A

Že tretje leto zapored smo se sodelavci Ljubljanskih mlekarn pridružili iniciativi skupine Lactalis, ki spodbuja 85.500 zaposlenih v 90 državah, da se pridružijo svetovnemu gibanju za ohranjanje planeta nevladne organizacije Let’s Do It World.  

Tokrat je 21 sodelavcev čistilo okolico reke Save pri Črnučah, kjer smo iz narave odstranili kar 275 kilogramov smeti, med drugim tudi razne predmete, ki jih je naplavilo v poplavah.

S tem smo ozaveščali o pomenu skrbi za okolje, kar je pomemben element Lactalisove politike družbene odgovornosti, poleg tega pa spodbujali korporativno prostovoljstvo, k čemer smo zavezani tudi kot družbeno odgovoren delodajalec.

C
G
B
F
D
E
anastasija-puskas-ZohaOI57nxU-unsplash

Največkrat se srečujemo z dilemami kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi. Odpadni hladilniki in zamrzovalne skrinje ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo nekatere nevarne snovi.

En izmed glavnih nevarnih stvari je hladilna tekočina (plin). Gre za kemikalijo, ki se uporablja za hlajenje zraka v hladilniku ali zamrzovalniku. Ker sta najpogostejša hladilna plina – CFC v hladilnikih, izdelanih pred letom 1995, in HFC v poznejših modelih – dobro znani ozonu škodljivi snovi in toplogredna plina, je odstranjevanje hladilnikov regulirano in skrbno spremljano.

Odpadne hladilnike in zamrzovalnike lahko oddamo na tri različne načine, ob nakupu nove električne in elektronske opreme, v zbirnih centrih skupnega načrta ali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pomembno je, da v kolikor je električna in elektronska oprema še uporabna, prednostno poskusimo zagotoviti ponovno uporabo le te opreme, preden jo oddamo na načine, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

Ob nakupu električne opreme!

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) ima končni uporabnik pravico, da brezplačno odda odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljivi EEO, število kosov pa je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.

Zbirni centri skupnega načrta!

Nosilec skupnega načrta je pripravil tudi pogodbene zbiralnice odpadne električne in elektronske opreme, ki lahko brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo od fizičnih oseb ali od pravnih oseb. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcev.

Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki!

Fizična oseba lahko odda odpadno električno in elektronsko opremo v zbirne centre izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje). Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti prostor, kjer se odpadna električna in elektronska oprema skladišči preden oddajo nosilcu skupnega načrta ravnanja z električno in elektronsko opremo v nadaljnje ravnanje. Nosilec skupnega načrta zagotovi prevzem preko zbiralcev in odda do obdelovalcev. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Slika1

Pomen ločenega zbiranja OEEO

Pomembno je, da odpadno električno in elektronsko opremo oddamo pravilno ter tako omogočimo nadaljnjo predelavo le tega odpadka ter ohranjamo naravne vire, varujemo okolje ter človeško zdravje.

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadna električna in elektorska oprema postane na koncu življenjske dobe nov vir surovin.

Na sliki: Znak, ki prikazuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

 

Naslovna fotografija: Foto: Anastasija Puskas (Unsplash)

20230826_095913

Med 26. in 31. avgustom so se Ljubljanske mlekarne predstavile v Gornji Radgoni na 61. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.

Na naši stojnici smo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije obiskovalcem predstavljali naše izdelke, s poudarkom na 14 izdelkih, ki so prejeli medalje na 37. Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov. Izdelka Mu Muki malina in borovnica, ki sta prejela naziv šampion kakovosti, je med podelitvijo še posebej pohvalila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Posebej smo izpostavili tudi naš program Agrooskrbe. Naši sodelavci so z rejci na sejmu delili strokovno znanje in jim odgovarjali na vprašanja v povezavi s prirejo mleka. V okviru programa Agrooskrba namreč nudimo:

 • izdelke najboljše kakovosti po ugodnih cenah,
 • neposreden stik, sodelovanje in izmenjavo informacij z mlekarno,
 • zagotovljeno dolgoročno partnerstvo pri prodajo mleka,
 • brezplačno strokovno pomoč pri reševanju težav pri prireji mleka,
 • iskanje možnosti za razvoj vaše kmetije in
 • zagotovljeno dolgoročno socialno varnost na kmetiji.
20230828_154726
2

Na 37. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je kar 14 izdelkov Ljubljanskih mlekarn prejelo medaljo, od tega dva izdelka naziv Šampion kakovosti.

