Razvoj in rast našega podjetja slonita na ljudeh. Sposobni, motivirani in zavzeti zaposleni so ključni dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša.

Tega dejstva se odkrito zavedamo tudi v Ljubljanskih mlekarnah in naše dolgoročne aktivnosti usmerjamo v večjo zavzetost zaposlenih.

SMO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Ljubljanske mlekarne smo bile prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji, ki je prejelo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Podjetjem, ki zaposlenim aktivno pomagajo olajšati usklajevanje delovnih obveznosti in družine, smo se pridružili leta 2010.

Verjamemo, da nosilnost certifikata in vestno izvajanje ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, pozitivno vpliva na zadovoljstvo in motiviranost naših sodelavcev.

druzini-prijazno-polni-v3

RAZVOJ KADROV

V Ljubljanskih mlekarnah spodbujamo talente zaposlenih in skrbimo, da razumejo pomembnost prispevka vsakega posameznika k skupnemu uspehu družbe. Cilj programa Razvoj kadrov, ki ga izvajamo v naši družbi, so kompetentni in odgovorni zaposleni, ki so sposobni uresničiti začrtano vizijo družbe in realizirati zastavljene cilje.

Razvoj kadrov temelji na letnih razvojnih dogovorih, razvoju kompetenc, ugotavljanju potenciala zaposlenih in ocenjevanju uspešnosti usposabljanja. Spodbudno delovno okolje pa ustvarjamo z nagrajevanjem inovativnih predlogov, z vključevanjem zaposlenih v usposabljanja, z elementi plačnega sistema, izvajanjem ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, organizacijo športno-družabnih srečanj za zaposlene, letnimi srečanji jubilantov in inovatorjev, vsako leto podelimo tudi priznanja naj sodelavcem.

ZAPOSLITEV PRI NAS

Kot največja mlekarna v Sloveniji zaposlujemo različne profile ljudi in ponujamo priložnosti za nadaljnji razvoj. Želimo, da so naši sodelavci najboljši, zato ves čas skrbimo za njihov razvoj, pridobivanje novih znanj in jih spodbujamo, da postanejo najboljši na svojem področju.

V kolikor vas zanima zaposlitev v naši družbi nam pošljite vaše motivacijsko pismo in življenjepis na elektronski naslov kadri@l-m.si. Vaše podatke bomo shranili v bazo in vas v primeru potrebe po vašem profilu obvestili. Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene vpisa v bazo iskalcev zaposlitve.

Upravljanje s kadri

T: 01 5881 852 ali 01 5881 564
E: kadri@l-m.si

NAŠE VREDNOTE

Vrednote so prepričanja, ki nas usmerjajo, da vsi hodimo proti istemu cilju. So naša skupna temeljna oblika delovanja in vodilo pri vsakdanjem delu. Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev je pomembno, da delujemo pa naših skupnih vrednotah podjetja in skupine:

ambiciozno-2
zavzeto-2
napreprostnacin-2