Svetovni-dan-zemlje-WEB-img-4

Ljubljanske mlekarne, Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovenska potapljaška zveza smo na skupnem posvetu ob svetovnem dnevu Zemlje pozvali k odgovornemu odnosu do skupnega planeta ter k premišljeni rabi odpadne embalaže v vsakdanjem življenju.

Posvet si lahko v celoti ogledate tule.

Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji vsak posameznik letno odvrže preko 113 kilogramov odpadne embalaže. To je le eno od zaskrbljujočih dejstev, ki je odmevalo na današnjem posvetu ob svetovnem dnevu Zemlje. Ljubljanske mlekarne, Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovenska potapljaška zveza bomo zato v prihodnjih mesecih skupaj spodbujali potrošnike in podjetja, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«.  Sodelujoči si namreč delimo mnenje, da lahko prav vsak od nas po svojih močeh prispeva k čistejšemu okolju – tudi tako, da pravilno ravna s svojimi odpadki in da v korist okolja ter prihodnjih generacij pobere in ustrezno odvrže tudi drugo odpadno embalažo  v naravi.

Vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah Maja Kalan Pongrac je ob tem izpostavila, da »Ljubljanske mlekarne že vrsto let odločno korakamo po poti postopnega zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa, saj se zavedamo, da mora prav vsako podjetje premisliti svoje poslovne procese tudi z vidika okoljske odgovornosti«. Ljubljanske mlekarne s tem v mislih že vrsto let za svoje izdelke uporabljamo kartonsko embalažo Tetra Pak. Ta je pretežno narejena iz naravnih obnovljivih virov (les) in jo je mogoče v celoti reciklirati. Vodja korporativnega komuniciranja je ob tem poudarila, da »smo v Ljubljanskih mlekarnah prvi v Sloveniji zaprli interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak, na kar smo zelo ponosni. Od uvedbe certifikata EMAS, ki smo ga prejeli kot prvo podjetje v živilsko-predelovalni panogi, vztrajno zmanjšujemo emisije v okolje, nadzorujemo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imamo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen premišljen sistem ločevanja odpadkov.« Tetra Pak kartonska embalaža na Mu in Ego jogurtih že vrsto let pomaga manjšati vpliv podjetja na okolje, tokrat pa smo njeno učinkovitost dopolnili še z bolj enostavnim odpiranjem pokrovčka. Nov Tetra Top® bo uporabnikom izdelka namreč omogočil lahkotno odpiranje z enim samim zasukom.

Dina Epifanova, vodja trajnostne preobrazbe iz družbe Tetra Pak, je na posvetu povedala: »Z Ljubljanskimi mlekarnami odlično sodelujemo že leta. Njihovi jogurti Mu in Ego so edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material. Letos bomo jogurtom dodali še nov način odpiranja, ki bo enostavnejši za uporabo. Dodajam še, da je naša kartonska embalaža preprosta za recikliranje. Po uporabi embalažo enostavno sploščimo, tako da zavzame zelo malo prostora v zabojniku. Sortiranje in razvrščanje sta zato enostavnejša. Oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov. Nenehno pogozdovanje namreč nadomešča vsako posekano drevo.«

Predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik je v svoji razpravi izpostavila, da je zelo pomembno kontinuirano ozaveščanje: »Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Odpadna embalaža pa kljub vedno večjemu ozaveščanju, recikliranju in Evropski direktivi še vedno ostaja ena od največjih onesnaževalcev okolja. Zato je pomembno, da še naprej in še glasneje ozaveščamo ljudi, organiziramo akcije, informiramo … Vse to so, gledano dolgoročno, uspešni ukrepi.«

Marko Gajič, predsednik komisije za ekologijo pri Slovenski potapljaški zvezi, pa je na posvetu dodal, »da v zadnjem času v vodah prevladujejo odpadki, ki so posledica vandalizma in objestnosti, kot so prometni znaki, kolesa, klopi, pločevinke, steklenice, nakupovalni vozički, baterije, varovalke … Čistilne akcije se izvajajo že približno 30 let – od takrat do danes se je veliko obrnilo na boljše. Vendar še vedno vsako leto iz vode potegnemo okoli 5 ton odpadkov. Načini in vrste onesnaževanja se namreč stalno spreminjajo. V odtoke odtekajo kemične snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo za umivanje … Potrebno se je zavedati, da je čiščenje odpadnih voda namenjeno zmanjševanju organskega onesnaženja in ne eliminaciji nevarnih snovi.«

 

Unknown-1

Skočite na Facebook stran Mu in sodelujte v nagradni igri.

