Zbiraj nakupe in izberi nagrado

Print

V času od 26. 4. do 1. 7. 2018 zbirajte račune kupljenih izdelkov Mu Cuisine in si prislužite želeno nagrado. Račune pošljite na Ljubljanske mlekarne s pripisom »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin.« in jim priložite čitljivo zapisane osebne podatke (lahko natisnite in izpolnite tudi kupon v spodaj pripetem letaku):

  • ime in priimek,
  • ulica, poštna številka in kraj,
  • kontaktna telefonska številka ali e-naslov,
  • lastnoročni podpis. 

Nagrade
Za opravljen nakup izdelkov Mu Cuisine v skupni vrednosti:
– najmanj 20 eur prejmete pekač z non stick premazom,
– najmanj 40 eur prejmete inox posoda ELO s pokrovom,
– najmanj 60 eur prejmete mešalnik Gorenje.

MU CUISINE_LETAK Letak Mu Cuisine

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA: NAGRAJEVANJE NAKUPA
»Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin.«

ORGANIZATOR
1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti (v nadaljevanju nagrajevanje nakupa) »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin«, katere organizator je podjetje Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

TRAJANJE IN NAMEN
2. člen
Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije, v vseh prodajalnah v Republiki Sloveniji, ki v svoji ponudbi ponujajo izdelke smetane, skute, sire, masla MU Cuisine. Nagrajevanje nakupa prične 26.4.2018. Zbiranje računov traja do 1.7.2018. Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 45 dneh po končani akciji nagrajevanja nakupa, to je do 15.8.2018 oz. do razdelitve razpoložljivih daril. V kolikor bodo darila razdeljena pred 15.8.2018, se nagrajevanje nakupa zaključi z dnem podelitve zadnjega darila. Namen organiziranja nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke MU Cuisine.

IZDELKI, KI SODELUJEJO V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
3. člen
Za sodelovanje v aktivnosti nagrajevanja nakupa pridejo v poštev vsa pakiranja in vse vrste izdelkov blagovne znamke MU Cuisine: smetane, skute, siri, masla, ki se prodajajo v Republiki Sloveniji.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
4. člen
V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja, objavljena na internetnem naslovu www.l-m.si.
Posameznik lahko sodeluje v promocijski aktivnosti tako, da v času od 26.4.2018 do 1.7.2018 opravi nakup izdelkov MU Cuisine:
– v skupni vrednosti najmanj 20 € in prejme okrogel pekač Indukta, premera 32 cm, z non stick premazom,
– v skupni vrednosti najmanj 40 € in prejme inox posodo ELO s pokrovom (posoda je iz nerjavečega jekla 18/10, s proti drsno podlago, z merilno skalo, primerna za uporabo v pečici – do 240 °C (brez pokrova) ter primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
– v skupni vrednosti najmanj 60 € in prejme mešalnik Gorenje M450B, moč motorja (max.): 450 W, nastavki: visoko učinkoviti metlici za mešanje in stepanje, inovativni metlici za gnetenje, število nastavitev stopenj hitrosti za hitre rezultate: 5, turbo gumb za takojšnjo dodatno moč, pomivanje nastavkov v pomivalnem stroju.
Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat.
Število daril je omejeno. Podeljenih bo skupno 1.700 daril (1.000 okroglih pekačev Indukta, 500 inox posod ELO s pokrovom in 200 mešalnikov Gorenje). Darila se izdajajo glede na vrstni red prejema računov s strani organizatorja.

5. člen
Pravilno in čitljivo izpolnjen kupon s priloženim računom (oziroma več računi, ki izkazujejo vrednosti iz 4. člena), iz katerega je razviden nakup že omenjenih izdelkov Mu Cuisine je potrebno poslati na naslov organizatorja s pripisom: »Z Mu Cuisine do kuharskih mojstrovin«.
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
Tolstojeva ulica 63
1000 LJUBLJANA
Štejejo le računi za nakupe, ki so opravljeni v obdobju od 26.4.2018 do 1.7.2018. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.
Zgibanke s kuponi se nahajajo v vseh večjih prodajalnah v Republiki Sloveniji, ki v svoji ponudbi ponujajo izdelke MU Cuisine. Kupon je mogoče natisniti tudi preko povezave na spletni strani www.l-m.si.

SODELUJOČI V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
6. člen
S sodelovanjem v aktivnosti nagrajevanja nakupa, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili promocijske aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih.

OBJAVA PRAVIL PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
7. člen
Pravila bodo objavljena na spletni strani www.l-m.si.

PREVZEM DARIL
8. člen
Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 45 dneh po končani akciji pospeševanja prodaje.

PRENEHANJE OBVEZ
9. člen
S trenutkom prevzema darila, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV AKTIVNOSTI
10. člen
Aktivnost se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi aktivnosti obveščeni z objavami na spletni strani www.l-m.si.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV
11. člen
Organizator nagrajevanja nakupov vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagrajevanja nakupov pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v kuponu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja nakupa, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v navezavi na potek, obveščanje, obdarovanje ali spremembe vezane na nagrajevanje nakupa. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagrajevanja nakupa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

KONČNE DOLOČBE
11. člen
Sodelujoči, ki sodeluje v nagrajevanju nakupa, izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila promocijske aktivnosti so v času trajanja na ogled na spletni strani www.l-m.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v promocijski aktivnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si. Za tolmačenje pravil promocijske aktivnosti je pristojen izključno organizator.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja darila, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za kakršnakoli vprašanja, v zvezi z nagrajevanjem nakupov se lahko zainteresirani obrnejo na informacije 080 11 44 ali info@l-m.si.

Ljubljana, 25. 4. 2018
Organizator:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
Tolstojeva 63
1000 Ljubljana

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me