Vsak dan nov pripomoček lahko imam! – SMS nagradna igra Mu Cuisine

mu-cuisine-nagradna-igra-portrait

Poteguj se za dnevne super nagrade. Kupi najmanj tri izdelke Mu Cuisine, pošlji SMS s ključno besedo MU CUISINE in številko računa na številko 3131.

Nagradni sklad:

 • 35 x mešalnik Gorenje
 • 175 inox posoda Elo
 • 350 x pekač s premazom proti prijemanju

Vsak dan žrebamo 1 mešalnik Gorenje, 5 posod Elo in 10 pekačev Indukta.

Nagradna igra poteka od 27. 3. do 30. 4. 2019.

Pravila sodelovanja objavljamo na dnu novice.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »MU CUISINE«  ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »MU CUISINE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Mu Cuisine.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št. 5048257000, davčna št. SI 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 27. 3. 2019 od 0.00 ure do 30. 4. 2019 do 24:00 ure.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na sledeč način:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 27.3.2019 do 30.4.2019 v okviru enega nakupa kupi vsaj tri (3) izdelke Mu Cuisine in za njihov nakup shrani račun;
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo MU CUISINE in številko računa (primer: MU CUISINE 123456);
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, kraj in leto rojstva). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak Kranj 1978). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

 1. Nagrade

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 35 dnevnih žrebanj in vsak dan podeli 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak dan v času trajanja nagradne igre, s pričetkom dne 28.3.2019 in zaključkom dne 3.5.2019.

Razpored žrebanj:

 • vsak ponedeljek se izvede žrebanje za minuli petek, soboto in nedeljo;
 • vsak torek se izvede žrebanje za minuli ponedeljek;
 • vsako sredo se izvede žrebanje za minuli torek;
 • vsak četrtek se izvede žrebanje za minulo sredo;
 • vsak petek se izvede žrebanje za minuli četrtek;
 • za čas praznikov se žrebanje opravi prvi delovni dan po prazniku.

 

Termini dnevnih žrebanj:

Žrebanje Dnevne nagrade Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko splošnih pogojev poslali SMS
28.3.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 27.3.2019 od 0:0 do 27.3.2019 do 24:00
29.3.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 28.3.2019 od 0:0 do 28.3.2019 do 24:00
1.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 29.3.2019 od 0:0 do 31.3.2019 do 24:00
2.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 1.4.2019 od 0:0 do 1.4.2019 do 24:00
3.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 2.4.2019 od 0:0 do 2.4.2019 do 24:00
4.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 3.4.2019 od 0:0 do 3.4.2019 do 24:00
5.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 4.4.2019 od 0:0 do 4.4.2019 do 24:00
8.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 5.4.2019 od 0:0 do 7.4.2019 do 24:00
9.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 8.4.2019 od 0:0 do 8.4.2019 do 24:00
10.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 9.4.2019 od 0:0 do 9.4.2019 do 24:00
11.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 10.4.2019 od 0:0 do 10.4.2019 do 24:00
12.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 11.4.2019 od 0:0 do 11.4.2019 do 24:00
15.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 12.4.2019 od 0:0 do 14.4.2019 do 24:00
16.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 15.4.2019 od 0:0 do 15.4.2019 do 24:00
17.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 16.4.2019 od 0:0 do 16.4.2019 do 24:00
18.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 17.4.2019 od 0:0 do 17.4.2019 do 24:00
19.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 18.4.2019 od 0:0 do 18.4.2019 do 24:00
23.4.2019 4 x mešalnik Gorenje, 20 x posoda Elo in 40 x pekač Indukta Od 19.4.2019 od 0:0 do 22.4.2019 do 24:00
24.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 23.4.2019 od 0:0 do 23.4.2019 do 24:00
25.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 24.4.2019 od 0:0 do 24.4.2019 do 24:00
26.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 25.4.2019 od 0:0 do 25.4.2019 do 24:00
29.4.2019 3 x mešalnik Gorenje, 15 x posoda Elo in 30 x pekač Indukta Od 26.4.2019 od 0:0 do 28.4.2019 do 24:00
30.4.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 29.4.2019 od 0:0 do 29.4.2019 do 24:00
3.5.2019 1 x mešalnik Gorenje, 5 x posoda Elo in 10 x pekač Indukta Od 30.4.2019 od 0:0 do 30.4.2019 do 24:00

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se  v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa.

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestilu o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko,

ter (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni vsaj trije izdelki Mu Cuisine, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra MU CUISINE.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku udeleženčevega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov udeleženca

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal, razen za namene objave prejemnikov nagrad na spletnih straneh www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre, s čimer udeleženec izrecno soglaša.

 1. Kontakt

Za namene, navedene v 8. in 13. točki teh splošnih pogojev, kot tudi za vsa pojasnila, vezana na nagradno igro, udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator:

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Informacije

Telefon: 080 11 44

E-mail: info@l-m.si.

Delovni čas informacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz,

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja) in reklamacije glede pošiljanja in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.mercator.si/nagradne-igre.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 15.3.2019

Organizator nagradne igre

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me