Še vedno lahko postaneš inženir/ka v industriji v mednarodnem podjetju. Rok za prijavo
na program Industrial Seed smo podaljšali do 19. septembra 2022.

 

Si ravno zaključil/a študij elektrotehnike ali mehatronike in iščeš karierno priložnost? Želiš razviti svojo kariero kot inženir/ka v proizvodnji v mednarodnem podjetju?

Ljubljanske mlekarne, vodilna mlekarna v Sloveniji in del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, razpisuje program Industrial Seed. Zaposlili bomo zelo mlade strokovnjake, ki boste lahko v našem podjetju razvijali svoj potencial in talent. Gre za 2-letni program, ki bo udeležencem omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj in seznanitev s proizvodnimi procesi v različnih podjetjih in državah znotraj družbe Lactalis.

Industrial Seed – Ljubljanske mlekarne

Izbran/a kandidat/ka bo:

 • dobil/a zaposlitev v podjetju na delovnem mestu inženirja/inženirke
 • svoje teoretično znanje izpopolnjeval/a v obliki neprecenljive kombinacije usposabljanja na delovnem mestu, v učilnici, usposabljanja na daljavo, pridobivanja izkušenj v vsaj 4 različnih državah,
 • razvijal/a poleg tehničnega znanja tudi mehke veščine,
 • dobil/a mentorja, ki ga/jo bo vodil skozi celoten proces usposabljanja in polno podporo vseh, ki sodelujejo v programu, tudi iz drugih držav.


Kandidat/ka mora imeti:

 • zaključen študij (VI/VII stopnja izobrazbe) s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • tehnično znanje s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • pripravljenost na timsko delo,
 • usmerjenost v rezultate,
 • prilagodljivost, proaktivnost,
 • željo po reševanju problemov, dajanju pobud za izboljšave,
 • tekoče znanje angleškega jezika.


Proces prijave:

Če izpolnjuješ vse naštete pogoje, te vabimo, da se prijaviš prek e-pošte na tanja.zigon@si.lactalis.com (v zadevo pripiši: Industrial seed). Z veseljem bomo prebrali tvoj življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku ter odgovorili na morebitna dodatna vprašanja.


Rok za prijavo je 19. 9. 2022

V drugi polovici septembra 2022 bodo organizirani intervjuji na sedežu Ljubljanskih mlekarn v Ljubljani. Končna izbiro naredi podjetje.
Program se začne v začetku oktobra 2022.

Pridružite se nam kot VODJA MARKETINGA BLAGOVNIH ZNAMK (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-5

Vaši izzivi:

 • strateška interpretacija analiz trga, konkurence ter trendov potrošnikov (mednarodno sodelovanje z raziskovalnim timom Lactalisa),
 • samostojna priprava strateškega marketinškega načrta blagovne znamke (operativni plan, LTP),
 • proaktivna priprava predloga akcijskega načrta za izboljšanje pozicije blagovnih znamk na trgu,
 • priprava potrebnih marketinških dokumentov (Research Request, Research Summary, Development Brief, Medijski Brief, Kreativni Brief, Plani: LTP, OP in drugo),
 • proaktivno vodenje razvoja inovacij in lansiranja novih izdelkov na trg ter priprava strateškega, dolgoročnega plana razvoja inovacij, validacija predlogov inovacij,
 • predlog pozicioniranja blagovne znamke, komunikacija s potrošniki, razvoj designa za novosti oz. spremembe designa obstoječih izdelkov,
 • priprava informacij in poročil o blagovni znamki ter samostojna predstavitev marketinških projektov regionalnemu marketinškemu teamu,
 • predlaganje velikosti in alokacije marketinškega budgeta, cenovna pogajanja z dobavitelji marketinških storitev,
 • vodenje in mentoriranje sodelavcev v ekipi.


Želimo si:

 • zaključene 7. oz. 6/2 ravni izobrazbe, smer tržno komuniciranje, ekonomija – trženje ali druga ustrezna smer,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju marketinga in/ali vodenja blagovnih znamk,
 • odličnosti v razumevanju potreb znotraj FMCG branže,
 • digitalne pismenosti,
 • aktivnega znanja angleškega jezika.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • nagrajevanje poslovne uspešnosti in doseženih rezultatov – vključenost v letni bonus,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Vodje marketinga blagovnih znamk v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo da svojo prijavo do vključno 30. 11. 2022 oddate preko povezave.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI ANALITIK NA PODROČJU PRODAJNEGA KONTROLINGA (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-1

Vaši izzivi:

