USMERJENI V ODKUP SLOVENSKEGA MLEKA

V dobrem letu dni, kolikor je minilo od prevzema s strani francoskega družinskega podjetja Lactalis, so v največji mlekarni v Sloveniji okrepili aktivnosti, ki bodo slovenskim pridelovalcem zagotavljale stabilen in dolgoročen odkup domače surovine. To je glavno sporočilo, ki so ga Ljubljanske mlekarne na srečanju predale svojim dobaviteljem mleka. Ob tej priložnosti so pridelovalcem mleka podelili tudi priznanja.

»Dimenzije novega poslovnega okolja, v katerega so lani vstopile mlekarne, tudi na področju nabave mleka, zahtevajo še intenzivnejše odnose z dobavitelji. Naša temeljna usmeritev je kupovati v Sloveniji pridelano mleko, zato smo v podjetju vpeljali nekatere spremembe: okrepili smo enoto odgovorno za odkup mleka, jeseni pa bo v polni meri zaživel tudi projekt agrooskrbe, s katerim bomo poskušali odgovoriti na vsakodnevne potrebe proizvajalcev mleka,« je v svojem nagovoru povedal Slavko Peklaj, direktor odkupa mleka in nabave. »Vedno bolj namreč postaja jasno, da bo uspešen lahko le tisti pridelovalec, ki večino svojega časa nameni razvoju pridelave mleka, s tem, da ima ob sebi partnerja, ki skrbi za dolgoročen in stabilen odkup,« je še poudaril. Področje odkupa mleka je namreč eden izmed temeljnih stebrov poslovanja skupine Lactalis, znotraj katerega posebno pozornost namenja ravno odkupu mleka lokalnih dobaviteljev.

Ljubljanske mlekarne so lani od 2400 proizvajalcev z območja 49 slovenskih kmetijskih zadrug odkupile 168 milijonov litrov domačega mleka, s čimer Slovenija ostaja njen primarni nabavni trg.

Goste je nagovorila tudi Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, ki je na kratko predstavila trenutno dogajanje v podjetju in izpostavila okoljsko noto sodelovanja z lokalnimi dobavitelji: »Dolgoletne izkušnje in znanje, ki jih ima skupina Lactalis, kot mlekarsko podjetje z dolgoletno tradicijo, še vedno intenzivno prenašamo v naše okolje. Za nas to pomeni kar nekaj priložnosti, med katerimi je tudi krepitev sodelovanja z lokalnimi pridelovalci. Temu so v zadnjem času vse bolj naklonjeni tudi potrošniki, ki povprašujejo po mlečnih izdelkih iz 100-odstotnega slovenskega mleka. Mleko iz domačega okolja, zaradi bližine, iz katere prihaja, posredno prispeva tudi k zmanjševanju vplivov mlekarn na okolje, kar je za nas, kot prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji, ki je prejelo okoljski certifikat EMAS, izjemno pomembno.«

V uradnem delu srečanja so proizvajalcem podelili še priznanja.

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2013/2014 v mlekarne oddali največ mleka:

1.Romana in Anton Koren iz Brestanice: 960.969 litrov

2.Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu: 895.305 litrov

3.Franc Pleteršek iz Starš: 799.773 litrov

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2013/2014 v mlekarne oddali najbolj kakovostno mleko:

1.Zlatka Rihter iz Gornjega Grada

2.Zdenka Golob iz Šmartnega ob Dreti

3.Andrej Jeraj iz Vodic pri Ljubljani

Ob tej priložnosti so prvič v zgodovini podelili tudi posebno priznanje. Prejela ga je pridelovalka Zlatki Rihter, ki Ljubljanskim mlekarnam že pet let zapovrstjo oddaja mleko najvišje kakovosti.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me