Ljubljanske mlekarne - Tradicija - Skrb - Zanesljivost Velik korak z manjšim odtisom

Smo vodilna mlekarna v Sloveniji, kjer spreminjamo mleko in druge darove narave v sveže in okusne izdelke za zdravje in užitek vseh generacij.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Pravno obvestilo V redu

14. oktober 2013

Velik korak z manjšim odtisom

Zapisano pod Novice

Kot prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji smo za vpeljavo celovitega sistema ravnanja z okoljem prejeli certifikat EMAS.

Ljubljanske mlekarne smo kot prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji prejele certifikat EMAS in se pridružile osmim podjetjem v Sloveniji, ki že imajo dovoljenje za uporabo tega znaka. Na današnji podelitvi nam ga je za vpeljavo celovitega sistema ravnanja z okoljem podelil Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). S tem velikim korakom na področju trajnostnega razvoja puščamo vedno manjši odtis na okolje, ob tem pa beležimo tudi poslovne koristi.

 

Današnja podelitev certifikata pomeni simbolni zaključek projekta, ki smo ga v Ljubljanskih mlekarnah pričeli leta 2011. Takrat je bila v podjetju izražena potreba po celovitem obvladovanju trendov, ki jih predstavljajo vplivi delovanja družbe na podnebne spremembe. Gre za kompleksno dejavnost, ki je ni mogoče obravnavati po segmentih, ampak kot celoto, kar omogoča celovit sistem ravnanja z okoljem EMAS. "Usmerjenost Ljubljanskih mlekarn k odgovornemu odnosu do okolja ima že dolgo tradicijo. Sistem ravnanja z okoljem vzdržujejo že vrsto let. Sedaj so sistem nadgradili z zahtevami EMAS in stopili na pot okoljske odličnosti. Shema EMAS zahteva odprto in jasno poročanje o rezultatih na področju okolja, aktivno vključevanje zaposlenih in zainteresiranih in nenehno izpolnjevanje zakonskih zahtev," je ob podelitvi certifikata Ljubljanskim mlekarnam povedala mag. Ana Pribaković Borštnik, direktorica področja Ocenjevanje sistemov vodenja pri SIQ.
 
V Ljubljanskih mlekarnah smo sicer že pred tem imeli vpeljan sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001, ki ga od leta 2009 uradno nismo več certificirali. Omenjeni sistem smo nadgradili v skladu z zahtevami sistema EMAS. Pri tem smo poseben poudarek namenili standardizaciji učinkovite rabe energije v skladu s standardom ISO 50001 in izračunu CO2 (ogljičnega) odtisa: "V Ljubljanskih mlekarnah zadnjih deset let načrtno spremljamo vplive naše dejavnosti na okolje in za zmanjšanje vplivov vsako leto uvajamo tehnološke in tehnične spremembe. Z različnimi aktivnostmi smo v obratu v Ljubljani denimo samo lani v primerjavi z letom 2011 porabili občutno manj energije, vode, embalaže, uporabljene za pakiranje izdelkov, zmanjšali smo količine mešanih komunalnih odpadkov in še bi lahko naštevali. Vse skupaj se odraža na zmanjšanju ogljičnega odtisa, ki je bil lani v primerjavi s predhodnim letom za 11 % manjši, zabeležili pa smo tudi notranje poslovne koristi,« je ob sprejetju certifikata povedala mag. Neva Makuc, direktorica sektorja za kakovost in okolje v Ljubljanskih mlekarnah in vodja projekta EMAS. Ob tem je še dodala, da je bil korak na pot okoljske odličnosti v povezavi s poslovno strategijo pravilna odločitev, ki jo bodo v prihodnjih letih le še nadgrajevali.

 

 

 

NEKAJ ZGOVORNIH ŠTEVILK IZ OKOLJSKE IZJAVE

Vpliv delovanja na okolje: okoljski kazalniki uspešnosti Ljubljanskih mlekarn za leto 2012, obrat Ljubljana.

 

Energijska učinkovitost: Pare smo porabili 19 % manj kot leto prej, na 1000 l predelanega mleka pa za 14 % manj. To smo dosegli z investicijo v sodobno, varčnejšo tehnologijo toplotne obdelave mleka na liniji za trajne izdelke in z izvedbo sistema za izkoriščanje odpadne toplote sterilizatorjev, s katerim na dan prihranimo 10 do 15 MWh.

 

Učinkovitost materialov: Več kot 94 % materialov, ki se porabljajo v obratu, predstavlja surovo mleko. Delež embalaže in dodatkov za izdelke pa je 6 %. Letno gibanje količin je odvisno od strukture izdelkov.

 

Voda: V absolutni količini smo porabili 20 % manj vode, na 1000 l predelanega mleka pa za 15 % manj. Porabo smo najbolj zmanjšali z uvedbo sistema za zbiranje odpadne mehke hladilne vode iz homogenizatorjev in polnilnih strojev, ki jo po novem uporabljamo za dopolnjevanje hladilnih sistemov.

 

Odpadki: Količina mešanih komunalnih odpadkov je bila absolutno gledano za 22 % manjša kot leto prej, glede na 1000 l predelanega mleka pa za 18 %.

 

CO2 odtis: Ogljični odtis ponazarja količino izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katere sta odgovorna ali posameznik ali organizacija. V Ljubljanskih mlekarnah zadnji dve leti ogljični odtis učinkovito zmanjšujemo, v letu 2012 za kar 11 % glede na leto prej, predvsem zaradi manjše poraba pare.

 

Embalaža, uporabljena za pakiranje izdelkov, poslanih na trg: V absolutni količini smo porabili za 2,5 % manj embalaže, na 1000 l predelanega mleka pa za 3,5 % več. Količina porabljene embalaže je zelo odvisna od strukture izdelkov in zahtev trga.

 

Vir: http://www.l-m.si/docs/letna-porocila/Okoljska-izjava-2012.pdf  

 

Vsi članki