Električna in elektronska oprema: ločujmo in pravilno oddajajmo

Tehnološki napredek nam vsakodnevno ponuja dostop do nove, vedno boljše električne in elektronske opreme. Velikokrat pa pozabimo, da s tem raste tudi količina odpadne opreme.

V Ljubljanskih mlekarnah ravnamo odgovorno do okolja in naravnih virov, zato smo zavezani k ozaveščanju širše javnosti o pravilnem ravnanju z odpadki. Naj vam pokažemo, kako je ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomembno in enostavno.

Odpadki

Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje in posredno tudi za ljudi, zato moramo z njimi ravnati skrajno previdno. Ne smemo jih hraniti doma ali jih odlagati v katerekoli zabojnike za komunalne odpadke, saj lahko nevarne snovi pronicajo v tla in površinske ali podzemne vode.

 

Stara oprema – nov namen

Z ločenim zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme omogočimo recikliranje in ponovno uporabo. Odpadna oprema lahko na ta način postane vir surovin za nove izdelke.

environmental-protection-326923_1920

Ste vedeli?

Ob nakupu nove električne in ele­ktronske opreme imate vi kot končni uporabnik pravico, da brezplačno oddate odpadno električno in elektron­sko opremo. Ta mora biti po namenu upora­be in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka tisti, ki ste jo kupili, število kosov oddane pa mora biti enako številu kosov kupljene elek­trične in elektronske opreme.

 

Kam lahko odpadno opremo oddamo?

Na spletni strani www.recikel.si, pod zavihkom zbirni centri so navedena vsa zbirna mesta, kjer lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko opremo.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me