Nagradna igra Mu Natur

MU NATURE template1100X750

Potek nagradne igre

V času od 15. 6. do 31. 7. 2018 zberite 5 logotipov Mu Natur, ki se nahajajo na kartonskem delu lončka jogurta MU Natur, natisnite in izpolnite obrazec na dnu novičke in ga skupaj z izrezanimi logotipi pošlji na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Nagradna igra Mu Natur.«

Druga možnost je, da odgovorite na nagradno vprašanje, natisnete in izpolnite spodnji obrazec in vse skupaj pošljete na naslov organizatorja.

Nagrade:
Glavna nagrada: 7 dnevno bivanje v hiški na drevesu s prijatelji ali družino
Druga nagrada: 20 x 2 vstopnici za ogled Postojnske jame
Tretja nagrada: 50 x paket jogurtov Mu Natur

Mu_Nature_obrazec Obrazec Mu Nature

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Mu Natur

1. Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Mu Natur (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje jogurtov Mu Natur.

2. V žrebanju za bogate nagrade – 1 x 7 dnevno bivanje v hiški na drevesu s prijatelji ali družino (bivanje do 5 oseb, z vključenim zajtrkom in ogledi, izposojo koles in VIP savne), 20 x 2 vstopnici za ogled Postojnske jame in 50 x paket jogurtov Mu Natur – boste sodelovali vsi, ki:
a) boste v času od 15. 6. 2018 do 31. 7. 2018 zbrali 5 logotipov Mu Natur, ki se nahajajo na kartonskem delu lončka jogurta Mu natur ter jih skupaj s popolno izpolnjenim obrazcem z osebnimi podatki poslali na naslov organizatorja nagradne igre: Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana s pripisom »Nagradna igra Mu Natur« ali
b) boste v času od 15. 6. 2018 do 31. 7. 2018 odgovorili na nagradno vprašanje: Katere sestavine vsebuje jogurt Mu Natur?, popolno izpolnili obrazec z osebnimi podatki na letaku in vse skupaj poslali na naslov organizatorja nagradne igre: Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana s pripisom »Nagradna igra Mu Natur«. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, vendar vsak posameznik lahko dobi le eno izmed nagrad.

4. Pravilno izpolnjene obrazce z osebnimi podatki skupaj s petimi logotipi Mu Natur, ki se nahajajo na kartonskem delu lončka jogurta Mu Natur, pošljite po pošti na naslov organizatorja nagradne igre s pripisom » Nagradna igra Mu Natur« do vključno 5. 8. 2018 (velja datum poštnega žiga).

5. Za sodelovanje brez nakupa pa odgovorite na nagradno vprašanje: Katere sestavine vsebuje jogurt Mu Natur?, popolno izpolnite obrazec na letaku in vse skupaj pošljite na naslov organizatorja nagradne igre s pripisom »Mu Natur« do vključno 5.8.2018 (velja datum poštnega žiga).

6. Letaki z obrazci se nahajajo v vseh večjih prodajalnah v Republiki Sloveniji, ki v svoji ponudbi ponujajo jogurte Mu Natur. Obrazec je mogoče natisniti tudi preko povezave na spletni strani www.l-m.si.

7. Nagradno žrebanje bo 10. 8. 2018 ob 13. uri v prostorih organizatorja nagradne igre.
Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po žrebanju, in sicer na spletni strani www.l-m.si.

8. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po elektronski pošti ali po telefonu najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja.

9. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

10. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrad.

11. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s temi pravili nagradne igre.

12. Sodelujoči ali izžrebanec oz. nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan organizatorju nagradne igre predložiti svojo davčno številko. Za sodelujoče, ki prejmejo nagrado v vrednosti, ki ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je ta oproščena plačila dohodnine, zato organizator nagradne igre od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
Za sodelujoče, ki prejmejo nagrado v vrednosti, ki presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator nagradne igre obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

13. Organizator nagradne igre vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail naslov/telefonska številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno veljavno zakonodajo oziroma pravno ureditvijo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v posredovanem obrazcu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v navezavi na potek, obveščanje, obdarovanje ali spremembe vezane na nagrajevanje nakupa. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno veljavno zakonodajo oziroma pravno ureditvijo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prav tako organizator nagradne igre osebnih podatkov sodelujočih ne bo posredoval tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

14. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so javno objavljena. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Morebitne spremembe pravil nagradne igre bo organizator nagradne igre objavil na spletni strani www.l-m.si. Odločitev organizatorja nagradne igre glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji te nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

16. Več informacij o nagradni igri na www.l-m.si.

17. Za kakršnakoli vprašanja, v zvezi z nagradno igro, se lahko zainteresirani obrnejo na informacije 080 11 44 ali info@l-m.si.

Ljubljana, 15. 6. 2018

Organizator nagradne igre:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
Tolstojeva 63
1000 Ljubljana

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me