrade za Najbolj inovativen hlev, kmetiji Vinka Bogoviča, pa so zapisali: »Izredno zračen, z urejenim aktivnim hlajenjem glede na temperaturno-vlažnostni indeks, z velikim številom ventilatorjev in pršilniki. V hlevu so ležalni boksi napolnjenimi z nastiljem, pridobljenim s sistemom “green bedding”, ki je produkt separacije in reciklaže gnojevke. Takšna ležišča predstavljajo za živali zelo udobno, za okolje pa dovršeno trajnostno rešitev. Porodnišnica je bogato nastlana s slamo in prostorna, teleta pa imajo v boksih več prostora od predpisanih standardov. Za napajanje telet uporabljajo t.i. milk shuttle s pasterizatorjem, ki zagotavlja optimalno temperaturo mleka. Vodo v napajalnih koritih imajo ogrevano, v hlevu so trije roboti za molžo, luči z belo in modro svetlobo, ki se samodejno prilagajajo osvetljenosti, jasli pa so brez krmnih pregrad. Na tej kmetiji ves čas preizkušajo nove tehnologije, ena od njih je trenutno krmljenje t.i. shredlage koruzne silaže, obdelane s posebnim drobilcem za veliko strukturne vlaknine. Celotna čreda je v zelo dobrem stanju, omeniti pa velja tudi, da vse naložbe financirajo z lastnimi sredstvi.«

Podelili smo tudi nagrado Šampion ljudstva – hlev, za katerega je glasovalo največ obiskovalcev spletne strani najhlev.si. Hlev z največ simpatizerji je hlev Simona Bele iz Svete trojice v Slovenskih goricah.

O zavezah Ljubljanskih mlekarn in dobrobiti živali

S projektom želimo Ljubljanske mlekarne spodbuditi skrb za dobrobit živali in izpostaviti ter pohvaliti najboljše prakse govedoreje. Kot največja mlekarna in največji odkupovalec surovega mleka v Sloveniji se zavedamo, kako pomembna je kakovost življenja živali. Kot del skupine Lactalis smo leta 2022 sprejeli družbeno odgovorne zaveze tudi na tem področju. Naši zavezi, osnovani na načelu t.i. pet svoboščin Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), se glasita:

Zaveza 1: Do konca 2023 bomo v Ljubljanskih mlekarnah usposobili sodelavce v oddelku agrooskrbe, da bodo lahko izvajali svetovanje in nadzor pri rejcih.

Zaveza 2: Do konca 2023 bomo s stališča dobrobiti živali preverili stanje 24 kmetij z direktno pogodbo za odkup mleka.

MPX_4037
MPX_4077
MPX_4270
MPX_4127
MPX_4453
MPX_5941
MPX_5292
MPX_0754
B
anastasija-puskas-ZohaOI57nxU-unsplash

Največkrat se srečujemo z dilemami kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi. Odpadni hladilniki in zamrzovalne skrinje ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo nekatere nevarne snovi.

En izmed glavnih nevarnih stvari je hladilna tekočina (plin). Gre za kemikalijo, ki se uporablja za hlajenje zraka v hladilniku ali zamrzovalniku. Ker sta najpogostejša hladilna plina – CFC v hladilnikih, izdelanih pred letom 1995, in HFC v poznejših modelih – dobro znani ozonu škodljivi snovi in toplogredna plina, je odstranjevanje hladilnikov regulirano in skrbno spremljano.

Odpadne hladilnike in zamrzovalnike lahko oddamo na tri različne načine, ob nakupu nove električne in elektronske opreme, v zbirnih centrih skupnega načrta ali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pomembno je, da v kolikor je električna in elektronska oprema še uporabna, prednostno poskusimo zagotoviti ponovno uporabo le te opreme, preden jo oddamo na načine, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

Ob nakupu električne opreme!

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) ima končni uporabnik pravico, da brezplačno odda odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljivi EEO, število kosov pa je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.

Zbirni centri skupnega načrta!

Nosilec skupnega načrta je pripravil tudi pogodbene zbiralnice odpadne električne in elektronske opreme, ki lahko brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo od fizičnih oseb ali od pravnih oseb. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcev.

Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki!

Fizična oseba lahko odda odpadno električno in elektronsko opremo v zbirne centre izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje). Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti prostor, kjer se odpadna električna in elektronska oprema skladišči preden oddajo nosilcu skupnega načrta ravnanja z električno in elektronsko opremo v nadaljnje ravnanje. Nosilec skupnega načrta zagotovi prevzem preko zbiralcev in odda do obdelovalcev. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Slika1

Pomen ločenega zbiranja OEEO

Pomembno je, da odpadno električno in elektronsko opremo oddamo pravilno ter tako omogočimo nadaljnjo predelavo le tega odpadka ter ohranjamo naravne vire, varujemo okolje ter človeško zdravje.

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadna električna in elektorska oprema postane na koncu življenjske dobe nov vir surovin.

Na sliki: Znak, ki prikazuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

 

Naslovna fotografija: Foto: Anastasija Puskas (Unsplash)

20230826_095913

Med 26. in 31. avgustom so se Ljubljanske mlekarne predstavile v Gornji Radgoni na 61. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.

