[NAGRADNA IGRA] Ujemi zajčka & nagrade

02_2022-MU-Cuisine-velikonocni-banner-540x960_PREDOGLED

Letos bosta polna luna in velika noč čisto skupaj, zato bodo prazniki še posebej žareči. Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za zajčkove nagrade – mešalniki in hladilnik Gorenje.

Pravila in pogoji nagradne igre »Ujemi zajčka & nagrade«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Ujemi zajčka & nagrade« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na uradnem Facebook profilu MuLjubljanskemlekarne, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Mu.

1. Nagradna igra poteka in način sodelovanja

Nagradna igra poteka od 28. 3. 2022 do 20. 4. 2022.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 • dne 28. 3. 2022 – čas za odgovor do 19. 4. 2022 do 10.00.
 • dne 7. 4. 2022 – čas za odgovor do 13. 4. 2022 do 10.00.
 • dne 15. 4. 2022 – čas za odgovor do 20. 4. 2022 do 10.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

2. Pogoji sodelovanja

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 1. člena teh splošnih pogojev odda komentar pod nagradno vprašanje, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro, in
 • sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

3. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 7 sodelujočih, ki prejmejo:

 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 28. 3. 2022: 1x hladilnik Gorenje,
 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 07.04.2022: 3x mešalnik Gorenje,
 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 15.04.2022: 3x mešalnik Gorenje.

Žrebanje bo potekalo:

 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 7. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 13. 4. 2022;
 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 15. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 19.04.2022;
 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 28. 3. 2022 (nagrada 1 x hladilnik Gorenje): dne 20. 4. 2022.

Organizator bo na žrebanju podelil mešalnik Gorenje ali hladilnik Gorenje. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Facebook),
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
 • organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrad je v celoti izključena.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko) obdeluje:

 • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
 • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta, kot samostojni upravljavec za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

7. Odgovornosti organizatorja in izvajalca

Organizator in izvajalec, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko sodelujoči ali nagrajenec utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade ter za škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade.

Organizator in izvajalec, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 24. 3. 2022

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me