Izredno smo ponosni, da so se na Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov izdelki Ljubljanskih mlekarn ponovno odlično odrezali. Naše vodilo je potrošnikom zagotavljati kakovostne in varne mlečne izdelke, prejete nagrade pa to dodatno potrjujejo.

Naziv šampion kakovosti sta prejela izdelka:

 • Mu muki malina in
 • Mu muki borovnica.
3

Veliko zlato medaljo je prejel izdelek:

 • Maxim Premium mascarpone z višnjo.
4

Zlato medaljo so prejeli izdelki:

 • Planica ledena kava,
 • Maxim Premium pasijonka in
 • Maxim Premium lešnik.
5

Srebrno medaljo so prejeli izdelki:

 • Ego mango kurkuma 500 g,
 • Ego proteini naravni,
 • Ego proteini marelica rožmarin,
 • Ego proteini češnja hibiskus in
 • Alpsko mleko proteini.
6

Bronasto medaljo so prejeli izdelki:

 • Mu kefir jagoda,
 • Ego proteini banana ingver in
 • Planica original.

Nagrade dobijo izdelki, ki so ocenjeni s 17 ali več od 20 možnih točk. Ocenjujejo se videz, barva, vonj in okus, pri čemer videz in barva prineseta po največ tri točke, vonj štiri, najpomembnejša lastnost – okus – pa deset. Mednarodno ocenjevanje poteka pod okriljem sejma Agra, ki bo v Gorji Radgoni med 26. in 31. avgustom.

20230531_063440

Skupina Lactalis, katere del so Ljubljanske mlekarne, si je do leta 2025 oziroma 2033 zastavila konkretne trajnostne cilje glede ogljičnega odtisa, embalaže in dobrobiti živali. Družbeno odgovorne zaveze smo oblikovali v temeljitem procesu, v katerega so bili vključeni različni deležniki, od zaposlenih, vodstva, do poslovnih partnerjev, nevladnih organizacij in drugih.

Družbeno odgovorne zaveze, ki veljajo za vsa podjetja v skupini, temeljijo na treh stebrih:

 • podnebje in ogljični odtis,
 • embalaža in krožno gospodarstvo,
 • dobrobit živali.
laboratorij1_anpe_261017

OGLJIČNI ODTIS – pot do ničelne neto vrednosti ogljičnega odtisa

Vizija: Spodbujati pozitivne spremembe za prihodnost z manj izpusti.

Naša prednostna naloga je zagotoviti dosleden, usklajen in zanesljiv pristop. Zato bomo upoštevali štiri načela:

 1. merjenje ogljičnega odtisa s standardiziranimi orodji
 2. postavljanje znanstveno utemeljenih ciljev
 3. premik naprej v transparentnosti
 4. podporni sistem podnebnega upravljanja (nadzor odgovornih oseb in strokovnjakov v skupini nad uresničevanjem zavez)

 

Zaveza 1: Do leta 2025: zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za najmanj 25 % glede na leto 2019.

Zaveza 2: Do leta 2033: zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za najmanj 50 % glede na leto 2019.

Zaveza 3: Do leta 2050: ničelna neto vrednost ogljičnega odtisa.

LM

EMBALAŽA – Lactalis na poti h krožnemu modelu gospodarstva do leta 2033

Vizija: V Lactalisu ustrezna embalaža varuje mlečne izdelke, potrošnike in okolje.

K odgovornemu ravnanju na področju embalaže pristopamo s treh strani:

 1. uporaba pravšnje embalaže
 2. izboljševanje principa krožnosti
 3. ozaveščanje potrošnikov in prispevanje k zaprtju snovnih zank

 

Zaveza 1: Do leta 2025:

 • vsa embalaža (100 %) bo preverjena z orodjem »eco-design«, ki ga bo certificiral zunanji preveritelj
 • vsa embalaža (100 %) bo opremljena z informacijo o ustreznem ravnanju z odpadkom
 • najmanj 30 % recikliranih materialov v embalaži

 

Zaveza 2: Do leta 2033: vso embalažo (100 %) je mogoče v praksi reciklirati.