Na naši stojnici smo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije obiskovalcem predstavljali naše izdelke, s poudarkom na 14 izdelkih, ki so prejeli medalje na 37. Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov. Izdelka Mu Muki malina in borovnica, ki sta prejela naziv šampion kakovosti, je med podelitvijo še posebej pohvalila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Posebej smo izpostavili tudi naš program Agrooskrbe. Naši sodelavci so z rejci na sejmu delili strokovno znanje in jim odgovarjali na vprašanja v povezavi s prirejo mleka. V okviru programa Agrooskrba namreč nudimo:

 • izdelke najboljše kakovosti po ugodnih cenah,
 • neposreden stik, sodelovanje in izmenjavo informacij z mlekarno,
 • zagotovljeno dolgoročno partnerstvo pri prodajo mleka,
 • brezplačno strokovno pomoč pri reševanju težav pri prireji mleka,
 • iskanje možnosti za razvoj vaše kmetije in
 • zagotovljeno dolgoročno socialno varnost na kmetiji.
20230828_154726
2

Na 37. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je kar 14 izdelkov Ljubljanskih mlekarn prejelo medaljo, od tega dva izdelka naziv Šampion kakovosti.

Izredno smo ponosni, da so se na Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov izdelki Ljubljanskih mlekarn ponovno odlično odrezali. Naše vodilo je potrošnikom zagotavljati kakovostne in varne mlečne izdelke, prejete nagrade pa to dodatno potrjujejo.

Naziv šampion kakovosti sta prejela izdelka:

 • Mu muki malina in
 • Mu muki borovnica.
3

Veliko zlato medaljo je prejel izdelek:

 • Maxim Premium mascarpone z višnjo.
4

Zlato medaljo so prejeli izdelki:

 • Planica ledena kava,
 • Maxim Premium pasijonka in
 • Maxim Premium lešnik.
5

Srebrno medaljo so prejeli izdelki:

 • Ego mango kurkuma 500 g,
 • Ego proteini naravni,
 • Ego proteini marelica rožmarin,
 • Ego proteini češnja hibiskus in
 • Alpsko mleko proteini.
6

Bronasto medaljo so prejeli izdelki:

 • Mu kefir jagoda,
 • Ego proteini banana ingver in
 • Planica original.

Nagrade dobijo izdelki, ki so ocenjeni s 17 ali več od 20 možnih točk. Ocenjujejo se videz, barva, vonj in okus, pri čemer videz in barva prineseta po največ tri točke, vonj štiri, najpomembnejša lastnost – okus – pa deset. Mednarodno ocenjevanje poteka pod okriljem sejma Agra, ki bo v Gorji Radgoni med 26. in 31. avgustom.

20230531_063440

Skupina Lactalis, katere del so Ljubljanske mlekarne, si je do leta 2025 oziroma 2033 zastavila konkretne trajnostne cilje glede ogljičnega odtisa, embalaže in dobrobiti živali. Družbeno odgovorne zaveze smo oblikovali v temeljitem procesu, v katerega so bili vključeni različni deležniki, od zaposlenih, vodstva, do poslovnih partnerjev, nevladnih organizacij in drugih.

Družbeno odgovorne zaveze, ki veljajo za vsa podjetja v skupini, temeljijo na treh stebrih:

 • podnebje in ogljični odtis,
 • embalaža in krožno gospodarstvo,
 • dobrobit živali.
laboratorij1_anpe_261017

OGLJIČNI ODTIS – pot do ničelne neto vrednosti ogljičnega odtisa

Vizija: Spodbujati pozitivne spremembe za prihodnost z manj izpusti.

Naša prednostna naloga je zagotoviti dosleden, usklajen in zanesljiv pristop. Zato bomo upoštevali štiri načela:

 1. merjenje ogljičnega odtisa s standardiziranimi orodji
 2. postavljanje znanstveno utemeljenih ciljev
 3. premik naprej v transparentnosti
 4. podporni sistem podnebnega upravljanja (nadzor odgovornih oseb in strokovnjakov v skupini nad uresničevanjem zavez)

 

Zaveza 1: Do leta 2025: zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za najmanj 25 % glede na leto 2019.

Zaveza 2: Do leta 2033: zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za najmanj 50 % glede na leto 2019.

Zaveza 3: Do leta 2050: ničelna neto vrednost ogljičnega odtisa.

LM

EMBALAŽA – Lactalis na poti h krožnemu modelu gospodarstva do leta 2033

Vizija: V Lactalisu ustrezna embalaža varuje mlečne izdelke, potrošnike in okolje.

K odgovornemu ravnanju na področju embalaže pristopamo s treh strani:

 1. uporaba pravšnje embalaže
 2. izboljševanje principa krožnosti
 3. ozaveščanje potrošnikov in prispevanje k zaprtju snovnih zank

 

Zaveza 1: Do leta 2025:

 • vsa embalaža (100 %) bo preverjena z orodjem »eco-design«, ki ga bo certificiral zunanji preveritelj
 • vsa embalaža (100 %) bo opremljena z informacijo o ustreznem ravnanju z odpadkom
 • najmanj 30 % recikliranih materialov v embalaži

 

Zaveza 2: Do leta 2033: vso embalažo (100 %) je mogoče v praksi reciklirati.

Untitled design

DOBROBIT ŽIVALI – Ocenjevanje kmetij

Vizija: Skrb za dobrobit živali ni le naša odgovornost, pač pa temelj za trajnostno obratovanje podjetja v najširšem smislu.

Ker surovo mleko odkupujemo v 49 državah, morajo biti zaveze relevantne v globalnem smislu, hkrati pa prilagojene lokalnim posebnostim.

Zato se držimo štirih načel:

 1. t.i. pet svoboščin, ki jih je oblikovala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE)
 2. uporaba protokolov za ocenjevanje kakovosti dobrobiti živali
 3. upoštevanje lokalnih posebnosti
 4. vključevanje globalnih in lokalnih partnerjev

 

Zaveza 1: Do konca 2023: v Ljubljanskih mlekarnah bomo usposobili sodelavce v oddelku agrooskrbe, da bodo lahko izvajali svetovanje in nadzor pri rejcih.

Zaveza 2: Do konca 2023: s stališča dobrobiti živali bomo preverili stanje 24 kmetij z direktno pogodbo za odkup mleka.