Ljubljanske mlekarne smo v sodelovanju z dolgoletnim poslovnim partnerjem DS Smith izboljšale komercialno in transportno embalažo sladoledov Maxim Premium. Več o novonastali funkcionalni in trajnostni rešitvi, ki omogoča, da za transport omenjenih izdelkov potrebujemo kar 42 manj tovornjakov in s tem proizvedemo manj emisij CO2, si preberite v nadaljevanju.

Sladoledi na palčki so zaviti v folijo, ki izdelek ščiti, hkrati pa omogoča, da ga potrošnik zlahka prepozna. S folijo pa se zgodba o embalaži pri sladoledih še ne zaključi. Iz naše tovarne sladoledi do trgovcev prispejo v t. i. transportni embalaži oz. preprosto rečeno v kartonih. Nekatere sladolede na palčki pa ponujamo tudi v družinskem pakiranju. Ta kartonska škatlica – vmesni člen med folijo in kartonom – pa se imenuje komercialna embalaža.

Z embalažnimi strokovnjaki podjetja DS Smith iz razvojnega PackRight centra Brestanica smo si pri iskanju novih rešitev zadali osnovni cilj razvoja komercialne embalaže; enostavno za potrošnike. Pameten dizajn in varnost sta ključnega pomena, da embalaža postane bolj dostopna in trajnostna. Konstrukcija komercialne embalaže je oblikovana na način, da jo potrošniki lahko zelo enostavno odprejo.

Sočasno z oblikovanjem komercialne embalaže se je razvijala tudi transportna embalaža, ki služi varni dostavi sladoleda do trgovin. Tako smo izboljšali pakiranje ter zmanjšali porabo in s tem stroške embalažnega materiala.

Novonastalo pakiranje je prilagojeno našim logističnim procesom – velikosti palete, nalaganju in skladiščenju. Z izboljšanimi dimenzijami nam omogoča shranjevanje več izdelkov v transportni škatli. Posledično lahko na posamezni paleti transportiramo 72 sladoledov več, s čimer pomembno prispevamo k zmanjšanju onesnaženja okolja.

Nova, bolj ekološka embalaža namreč dosega merljiv trajnosten rezultat: za transport izdelkov bo sedaj na cesti 42 tovornjakov manj, kar pomeni bistveno zmanjšan izpust emisij CO2. Prav tako bo zaradi večjega števila izdelkov na paleti in premišljene konstrukcije transportne embalaže 555 manj manipulacij s paletami, zmanjšali pa se bodo tudi stroški transporta.

 

pantoMUma-vertikalni-banner-LM-x2

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »PantoMUma« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

1. Nagradna igra poteka:
Od 3. 12. 2020 do 4. 1. 2021 do 8.00.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
5. 12. (nagrada 2x Activity)
8. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
10. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
12. 12. (nagrada 2x Activity)
15. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
17. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
19. 12. (nagrada 2x Activity)
22. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
24. 12. (nagrada 25 x Mu mask)
26. 12. (nagrada 2x Activity)
29. 12. (nagrada 25 x Mu mask)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.l-m.si
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 208 sodelujočih – 8 x družabna igra Activity  in 200 x MU maske.

Žrebanje bo potekalo ob ponedeljkih, 7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12. in 4. 1. 2020.  Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime in priimek, davčno številko in naslov nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

»S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 1. 12. 2020

Planica NI 281×500-px (1)

Tako kot v svetu športa vsak navija za svojega najljubšega športnika, tudi v svetu sladoledov vsak navija za svoj najljubši okus. V času, ko poteka akcija #PlanicaSPlanico bomo zato na Facebook strani Planice izvedli tekmovanje, kateri okus Planice bo poletel najdlje. 

Nagradni sklad igre je:

 • trojček zmagovalnih okusov Planica v litrskem pakiranju (tri zmagovalne banjice)
 • vstopnici za ogled poletov v Planici 2021 (karte so unovčljive za naslednje leto oz. za prvo tekmo, ki bo dovoljevala ogled v živo).

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 65 eur.

Žreb bo potekal:
15. 12. 2020 

Spremljajte Facebook stran Planica in se pridružite nagradni igri #PlanicaSPlanico, ki poteka med 7. 12. in 13. 12. 2020.

Pravila in pogoji nagradne igre #PlanicaSPlanico

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#PlanicaSPlanico« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 7. 12. 2020 do vključno 13. 12. 2020 na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu www.facebook.com/sladoled.planica.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod grafiko z nagradnim vprašanjem, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

Sledilci Planice v komentarje pod objavo zapišejo, za kateri okus stiskajo pesti. Trije okusi, ki bodo prejeli največ glasov (oz. jih bo odneslo najdlje) se bodo povzpeli na zmagovalne stopničke.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo glasovali za okus, ki se bo znašel na »zmagovalnih stopničkah« (prva tri mesta).

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »Planica«.

Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradne igre izločiti sodelujoče, za katere organizator sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 1. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

–          trojček zmagovalnih okusov Planica v litrskem pakiranju (tri zmagovalne banjice)

–          2x vstopnica za ogled poletov v Planici (2021). Karte so unovčljive za naslednje leto oz. za prvo tekmo, ki bo dovoljevala ogled v živo.

Skupna vrednost ene nagrade znaša 65 eur. Izžrebane bodo tri nagrade.

Žreb bo potekal: 15. 12. 2020

4.1. Izbor nagrajencev:

Tričlanska žirija bo 15. 12. 2020 izvedla izbor, kjer bo med vsemi sodelujočimi izbrala 3 posameznike, ki so glasovali za okuse Planice, ki so se znašli na »zmagovalnih stopničkah« (prva tri mesta). Žirijo določi organizator, odločitev žirije je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Facebook),

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

4.3. Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

 1. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/sladoled.planica.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/sladoled.planica.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d. o. o.

Ljubljana, 4. 12. 2020

Unknown-4-540×960

Za sodelovanje v nagradni igri na Facebook strani Mu odgovorite na nagradno vprašanje! Podelili bomo 32 x prazničnih valjarjev.

Za pravila nagradne igre zdrsnite v dno novice.

Pravila in pogoji nagradne igre Pripravljeno z ljubeznijo

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Pripravljeno z ljubeznijo« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Nagradna igra poteka:
  Od 6. 12. do 1. 1. 2020

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 1. 12. (8x praznični valjar)
 2. 12. (8x praznični valjar)
 3. 12. (8x praznični valjar)
 4. 12. (8x praznični valjar)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
  V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
  Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
  Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.
 2. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 32 sodelujočih – 32 x praznični valjar.

Žrebanje bo potekalo ob petkih: 11. 12., 18. 12., 25. 12. in 1. 1. 2021.  Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
  Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.
  V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.
 2. Prevzem nagrad
  Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.
 3. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
  Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
  Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@l-mu.si ali pisno na naslov organizatorja.
  Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo na spletni strani naloženih fotografij in video posnetkov za objavo v vseh medijih (splet, tisk, TV …).
  Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 4. Odgovornosti organizatorja
  Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
  – nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
  – kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.
  Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 5. Končne določbe
  »S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 4. 12. 2020

AM Zlato mleko NAGRADNA IGRA

Ste že poskusili tisočletja staro modrost z Daljnega vzhoda – zlato mleko? Če ne, nič hudega, lahko ga osvojite v nagradni igri, ki poteka na Facebook strani Alpsko mleko, kjer te dni zlato in modro združujemo v zlatih modrostih, ki jih z vami delimo vsako jutro.

Naj vam #zlatamodrost, ki bo objavljena vsako jutro ob 8. uri, polepša dan. Vse, kar morate storiti, je, da se vsak dan v komentarjih do 30. 11. 2020 znajde tudi vaša avtorska #zlatamodrost.

Izmed komentarjev, objavljenih pod ustreznimi objavami, bomo izžrebali naključnega nagrajenca, ki bo prejel paket Alpskega zlatega mleka!

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

AM_0,5L_Zlato_Senca

Ponudbo mleka z okusi smo oplemenitili z Alpskim zlatim mlekom, ki ga boste v zimskem času našli v omejeni seriji na policah supermarketov in hipermarketov Mercator.

Alpsko zlato mleko je nekaj posebnega, saj vsebuje mešanico začimb s poudarkom na kurkumi, ingverju in cimetu. Kurkuma je ingverju sorodna rastlina, ki raste v tropskih gozdovih na jugu in jugovzhodu Azije. Medtem ko je kurkuma v zahodnem svetu postala bolj prepoznavna in priljubljena v zadnjem desetletju, jo v Indiji in nekaterih drugih azijskih državah uporabljajo že več tisočletij.

V kulinariki se kurkuma uporablja kot dodatek in začimba, jedi pa obarva z rumeno barvo. Tako je tudi za Alpsko zlato mleko značilna zlato rumena barva. Tako imenovano “zlato mleko” je sicer napitek, ki ga na Daljnem vzhodu uživajo že stoletja.

Preizkusite Alpsko zlato mleko tudi vi in uživajte v njegovem prazničnem okusu.

Alpsko mleko v novi kampanji združuje utrinke iz vsakdanjega življenja resničnih dobaviteljev Ljubljanskih mlekarn

Zajeta slika2

V novembru predstavljamo novo, že tretjo zgodbo Alpskega mleka v okviru komunikacijske platforme Okus po domu. Klasična kampanja je tokrat prerasla v pravi projekt, katerega namen je slovenskim kupcem približati zgodbe iz zakulisja nastanka Alpskega mleka. Čeprav je s skrbno nadzorovanimi, a razmeroma preprostimi tehnološkimi procesi mleko obdelano in kasneje pakirano v tovarni, je Alpsko mleko domače že od samega začetka, kar dokazujejo prav zgodbe treh dobaviteljev mleka.

Zajeta slika3

Kjer ima vsaka krava svoje ime

Predstavljene male, zelene, večgeneracijske kmetije Pr’ Kendu, Spodnji Strmčnik in Krnčan so le tri od skupno 2200 dobaviteljev Ljubljanskih mlekarn. Čeprav prihajajo z različnih koncev države, je vsem skupen tudi spoštljiv, celo oseben odnos do živih bitij in njihovih darov – odnos, ki ga ohranjamo skozi celoten proizvodni proces, dokler ne pride na vašo mizo. Avtentičnost je navdihovala tudi snemanje, ki je potekalo brez dodatnih igralcev ali scenografij; vse zato, da lahko v televizijskih oglasih, na plakatih, v objavah v digitalnih in tiskanih medijih in nenazadnje tudi na sami embalaži odkrijete zgodbe Alpskega mleka, kakršne se pišejo same.

 

Kot prejemnik naziva tovarna leta 2019 smo Ljubljanske mlekarne gostile letošnji sklepni dogodek izbora najboljšega slovenskega proizvodnega podjetja Tovarna leta 2020, ki ga organizira Časnik Finance. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer smo dogodek preselili v spletno obliko, kar pa nikakor ne zmanjšuje pomembnosti dogodka in teže te nagrade.

Naziv tovarna leta 2020 je bil podeljen podjetju BSH Hišni aparati Nazarje. »To družbo smo izbrali, ker se poleg po vseh procesih, ki jih izvaja v skladu z zahtevami industrije 4.0, odlikuje še po tem, da se oskrbuje z zeleno energijo,« je povedal predsednik komisije Anton Papež.

Strokovno komisijo, ki je po predstavitvi finalistov izbrala zmagovalca, so poleg predsednika komisije sestavljali še Sašo Keleman, izvršni direktor SID banke, Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana, in predstavnica tovarne leta 2019 Valerija Širovnik, direktorica našega ljubljanskega obrata.

tovarna leta 2020

Med posvetom strokovne komisije je potekal pogovor z direktorjem Ljubljanskih mlekarn Tomažem Žnidaričem, ki je med drugim dejal, kako pomembno je nagrada tovarna leta prispevala h krepitvi naše korporativne znamke, k pripadnosti in lojalnosti zaposlenih ter ugledu in prepoznavnosti med dobavitelji, potrošniki in potencialnimi zaposlenimi.

Letos je izbor potekal tretje leto zapored, za naziv pa se je potegovalo pet podjetij. Partner pri izboru tovarne leta je družba KPMG poslovno svetovanje, ki na podlagi ključnih kazalnikov v prijavah izbrana podjetja obišče, si ogleda njihovo proizvodnjo in določi finaliste. Med slednje je letos uvrstila še podjetji Hella Saturnus Slovenija in Intra lighting.

Čestitkam prejemniku naziva tovarna leta 2020 se pridružujemo tudi v Ljubljanskih mlekarnah.

 

Marketinška akcija To ni Planica se je uvrstila med 25 najboljših oglaševalskih del leta v regiji po izboru žirije na tekmovanju BalCannes.

TOP 25 BalCannes

Na BalCannes je bilo letos skupno prijavljenih 89 del, največ iz Hrvaške. Na tekmovanju je sodelovalo 15 slovenskih projektov, med 25 najboljših pa so bili izbrani štirje izmed njih – med drugim tudi akcija To ni Planica, ki smo jo pri Ljubljanskih mlekarnah ustvarili skupaj s kreativno agencijo Internavti.

Spomnimo: pripravili smo serijo nalepk TO NI Planica, namenjenih označevanju jedi (npr. filanih paprik, sarm …), ki jih Slovenci doma tako radi zamrzujemo v banjicah sladoleda Planica. Nalepke še zmeraj lahko prenesete na svoj računalnik in jih natisnete kar doma.

Mednarodno žirijo na tekmovanju BalCannes je sestavljalo 25 strokovnjakov – od tega pet iz Slovenije – delujočih na področju marketinga in novinarstva. Gre torej za predstavnike podjetij, (oglaševalskih) agencij in medijev.

Podelitev nagrad, ki se običajno odvija v okviru Weekend Media Festivala v Rovinju, je letos potekala prek Facebooka.

Festival BalCannes, na katerem vsako leto potekata izbor najboljših oglaševalskih del ter revija najboljših oglaševalskih agencij v regiji, se odvija pod okriljem Hrvaškega združenja oglaševalskih agencij (HURA) in Weekend Media Festivala. Na njem sodelujejo oglaševalska dela in agencije iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije.

Ljubljanske mlekarne smo zaradi uspešnega upravljanja raznolikosti, uravnotežene vodstvene strukture in uspešnih poslovnih rezultatov prejele priznanje Vključi.Vse 2020, ki ga podeljuje Sekcija managerk pri Združenju Manager.

IMG-6923a86e7d9a1924474e2b23d825489f-V

Direktor Tomaž Žnidarič je ob prejemu priznanja na Managerskem kongresu v Portorožu dejal:

To je nagrada za vseh 620 zaposlenih, ker si jo vsak od njih zasluži. Za nas je posebna tudi zato, ker pooseblja našo kulturo in način delovanja. Nagrajuje našo uravnoteženost in raznolikost. V podjetju je tako, da lahko raznolikost ustvari tudi kaos in konflikte, zato je, če želimo iz nje izvleči najboljše, potrebno veliko truda. Pri tem mora vsak zaposleni poslušati in slišati drugega, ga razumeti, kar ni lahko. A nam je uspelo.

V Ljubljanskih mlekarnah imamo danes več kot 600 zaposlenih, med katerimi je zaradi proizvodnje in logistike večina moških, medtem ko je v ožjem poslovodstvu 73 % žensk, v širšem pa dobra polovica.

V našem podjetju ženske vodijo področja proizvodnje, raziskav in razvoja, oskrbovalne verige, kakovosti in okolja, kontrolinga, nabave in pravnih zadev, upravljanja kadrov, marketinga in korporativnega komuniciranja. S tem v podjetju dajemo jasno sporočilo: vodstveni položaj je ob uspešnem izpolnjevanju ciljev dostopen vsakomur. To dokazuje tudi zdajšnja vodja proizvodnje, ki je svojo pot v podjetju začela kot tehnologinja v laboratoriju.

V podjetju ob uspešnem upravljanju s spolno raznolikostjo upravljamo tudi z narodnostno, izobrazbeno, versko in starostno raznolikostjo. V poslovodstvu imamo skoraj petino zaposlenih, mlajših od 40 let, in 12 % starejših od 55 let. Povprečna starost v družbi se je v nekaj letih s 47 znižala na 44 let. Skrbimo tudi za medgeneracijsko sodelovanje.

Raznolikost zaposlenih je velika dodana vrednost, je prepričan direktor Tomaž Žnidarič. Omogoča nam boljšo izmenjavo idej, mnenj in pogledov, kar je sicer pogosto težje upravljati, so pa rezultati zato boljši. To potrjujejo tudi finančni uspehi podjetja.

Za zaposlene organiziramo vrsto izobraževanj, različna srečanja, športne in druge dogodke. Veliko stavimo na mentorstvo in prenos znanja. Tudi pri tem skrbimo za uravnoteženost, saj smo imeli lani 53 % mentorirank in 47 % mentoric, skoraj tretjina vseh mentorskih parov pa je bila mešana.

Celotno utemeljitev si lahko preberete na tej povezavi.

O priznanju Vključi.Vse
Začetki priznanja segajo v leto 1991, ko je sekcija managerk začela s podelitvijo priznanja Ženskam prijazno podjetje. V obdobju od 2002 do 2016 se je s preimenovanjem priznanja v Managerkam prijazno podjetje pozornost namenilo managerkam v slovenskih podjetjih, v letu 2017 pa je sekcija začela s podeljevanjem priznanja Vključi.Vse, s katerim izpostavlja podjetja s posebnim odnosom do raznolikosti in uravnoteženosti.