Untitled design

DOBROBIT ŽIVALI – Ocenjevanje kmetij

Vizija: Skrb za dobrobit živali ni le naša odgovornost, pač pa temelj za trajnostno obratovanje podjetja v najširšem smislu.

Ker surovo mleko odkupujemo v 49 državah, morajo biti zaveze relevantne v globalnem smislu, hkrati pa prilagojene lokalnim posebnostim.

Zato se držimo štirih načel:

 1. t.i. pet svoboščin, ki jih je oblikovala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE)
 2. uporaba protokolov za ocenjevanje kakovosti dobrobiti živali
 3. upoštevanje lokalnih posebnosti
 4. vključevanje globalnih in lokalnih partnerjev

 

Zaveza 1: Do konca 2023: v Ljubljanskih mlekarnah bomo usposobili sodelavce v oddelku agrooskrbe, da bodo lahko izvajali svetovanje in nadzor pri rejcih.

Zaveza 2: Do konca 2023: s stališča dobrobiti živali bomo preverili stanje 24 kmetij z direktno pogodbo za odkup mleka. 

Alpsko mleko pritrjeni pokrovček (3)

Alpsko mleko uvaja pomembno spremembo: nov pritrjen pokrovček. Ta korak smo naredili v skladu z direktivo o enkratni uporabi plastike (EU SUP), ki bo začela veljati julija 2024. Naš skupni cilj je zmanjšati količino plastičnih odpadkov in ohraniti čistost okolja.

Plastični pokrovčki so peti najpogostejši odpadek* na plažah po vsem svetu. S pritrjenimi pokrovčki preprečujemo, da bi se ti izgubili ali končali v naravi, namesto da bi jih pravilno reciklirali.

Alpsko mleko z novim načinom odpiranja v litrskem in pollitrskem pakiranju postopoma prihaja na trg v zadnjih dneh junija. Ljubljanske mlekarne tako kot prvi slovenski proizvajalec uvajajo pritrjen pokrovček na embalaži Tetra Pak®.

Nov način odpiranja embalaže je preprost in poteka v le enem koraku in ne več dveh. Pokrovček deluje po principu odpiranja na klik. Za odpiranje ga enostavno dvignete, medtem ko ga za zapiranje potisnete navzdol, dokler ne zaslišite značilnega zvoka “klik”. Ta zvok zagotavlja, da pokrovček tesno zapira vsebino in preprečuje morebitno politje, tudi ko je embalaža v ležečem položaju. Pokrovček je prilagodljiv, zato ga je mogoče tudi obračati, kar olajša nalivanje mleka.

Dodatne informacije o uporabi in odgovori na najpogostejša vprašanja se nahajajo na spletni strani Alpskega mleka.

 

*vir: https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2021/09/2020-ICC-Report_Web_FINAL-0909.pdf

 

3

Naša linija izdelkov Ego s proteini prejela pečat Izbran produkt leta. Gre za izbor slovenskih kupcev, gospodinjstev, ki že enajsto leto zapored nagrajuje sposobnost proizvajalcev, da prisluhnemo potrošnikom in njihovi izbiri. 

V raziskavi, ki jo v večini  47-ih držav sveta, kjer poteka izbor za Product of the Year, opravlja največje globalno raziskovalno podjetje NielsenIQ, je sodelovalo več kot 1.400 slovenskih kupcev. Panel vzorca kupcev je reprezentativen za splošno prebivalstvo Slovenije glede na starost, spol in regije.

Zaposlitveni oglasi LinkedIN (3)

 

»Naši novi jogurti Ego z dodanimi proteini so novost med slovenskimi mlečnimi izdelki, ki sledijo trendu izdelkom z dodanimi proteini. Zelo smo veseli, da so jim tudi slovenski kupci izkazali zaupanje. Pečat Izbran produkt leta, skupaj s priznanjem za najbolj inovativno živilo 2023 v skupini beljakovinskih izdelkov, ki nam ga je podelila strokovna javnost, je za nas signal, da so naši izdelki inovativni in kakovostni – izdelki, po katerih potrošniki radi posegajo,« je ob prejemu nagrade povedala Petra Žagar, vodja blagovnih znamk senior.