 • izdelovanje poročil ter analiz na področju prodajnega kontrolinga za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov,
 • analiziranje odmikov od načrtovanih ciljev ter posledično oblikovanje predlogov ukrepov,
 • preverjanje skladnosti napovedanih in dejanskih učinkov uvedenih ukrepov za krmiljenje odmikov od načrtovanih ciljev, uvedenih projektov in različnih aktivnosti,
 • priprava periodičnih informacij o realizaciji načrtovanih ciljev,
 • izdelava predračunskih poročil kontrolniške vsebine na področju prodajnega kontrolinga,
 • izdelava ocene učinkov razvojnih idej in potencialnih poslovnih dogodkov,


Želimo si:

 • zaključene najmanj 6. ravni izobrazbe s področja ekonomije,
 • odlično rabo MS Office (predvsem Excel in znotraj njega naprednih funkcij, kot so IF, Pivot, Index, Match),
 • izkušenj z delom v proizvodnem podjetju ter poznavanje SAP-a, kar predstavlja prednost,
 • aktivnega znanja angleškega jezika.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 3-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Samostojnega analitika v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo da svojo prijavo do vključno 5. 12. 2022 oddate preko povezave.

Pridružite se nam kot VILIČARIST (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-16

Vaši izzivi:

 • opravljanje vseh manipulativnih del z viličarjem,
 • prevzemanje blaga in razporejanje blaga v skladišču po vrstah proizvodov,
 • pripravljanje blaga za izdajo iz skladišča,
 • spremljanje tehnične brezhibnosti viličarja,
 • poznavanje sistema za sledljivost,
 • poznavanje skladiščnega poslovanja, FIFO sistema,
 • skrb za urejeno skladišče.


Želimo si:

 • izkušnje z upravljanjem viličarja (izkušnje z delom v visokoregalnem skladišču predstavljajo prednost, niso pa pogoj),
 • opravljen izpit za viličarja,
 • natančnost, delavnost,
 • ­dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • ­pripravljenost na delo v treh izmenah.


Ponujamo:

 • takojšnje delo,
 • ­redno in stimulativno plačilo,
 • ­možnost doseganja dodatne stimulacije,
 • ­dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • ­možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ­ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave pričakujemo do vključno 11. 12. 2022 prek povezave.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI REFERENT ZA JAVNE RAZPISE (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB16

Vaši izzivi:

 • dnevno spremljanje portala javnih naročil,
 • priprava in izdelava razpisne dokumentacije in oddajanje razpisne dokumentacije na e-JN,
 • pisanje dnevnih in mesečnih poročil glede na oddajo, zapisnike in odločitve,
 • reševanje reklamacij naročnikov,
 • priprave za vnos cen po pogodbah,
 • obveščanje prodajne ekipe o uspešnosti razpisa,
 • sprejem dnevne pošte, ki zajema predvsem pogodbe, zapisnike, odločitve, povabilo k oddajanju novih ponudb,
 • vračanje podpisanih pogodb,
 • pridobivanje garancij oz. meničnih izjav z menicami za dobro izvedbo pogodbenih del,
 • obdelava prošenj za donacijo z izpisom letnega prometa,
 • poznavanje, razlaga ter uporaba zakonodaje na področju javnih naročil.


Želimo si:

 • zaključeno 5. raven izobrazbe ekonomske smeri,
 • odlično rabo MS Office,
 • izkušnje z delom na področju javnih naročil.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za določen čas – nadomeščanje porodniškega dopusta, s 4-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Samostojnega referenta na področju javnih naročil v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo do vključno 5. 12. 2022 oddate prek povezave.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI REFERENT V ADMINISTRACIJI KUPCEV (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB16

Vaši izzivi:

 • knjiženje enostavnih poslovnih dogodkov na osnovi izvirnih ali izvedenih knjigovodskih listin v zvezi s terjatvami,
 • usklajevanje odprtih postavk s kupci,
 • telefonsko izvajanje izterjave kupcev,
 • pomoč pri knjiženju prejetih plačil kupcev,
 • pomoč pri kreiranju, potrjevanje in knjiženje pobotov ter pogodb o spremembi dolžnika/upnika,
 • izdajanje in posredovanje opominov kupcem/dolžnikom,
 • aktiviranje inštrumentov zavarovanja plačil kupcev: unovčevanje, vračanje in nadomeščanje,
 • predlaganje neizterljivih terjatev v sodni postopek,
 • izdajanje in posredovanje obračunov zamudnih obresti in izterjava le-teh,
 • priprava podatkov, informacij in raznih poročil v zvezi s področjem dela za notranje in zunanje potrebe,


Želimo si:

 • zaključene srednje ekonomske šole – smer ekonomski tehnik,
 • vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj s podobnimi delovnimi nalogami,
 • samoiniciativnih, odgovornih in zavzetih kandidatov, ki samostojno pristopajo k reševanju problemov, so komunikativni in radi delujejo v timu.


