[NAGRADNA IGRA] Nenavadno leto 2020. In veliko pristnih nagrad.

Unknown-1

Spremljajte Facebook stran Mu, odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za pristne nagrade.

Podelili bomo:

 • 5 x Mu skodelica (13. 1.)
 • 2 x set špatul (14. 1.)
 • 5 x Mu skodelica (19. 1.)
 • 5 x Mu skodelica (21. 1.)
 • 5 x Mu glinena posodica (26. 1.)
 • 1 x dostop do vsebin Netflix (28. 1.)
 • 3 x valjar (2. 2.)
 • 3 x štiri Mu maske (4. 2.)

Nagradna igra poteka med 13. 1.  in 8. 2. 2021.

 

Za pravila nagradne igre zdrsnite v dno novice.

Pravila in pogoji nagradne igre Nenavadno leto 2020. In veliko pristnih nagrad.

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri » Nenavadno leto 2020. In veliko pristnih nagrad « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Nagradna igra poteka:

od 13. 1. do 8. 2. 2021

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 • 13. 1. (5 x Mu skodelica)
 • 14. 1. (2 x set špatul)
 • 19. 1. (5 x Mu skodelica)
 • 21. 1. (5 x Mu skodelica)
 • 26. 1. (5 x Mu glinena posodica)
 • 28. 1. (1 x dostop do vsebin Netflix)
 • 2. 2. (5 x valjar)
 • 4. 2. (3 x štiri Mu maske)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 31 sodelujočih.

Žrebanje bo potekalo v ponedeljkih: 18. 1., 25. 1., 1. 2. in 8. 2. 2021.  Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

»S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 13. 1. 2021

 

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me