Čestitamo vsem sodelavcem, ki skrbijo za izvedbo od ideje do dostave na trgovske police!

2

Na Slovenskem oglaševalskem festivalu – SOF je bila naša Najbolj slovenska Planica okronana trikrat.

Prejeli smo:

 • zlato nagrado v kategoriji Upravljanje blagovnih znamk, kreativna raba podatkov,
 • srebrno nagrado v kategoriji Digitalno, komuniciranje na družbenih omrežjih in
 • srebrno nagrado v kategoriji Inovativne rešitve.

V lanskoletni oglaševalski kampanji, ki smo zasnovali v sodelovanju z agencijo Internavti d.o.o., smo družinski sladoled št. 1 v Sloveniji s pomočjo statistike izdelali še bolj po okusu Slovencev. Te so namreč odločili, da so idealne mere za Planico 36–23–41 oziroma 36 % vanilje, 23 % jagode in 41% čokolade.

Čestitke ekipi marketinga Ljubljanskih mlekarn, ki je zopet postregla z zvrhano merico inovativnosti.

In letos? Brez skrbi, Planica razvaja vsako leto. Tokrat z novim okusom Ledena kava, tri popularne okuse pa odslej najdete tudi v priročnem 400-mililitrskem lončku.

📷 Žiga Intihar

2

Inštitut za nutricionistiko je našo linijo jogurtov Ego in naše Mu kefirje okusov naravni, limona in vanilja nagradil s priznanjem za najbolj inovativno živilo leta 2023, prvo v skupini beljakovinskih izdelkov in drugo v skupini kefirjev.

Namen projekta, ki ga Inštitut izvaja že od 2014, je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in prijaznost potrošniku.

Našo novo linijo jogurtov Ego odlikuje visoka vsebnost mlečnih proteinov, te pa so nujni za normalno delovanje telesa, saj so pomembni gradniki mišic. Jogurti Ego s proteini vsebujejo več kot tri milijarde dobrih bakterij Bifidobacterium animalis BB-12 na porcijo, zaradi zmerne vsebnosti sladkorja so dobra alternativa slajšim sadnim jogurtom.

 

Kefir Mu je pravi kefir, ki se od tradicionalnega nekoliko razlikuje po načinu izdelave; z dodajanjem mlečnokislinske bakterije in kvasovke. To omogoča milejši okus zaradi česar ustreza širšemu krogu potrošnikov, tudi tistim, ki specifičnega okusa kefirja ne marajo. Ima dodan vitamin D, ki ugodno vpliva na imunski sistem.

 

3

Zelo smo ponosni, da je Inštitut za nutricionistiko kar dve naši novi liniji izdelkov prepoznal kot inovativna živila. V Ljubljanskih mlekarnah se ponašamo s kakovostnimi in hranljivimi mlečnimi izdelki, ki jim potrošniki zaupajo. Ta nagrada pa je še dodatna potrditev naše inovativnosti s strani strokovne javnosti.

D

Ker se od 3. do 9. oktobra 2022 odvija Teden otroka, katerega podpornik smo tudi Ljubljanske mlekarne, smo za naše zaposlene organizirali predavanje Najstnik 11.0.  

Predavanje, ki ga izvaja zavod Mavrični bojevniki, je starše, skrbnike in bodoče starše najstnikov na sproščen in iskren način opolnomočilo, da se bodo s svojimi otroki lažje soočali. Izvedeli so, s kakšnimi izzivi se najstniki soočajo, kakšno vlogo imajo oni kot starši in kakšne so vrednote današnjih mladostnikov.

Predavanje smo organizirali v okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib, z namenom pridobivanja veščin za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter kakovostne vzgoje otrok.

20221005_140739

O zavodu Mavrični bojevniki

Zavod promovira zdrav način življenja in razmišljanja med mladimi in odraslimi v Sloveniji. Združuje različne strokovnjake s področij dela z mladimi, šolstva in izobraževanja, psihoterapije ter ostalih vladnih in nevladnih organizacij. Nudi tudi pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost).