[NAGRADNA IGRA] Président Jošt – brez sirovitih sprememb

Jost_Videi_Grafike_1

Président Jošt ponovno nagrajuje! Med 8. 3. in 8. 4. 2021 obiščite Facebook kanal Président Jošt, odgovorite na zastavljena vprašanja in se potegujte za nagrade.

Tedenski nagradni sklad je:

 • 5x darilni paket sirov Président Jošt

Žirija bo zmagovalca izbrala:

 • Prvi tedenski zmagovalci: 25. marca 2021
 • Drugi tedenski zmagovalci: 1. aprila 2021
 • Tretji tedenski zmagovalci: 8. aprila 2021

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila nagradnega natečaja »PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradnega natečaja »PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB« (v nadaljevanju nagradni natečaj), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra “PRÉSIDENT JOŠT – BREZ SIROVITIH SPREMEMB” poteka od 8. 3. 2021 do vključno 8. 4. 2021 na Facebook strani https://www.facebook.com/jostsir

Namen nagradnega natečaja je promocija podjetja LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o. in izdelkov Président Jošt.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V natečaju lahko sodelujejo vsi posamezniki (v nadaljevanju: uporabnik), ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v natečaju, ki jih potrdijo ob sodelovanju v natečaju,
 • sprejemajo pravila Facebook strani.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradnim natečajem in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, …).

 1. Način sodelovanja v nagradnem natečaju

 Za sodelovanje v natečaju je potrebno oddati zahtevane kontaktne podatke ter pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje na Facebook strani.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradnega natečaja izločiti uporabnike, za katere organizator sumi, da so se igre poslužili s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 1. Nagrade

Tedenski nagradni sklad je:

 • 5x darilni paket sirov Président Jošt

Žirija bo zmagovalca izbrala:

 • Prvi tedenski zmagovalci: 25. marca 2021
 • Drugi tedenski zmagovalci: 1. aprila 2021
 • Tretji tedenski zmagovalci: 8. aprila 2021

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 165 EUR z DDV (Vrednost ene nagrade je 11 EUR z DDV).

Žirijo sestavljajo: Predstavnik oglaševalske agencije Internavti in predstavnik naročnika, Ljubljanskih mlekarn d.o.o.

Žirija bo na podlagi prejetih pravilnih odgovorov izbrala tedenske zmagovalce. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po

izvedenem žrebu, in sicer v komentarju pod nagradnih vprašanjem na Facebook strani, nato pa je na nagrajencu, da preko zasebnega sporočila na Facebooku organizatorju javi in sporoči svoje kontaktne podatke za prevzem nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni podatki),
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja,
 • organizator sumi, da je igralec prišel do nagrade z goljufijo.

Vsi dokumenti, vezani na nagradni natečaj, se hranijo še 30 dni od zaključka natečaja v službi za marketing organizatorja igre ter agencije, ki izvaja natečaj. Potem so izbrisani.

Za prevzem nagrad bo nagrajenec (fizična oseba, ki je rezident Slovenije) moral posredovati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in številko telefona. Prevzem nagrad je možen do vključno 31. 8. 2021, in sicer na spodnjih lokacijah:

 • Diskont Ljubljana, Tolstojeva 63, Ljubljana; PON – PET :7:00 – 19:00; SOB:  7:00 – 13:00
 • Diskont Maribor, Osojnikova 5, Maribor; PON – PET:6:30 – 18:00; SOB: 6:30 – 12:00

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).

 1. Odgovornosti organizatorja

 Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem izboru
 • škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe.
 1. Varstvo osebnih podatkov

 Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki nagrajencev, ki se zbirajo za namene obveščanja o nagradi so: ime in priimek, elektronski kontakt in telefonska, davčna številka in naslov.

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradnem natečaju in nagradnem izboru.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, niti jih uporabil za kakršno koli drugačno komercialno rabo. Podatki se hranijo zgolj za obveščanje o prejeti nagradi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info@l-m.si ali pisno na naslov: Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana . Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri do preklica s strani sodelujočega oz. bodo ti izbrisani po prevzemu nagrade ali najkasneje do 31. 8. 2021.

 1. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

 1. Končne določbe

 S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/jostsir

Ta pravila začnejo veljati z dnem 8. 3. 2021.

 

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.,

Ljubljana, 2. 3. 2021

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me