Ponujamo:

 • takojšnjo zaposlitev za določen čas iz naslova nadomeščanja začasno odsotnega delavca,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja.


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas. Pisne prijave pričakujemo do vključno 15. 2. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot VILIČARIST (m/ž).
Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-16

Vaši izzivi:

 • ­opravljanje vseh manipulativnih del z viličarjem,
 • prevzemanje blaga in razporejanje blaga v skladišču po vrstah proizvodov,
 • pripravljanje blaga za izdajo iz skladišča,
 • spremljanje tehnične brezhibnosti viličarja,
 • poznavanje sistema za sledljivost,
 • poznavanje skladiščnega poslovanja, FIFO sistema,
 • skrb za urejeno skladišče.


Želimo si:

 • izkušnje z upravljanjem viličarja (izkušnje z delom v visokoregalnem skladišču predstavljajo prednost, niso pa pogoj),
 • opravljen izpit za viličarja,
 • natančnost, delavnost,
 • ­dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • ­pripravljenost na delo v treh izmenah.


Ponujamo:

 • ­takojšnje delo,
 • ­redno in stimulativno plačilo,
 • ­možnost doseganja dodatne stimulacije,
 • ­dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • ­možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ­ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Pisne prijave pričakujemo do 19. 3. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot VODJA INVESTICIJ (m/ž).
Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-1

Vaši izzivi:

 • ­priprava plana investicij,
 • priprava tehničnih in uporabniških zahtev za investicijske projekte,
 • pridobivanje ponudb, izbira izvajalcev, izvedba referenčnih ogledov,
 • izdelava zahtevkov za investicijo, DA obrazec,
 • sodelovanje pri pripravi pogodb, usklajevanje s sodelavci in dobavitelji,
 • spremljanje in obvladovanje plana investicij,
 • raziskava trga ponudnikov proizvodne opreme in izvajalcev tehničnih storitev.


Želimo si:

 • vsaj VI. stopnja izobrazbe elektro, strojne ali sorodne smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • analitičnost, strokovnost, zavzetost, usmerjenost na iskanje rešitev,
 • prednost predstavljajo izkušnje iz proizvodnega podjetja.


Ponujamo:

 • ­dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno dobo 6 mesecev. Pisne prijave pričakujemo do vključno 4. 4. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot KOMISIONAR (m/ž).
Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-16

Vaši izzivi:

 • ­prevzemanje pošiljk in uskladiščenje blaga,
 • dopolnjevanje komisionirnih mest ter preskladiščenje blaga,
 • izvajanje postopkov vračila blaga, odpisa in kala,
 • sodelovanje pri inventuri,
 • upravljanje viličarja,
 • skrb za čisto in urejeno skladišče.


Želimo si:

 • natančnost, delavnost,
 • ­ciljno naravnanost,
 • ­dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • ­pripravljenost na delo v treh izmenah.


Ponujamo:

 • ­takojšnje delo,
 • ­redno in stimulativno plačilo,
 • ­možnost doseganja dodatne stimulacije in dodatno nagrajevanje,
 • ­dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • ­možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ­ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Pisne prijave pričakujemo do 19. 3. 2023 prek povezave.

Pridružite se nam kot UPRAVLJALEC V TEHNOLOŠKEM PROCESU (m/ž).
Obrat Ljubljana

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-10

Vaši izzivi:

 • ­upravljanje in nadzorovanje tehnoloških procesov,
 • naročanje, spremljanje in kontroliranje porabe surovin in izdelanih količin,
 • izvajanje postopkov na delovnem nalogu,
 • kontroliranje ustreznosti količine in kvalitete polproizvodov, končnih izdelkov, surovin, dodatkov in embalaže,
 • izvajanje in evidentiranje čiščenja strojev, opreme, pribora in prostorov skladno s higienskim načrtom,
 • poznavanje, obvladovanje informacijskih sistemov, ki so vključeni v tehnoloških procesih,
 • opravljanje drugih del po navodilih vodje.


Želimo si:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe,
 • pripravljenost na delo v treh izmenah,
 • zaželene izkušnje z delom v proizvodnji, niso pa pogoj.


Ponujamo:

 • ­dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pisne prijave pričakujemo do 13. 3. 2023 prek povezave.