Od 15. 4. 2021 do 5. 5. 2021 odgovarjajte na zanimiva vprašanja in osvojite pristne nagrade!

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:
• 15. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)
• 22. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)
• 29. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Zbiraj pristne MU magnetke«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Zbiraj pristne MU magnetke« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

1. Nagradna igra poteka:
od 15. 4. do 5. 5. 2021

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:
• 15. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)
• 22. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)
• 29. 4. (3 x paket magnetkov, pulover, majica z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Izbor najboljših in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 9 sodelujočih.
Žrebanje bo potekalo: 21. 4., 28. 4. in 5. 5. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in na Facebook časovnici https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek, naslov in davčno nagrajenca, kamor bodo prejeli nagrado.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 16. 4. 2021

Vas zanima delo v timu, ki ima pomembno vlogo pri pretvarjanju podatkov v informacije za poslovne odločitve?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot SAMOSTOJNI ANALITIK.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

analitik

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • pregledovanje in spremljanje realizacije načrtovanih ciljev po izbranih kontrolnih objektih in skupinah le-teh (po objektih za spremljanje stroškov, po materialih, po aktivnostih, po procesih, po partnerjih ipd.),
 • analiziranje odmikov od načrtovanih ciljev, oblikovanje predlogov ukrepov,
 • priprava periodičnih informacij o realizaciji načrtovanih ciljev,
 • preverjanje skladnosti napovedanih in dejanskih učinkov uvedenih ukrepov za krmiljenje odmikov od načrtovanih ciljev, uvedenih projektov in različnih aktivnosti,
 • priprav ocene učinkov raznovrstnih razvojnih idej in potencialnih poslovnih dogodkov,
 • priprava različnih ad hoc podatkov, informacij in/ali gradiv za potrebe odločanja,
 • priprav različnih vsebinskih poročil, informacij in gradiv za interne in zunanje uporabnike,
 • sodelovanje pri projektih podjetja / skupine.

Pričakujemo:

 • zaključeno najmanj 6. raven izobrazbe s področja ekonomije,
 • odlično rabo MS Office (predvsem Excel in znotraj njega naprednih funkcij, kot so IF, Pivot, Index, Match),
 • izkušnje s podobnih področij oz. industrijskega kontrolinga ter poznavanje SAP-a predstavlja prednost,
 • znanje angleškega jezika.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Če vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju in ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da svojo prijavo na prosto delovno mesto do vključno 12. 4. 2021 oddate preko naslednje povezave: Samostojni analitik

Vas zanima koordiniranje procesov zagotavljanja varne hrane?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot STROKOVNJAK ZA VARNOST IN KAKOVOST ŽIVIL (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Slika1

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • koordiniranje procesov zagotavljanja varne hrane in analize tveganj glede na zakonodajo ter skrb za kakovost proizvodov,
 • vzpostavljanje, preverjanje in implementacija standardov,
 • odgovornost za izvajanje dobre higienske prakse v skladu z zakonodajo, smernicami skupine in standardi družbe,
 • ukrepanje v primeru higienskih odstopanj ter izvajanje akcijskih planov v primeru neskladnosti izdelkov,
 • vzdrževanje sistemov kakovosti in predlaganje izboljšav,
 • sodelovanje pri izvedbi notranjih in zunanjih presoj v družbi in
 • odgovornost za postopke reševanja reklamacij in analiziranje podatkov o reklamacijah.

 

Pričakujemo:

 • VI. ali VII. stopnja živilske ali podobne smeri,
 • ­ dobro razvite komunikacijske, analitične in organizacijske sposobnosti,
 • ­ aktivno znanje angleškega jezika,
 • ­ napredno znanje programov Microsoft Office (Word, Excel) ter
 • ­ odgovornost in doslednost pri delu.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Če vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju in ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da svojo prijavo na prosto delovno mesto do vključno 9. 5. 2021 oddate preko naslednje povezave.

