[NAGRADNA IGRA] Postani mumetnik

2022-Mumetnost-nagradna-igra-540×960[9]

Prepustite se čarom mumetnosti, lepoti proste paše in dobroti pristnega mleka. V veliki nagradni igri Postani mumetnik lahko sodelujte na 2 načina:

a) Na prodajnem mestu:

  1. v trgovini kupite izdelek MU,
  2. fotografirate račun,
  3. ga s telefona naložite na mumetnost.si in se potegujete za čudovite mumetniške nagrade.

Nagrade si oglejte na www.mumetnost.si in obenem spoznajte, kako so naše krave postale prave umetnice.

Nagradna igra poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

b) Na Facebook profilu MU:

V nagradni igri lahko sodelujete tudi na Facebook strani Mu med 1. 3. 2022 in 31. 3. 2022. Nagradili bomo 20 sodelujočih.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Postani mumetnik«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Postani mumetnik«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke MU.

 

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre je družba Herman & partnerji DK, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št.: 8538123000, davčna št.: 38605066 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na spletni strani https://mumetnost.l-m.si in na uradnem Facebook profilu Mu, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. Trajanje nagradne igre 

a) Nagradna igra na spletni strani poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
b) Nagradna igra na Facebook strani Mu poteka od 3. 2022 do 31. 3. 2022.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

a) Sodelovanje na spletni strani

V nagradni igri se sodeluje na podlagi naloženega računa na spletno stran: https://mumetnost.l-m.si

1. korak: udeleženec v obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) jogurt MU;
2. korak: udeleženec skenira QR kodo ali gre na spletno mesto: https://mumetnost.l-m.si, kjer naloži fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup vsaj enega (1) jogurta MU.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec na spletni strani izbere nagrado, telefonska stevilka) za katero se v nagradni igri želi potegovati, ter se s tem uvrsti v žrebanje za dotičen izdelek. Zatem izpolni osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka) in odda naročilo.

Oddaja naročila predstavlja soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.

b) Sodelovanje na Facebook strani Mu

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani Mu odgovoriti na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade in žrebanje nagrad

a) V nagradni igri na spletni strani

Organizator bo podelil nagrade:

  • 160 x pristne majice, 3 različni mumetniški potiski
  • 200 x pristne šalčke emajl, 5 različnih mumetniških potiskov
  • 60 x ART BOX

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 40 x pristne majice, 50 x pristne šalčke, 15 x pristen ART BOX.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Termini tedenskih žrebanj: 

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil naložili račun na spletno mesto

11.03.2022             od 1. 03. 2022 do 10. 03. 2022 do 24:00

18.03.2022             od 11. 03. 2022 do 17. 03. 2022 do 24:00

25.03.2022             od 18. 03. 2022 do 24. 03. 2022 do 24:00

01.04.2022             od 25. 03. 2022 do 31. 03. 2022 do 24:00

b) V nagradni igri na Facebook strani Mu

Organizator nagradne igre bo podelili nagrade:

  • 4 x ART BOX
  • 4 x set pristne šalčke
  • 12 x pristne majice.

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 1 x pristen ART BOX, 1 x set pristnih šalčk in 3 x pristne majice.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 10. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

10. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 17. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

17. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 24. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

24. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 31. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Žrebanje poteka v prostorih družbe Herman in partnerji DK, d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

V primeru, da je na dan žrebanja praznik, se žrebanje prestavi na naslednji delovni dan.

6. Obveščanje nagrajencev

a) V nagradni igri na spletni strani

Prejemnike nagrad (ime in priimek) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na e mail naslov, ki je bil pravilno izpolnjen ob sodelovanju v nagradni igri ob priloženem računu.

Če se tekom obveščanja izkaže, da izžrebanec ni posredoval pravilnih osebnih podatkov oziroma so ti nepopolni na način, da onemogočajo identifikacijo nagrajenca oziroma izročitev nagrade, izžrebanec do nagrade ni upravičen, organizator pa namesto njega izžreba novega nagrajenca, in sicer iz seznama sodelujočih, ki so v nagradni igri sodelovali v tednu, v katerem je bil izžreban izločeni izžrebanec.

b) V nagradni igri na Facebook strani MU

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in jih naslednji dan objavil na Facebook časovnici. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

7. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani https://mumetnost.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, ki jih zahteva organizator.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče.

Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, naslov) obdeluje:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi ponudnik storitev interneta sodelujočega, kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

10. Kontakt

Udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca za pojasnila, vezana na nagradno igro. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator in upravljalec:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Info center za potrošnike
Telefon: 080 11 44,
E-mail: info@si.lactalis.com
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec in obdelovalec:
Herman & partnerji, DK,  d.o.o.
Telefon: 051 237 305
E-mail: anja.mitrovic@herman-partnrji.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

11. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 28. 02. 2022

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 

 

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me