S Planico na plažo

Planica lojalnost objava

Osvežite se s sladoledi, zbirajte račune in si zagotovite darilo.

V času od 1. 5. do 20. 6. 2018 zbirajte račune kupljenih sladoledov Planica in si prislužite želeno nagrado. Račune pošljite na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Planica« in jim priložite čitljivo zapisane osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • ulica, poštna številka in kraj,
  • kontaktna telefonska številka ali e-naslov,
  • lastnoročni podpis.

Pošljete jih lahko tudi na letaku, ki vam je na voljo za tisk na dnu novičke.

Nagrade:

  • ob nakupu vsaj 8 L Planica sladoleda prejmete brisačo za na plažo (70 x 140 cm),
  • ob nakupu vsaj 6 L Planica sladoleda prejme torbo za na plažo
Planica_letak Letak "S Planico na plažo"

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJSKI AKTIVNOSTI – NAGRAJEVANJE NAKUPA

»S PLANICO NA PLAŽO«

1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti – nagrajevanje nakupa »S Planico na plažo« (v nadaljevanju: promocijska aktivnost ali nagrajevanje nakupa), katere organizator je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije od 1. 5. 2018 do vključno 20. 6. 2018.

Namen organiziranja nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje blagovne znamke Planica.

3. člen
V promocijski aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagrajevanja nakupa.

4. člen
Posamezni lahko sodeluje v nagrajevanju nakupa na naslednji način:
1. v trgovini poišče svoj najljubši sladoled Planica, pri čemer lahko izbira med različnimi okusi in pakiranji;

2. zbere račune o kupljenih sladoledih Planica, pri čemer je ob nakupu:
– vsaj 8 L Planica sladoleda upravičen do prejema brisače za na plažo,
– vsaj 6 L Planica sladoleda upravičen do prejema torbe za na plažo.

Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat.

3. pravilno in čitljivo izpolni kupon ali kuverto s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon/e-pošta), označi želeno darilo (upoštevaje pri tem 2. točko 4. člena teh pravil), priloži originalni račun (ali več računov), iz katerega je razviden nakup zadostne količine sladoleda Planica glede na želeno nagrado ter vse skupaj pošlje na naslov organizatorja: Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLANICA«, do vključno 22. 6. 2018.

Kupon je mogoče natisniti tudi preko povezave na spletni strani www.l-m.si.

Posameznik lahko navede barvo torbe, ki jo želi (siva, modra, koral). V primeru, da navedena barva torbe ne bo več na zalogi, bo organizator izbral drugo barvo, posameznik pa ni upravičen zahtevati torbe v izbrani barvi.

Število daril je omejeno. V skladu nagrajevanje nakupa je 5.300 daril (2.900 brisač – dimenzija 70 x 140 cm in 2.400 torb za na plažo). Pri razdeljevanju daril se upošteva pravilo vrstnega reda prejetja računov na strani organizatorja. V primeru, da nagrade, ki so v skladu, poidejo pred zaključkom nagrajevanja nakupa, organizator ne bo zagotovil dodatnih nagrad in se nagrajevanje nakupov zaključi z dnem podelitve zadnjega darila. Darilo bodo prejemniki prejeli po pošti (na naslov, naveden na kuponu), najkasneje v 45 dneh po končani promocijski aktivnosti.

Upoštevani bodo le računi za nakupe, opravljeni od 1. 5. 2018 do vključno 20. 6. 2018. Upoštevani bodo izključno originalni računi; kopije ali duplikati ne bodo upoštevani. V nagrajevanju nakupa sodelujejo pošiljatelji, katerih ovojnice z računi bodo poslane s poštnim žigom do vključno 22. 6. 2018.

5. člen
S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen in se tudi v celoti strinja s temi pravili promocijske aktivnosti. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v teh pravilih.

6. člen
Celotna pravila nagrajevanja nakupa in kupon sta objavljena tudi na spletni strani www.l-m.si.

7. člen
S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator, ki je odgovoren za pravilni potek promocijske aktivnosti. Za tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagrajevanjem nakupa se lahko posamezniki obrnejo na e-mail naslov: info@l-m.si ali pokličejo na telefonsko številko 080 11 44.

8. člen
Organizator nagrajevanja nakupov vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagrajevanja nakupov pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno veljavno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v kuponu lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja nakupa, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, obdarovanjem ali spremembami vezane na nagrajevanje nakupa. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagrajevanja nakupa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

9. člen
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v promocijski aktivnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si. Za tolmačenje pravil nagradne aktivnosti je pristojen izključno organizator nagradne aktivnosti. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 26. 4. 2018

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me