Ljubljanske mlekarne - Tradicija - Skrb - Zanesljivost Pri vzdržljivosti gre navzgor

Smo vodilna mlekarna v Sloveniji, kjer spreminjamo mleko in druge darove narave v sveže in okusne izdelke za zdravje in užitek vseh generacij.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Pravno obvestilo V redu

16. november 2016

besedilo: Žan Kladnik, Maja Kalan, foto: iStock

Pri vzdržljivosti gre navzgor

Zapisano pod Znanost in okolje, gibanje, otroci, mladina

Že več kot tri desetletja strokovnjaki spremljajo gibalne sposobnosti slovenskih otrok in mladine, zadnja leta pa tudi študentov. 

Vesa v zgibi, kožna guba, “šestdeset in šeststo” – legendarni preizkusi, ki se jih vsi, če le nismo prestari, spomnimo iz osnovnošolskih telovadnic. Gre za preizkuse, ki jih učenci opravijo vsako šolsko leto in so del nacionalnega programa za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega je bila vključena vsaj polovica Slovencev. Športnovzgojni karton ali krajše SLOfit danes vključuje vse slovenske osnovne in srednje šole, poteka pa že tri desetletja. Celovit pogled na telesni in gibalni razvoj, ki ga pod okriljem Fakultete za šport Univerze v Ljubljani izvajajo strokovnjaki, kaže, da je gibalna zmogljivost slovenske mladine po letu 2000 še vedno zaskrbljujoča, četudi se je v letih 2012/13 krivulja rahlo obrnila navzgor.

Zakaj so raziskovalci zaskrbljeni?

Zelo zgovoren je naslednji primer: med letoma 1989 in 2012 se je rezultat v teku na 600 metrov v povprečju pri fantih poslabšaj za 9,27 sekunde, pri dekletih pa za 9,25 sekunde. Če pomislimo, da 600 metrov otroci pretečejo v minuti in pol do dveh, je deset sekund zaskrbljujoče dolgih. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je pri fantih povprečno za 2,8 % višji delež predebelih kot pri dekletih. Še posebej nenavadno je to v predpubertetnem in pubertetnem obdobju, saj naj bi v tem času dekleta pridobivala maščobno maso in dosegala višje vrednosti ITM* kot fantje. Ta slika je odraz stanja, na katerega strokovnjaki opozarjajo že nekaj let, namreč da se v fantovski populaciji kaže trend upadanja dejavnega načina življenja ter gibalnih sposobnosti, vse to pa privede do višanja nedejavne telesne mase.

Razveseljivo po drugi strani je, da se je v letu 2014 splošna vzdržljivost (merjena prav pri teku na 600 m) pri obeh spolih in v vseh starostnih skupinah že drugo leto zapored izboljšala v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Trend izboljšanja splošne vzdržljivosti je spodbuden, saj je ta temelj in predpogoj razvoja vseh ostalih gibalnih sposobnosti.

Na kakšen spremljajo telesni in gibalni razvoj?

Merske naloge v SLOfit so enake v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju, ker to omogoča neposredno primerjavo posameznikovih rezultatov o telesnem in gibalnem razvoju od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo. Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.

Gibanje pomembno, pa ne zaradi lepših grafov

Rezultati tovrstnega nacionalnega programa niso uporabni le zaradi raziskave same, pač pa so ob ustrezni podpori lahko celo ključ do oblikovanja ustrezne šolske in zdravstvene politike. A pred tem je nekaj preprostejših, a zelo pomembnih korakov, kjer glavno vlogo odigrajo posamezniki.

  • Šolar: podatki lahko usmerijo pozornost na njegovo telo in telesno učinkovitost in mu pomagajo pri samozavedanju o tem, da lahko sam veliko stori za njeno ohranjanje ali izboljšanje.
  • Starš: lahko spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov.
  • Učitelj in/ali zdravnik: na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov.
  • Učitelje športne vzgoje: omogoča mu objektivno diagnosticiranje stanja in s tem ustrezno individualizacijo vadbe ter posledično bolj kakovosten pouk.

*indeks telesne mase: telesna masa v kilogramih, deljena s kvadratom telesne višine v metrih

Vsi članki