[NAGRADNA IGRA] Osveži svojo profilko

Multivitamin_nagradnaIgra1

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Ego! Od 16. 6. do vključno 6. 7. 2021 si na Facebook profilu osvežite svojo profilno sliko in v komentar pod objavo nagradne igre komentirajte besedo “OSVEŽITEK“ ter osvojite super nagrade!

V torek, 22. 6., bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosni hladilni nahrbtnik, da bo Osvežitek vedno pri roki. V sredo, 7. 7., pa bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosno hladilno torbo, da bo osvežitev vedno z vami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Osveži svojo profilko«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVEŽI SVOJO PROFILKO« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

 1. Nagradna igra poteka:

od 16. 6. do 7.7. 2021

Nagradni vprašanji bosta zastavljeni:

 • 16.6: (5x hladnilni nahrbtnik)
 • 1.7: (5xhladilna torba)

Nagrajence bo izvajalec izžrebal:

 • 22. junij 2021 (5x prenosni hladilni nahrbtnik)
 • 7. Julij 2021 (5x prenosna hladilna torba)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne zapiše komentar “OSVEŽITEK“ in so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Načini sodelovanja v nagradni igri in zbor najboljših

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani EGO, kjer pod objavo komentirajo z besedo »OSVEŽITEK« ter zamenjajo svojo profilno fotografijo.
Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 10 sodelujočih.  Žrebanje bo izvedel izvajalec, dne 22. 6. 2021 in dne 7.7. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.
Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.
Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.
Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku enega tedna od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

 1. Obdavčitev nagrad

 Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenih omrežij Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov
 • za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri, , razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 15. 6. 2021

 

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me