Pravilno ravnanje z odpadnimi hladilniki in zamrzovalnimi skrinjami

latrach-med-jamil-Eb6hMEhGlKY-unsplash

Velikokrat se srečujemo z dilemami, kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO) predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko OEEO odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Odpadni hladilniki in zamrzovalne skrinje ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo nekatere nevarne snovi. Ena izmed njih je hladilna tekočina (plin). Gre za kemikalijo, ki se uporablja za hlajenje zraka v hladilniku ali zamrzovalniku. Ker sta najpogostejša hladilna plina – CFC v hladilnikih, izdelanih pred letom 1995, in HFC v poznejših modelih – dobro znani ozonu škodljivi snovi in toplogredna plina, je odstranjevanje hladilnikov regulirano in skrbno spremljano.

Odpadne hladilnike in zamrzovalnike lahko oddamo na tri različne načine: ob nakupu nove električne in elektronske opreme, v zbirnih centrih skupnega načrta ali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Pomembno je, da v kolikor je električna in elektronska oprema še uporabna, prednostno poskusimo zagotoviti ponovno uporabo te opreme, preden jo oddamo na načine, opredeljene v nadaljevanju.

1. Ob nakupu električne opreme

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) ima končni uporabnik pravico, da brezplačno odda OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljivi EEO, število kosov pa je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.

 

2. Zbirni centri skupnega načrta

Nosilec skupnega načrta je pripravil tudi pogodbene zbiralnice OEEO, ki lahko brezplačno prevzamejo OEEO od fizičnih ali pravnih oseb. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

3. Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Fizična oseba lahko odda OEEO tudi v zbirne centre izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje). Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti prostor, kjer se OEEO skladišči, preden oddajo nosilcu skupnega načrta ravnanja z električno in elektronsko opremo v nadaljnje ravnanje. Nosilec skupnega načrta zagotovi prevzem preko zbiralcev in odda do obdelovalcev. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

znak OEEO

Pomen ločenega zbiranja OEEO

Pomembno je, da OEEO oddamo pravilno in tako omogočimo nadaljnjo predelavo tega odpadka ter ohranjamo naravne vire, varujemo okolje in človeško zdravje.

Znak na levi prikazuje ločeno zbiranje OEEO.

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z OEEO zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadna električna in elektorska oprema na koncu življenjske dobe postane nov vir surovin.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me