Vas zanima izvajanje fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških analiz?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot ANALITIK V ANALIZNEM LABORATORIJU (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Slika1

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • odvzemanje vzorcev in izvajanje vseh fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških analiz,
 • obvladovanje informacijskih sistemov v okviru laboratorijske kontrole in vodenje predpisane dokumentacije,
 • posredovanje podatkov odgovornim za potrebe izdelave poročil in strokovnih ocen,
 • izvajanje kalibracij preskusnih naprav v vseh laboratorijih Ljubljanskih mlekarn in
 • odgovornost za vzdrževanje čistoče in pravilno vzdrževanje analiznih naprav.

Pričakujemo:

 • 5. ali 6. stopnjo strokovne izobrazbe kemijske, živilske ali sanitarne smeri,
 • poznavanje HACCP sistema,
 • pripravljenost na delo v treh izmenah,
 • dobro razvite komunikacijske sposobnosti in
 • natančnost in zavzetost pri delu.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Če vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju in ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da svojo prijavo na prosto delovno mesto do vključno 9. 5. 2021 oddate preko naslednje povezave.

Vas zanima vodenje knjigovodskih listin?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot STROKOVNI SODELAVEC V RAČUNOVODSTVU.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

racunov

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • nadzor izvedenih knjigovodskih listin in sestavljanje kompleksnejših izvedenih knjigovodskih listin,
 • sestavitev predračunskih in obračunskih računovodskih izkazov, računovodskih poročil ter drugih internih in eksternih obračunov, statistik in poročil v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sestavitev oz. koordinacija pri sestavitvi davčnih predračunov in obračunov v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sodelovanje z revizorji ter davčnimi in drugimi inšpektorji ter posredovanje zahtevanih podatkov in dokumentacije,
 • sodelovanje pri sestavitvi dokumentacije o transfernih cenah,
 • sodelovanje pri projektih podjetja / skupine.

 

Pričakujemo:

 • odlično poznavanje in uporabo zakonodaje s področja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), davka na dodano vrednost (DDV), poznavanje bilanc, kontnega plana, slovenskih računovodskih standardov,
 • odlično uporabo MS Office (predvsem Excel),
 • zaključeno najmanj 6. raven izobrazbe, s področja ekonomije oz. naslednjih usmeritev: računovodstvo, revizija, finance,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na omenjenih področjih,
 • znanje angleškega jezika.

 

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Če vas veseli dinamično delo v mednarodnem podjetju in ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da svojo prijavo na prosto delovno mesto do vključno 7. 4. 2021 oddate preko naslednje povezave: Strokovni sodelavec v računovodstvu.

Vas zanima upravljanje z matičnimi podatki?
Vabimo vas, da se nam pridružite kot SKRBNIK MATIČNIH PODATKOV KUPCEV.

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Vaše odgovornosti bodo:
– vzdrževanje in skrbništvo baze matičnih podatkov kupcev/plačnikov in prejemnikov: vsebinska kontrola zahtevkov za odpiranje in spremembo matičnih podatkov, preverjanje bonitete in vnos v informacijski sistem ter ažuriranje,
– vnos kreditnih limitov in razredov tveganja za nove kupce in ažuriranje na podlagi prejetih zahtevkov,
– vzdrževanje in skrbništvo prodajnih pogojev v informacijskem sistemu: vnos in ažuriranje cenikov, akcijskih popustov, rabatov na podlagi prejetih zahtevkov,
– sprejem, knjiženje, arhiviranje in ažuriranje prejetih inštrumentov za zavarovanje plačil,
– izdajanje in evidentiranje (knjiženje, ažuriranje, arhiviranje) inštrumentov za zavarovanje ter priskrba bonitetnih poročil v postopkih javnih naročil,
– skeniranje in vnos prodajnih pogodb v elektronski arhiv,
– uporaba zakonodaje, predpisov in internih pravil za področje dela.

skrbnik matičnih podatkov

Pričakujemo:

 • zaključena najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • napredena raba MS Office (predvsem Excel),
 • znanje angleškega jezika,
 • ciljna naravnanost, sposobnost postavljanja prioritet.

Ponujamo:

 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas.

Pisne prijave z življenjepisom pričakujemo do vključno 19. 4. 2021 prek portala mojedelo.com ali na kadri@l-m.si (v zadevo vpišite naziv delovnega mesta).