Ljubljanske mlekarne - Trajni razvoj

Vodeča smo mljekara u Sloveniji s više od petdeset godina tradicije.

Kolačići nam pomažu pružanje usluga. Korištenjem naše usluge, prihvaćate naše korištenje kolačića.

Pravna obavijest OK

Trajni razvoj

Sigurna hrana

Naša prva briga: sigurnost i kvaliteta mliječnih proizvoda

Naša želja i cilj je da potrošači proizvoda Ljubljanskih mlekarn uživaju u sigurnim, kvalitetnim i ukusnim proizvodima. Dosegnuti sve troje nije nimalo lako i zato se trudimo na svim područjima djelovanja poduzeća. Jedan od važnijih čimbenika pritom je naš sistem osiguravanja sigurne i kvalitetne hrane. Temelji se na bogatom znanju i dugogodišnjem iskustvu naših suradnika s različitih područja.

Našu predanost kvaliteti i brižnoj izradi mliječnih proizvoda primjećuju i vanjski stručnjaci. Na domaćim i stranim ocjenjivanjima već niz godina dobivamo najveća priznanja za kvalitetu proizvoda. Sistem osiguravanja sigurnosti hrane i postupke provjeravanja kvalitete nadograđujemo već godinama stoga su nagrade plod i potvrda našeg dugogodišnjeg rada.

Sigurnost i kvalitetu mliječnih proizvoda osiguravamo tijekom cijelog puta do potrošača

Uvjereni smo da se samo iz kvalitetnog sirovog mlijeka mogu napraviti odlični mliječni proizvodi. Stoga naša briga za sigurnost i kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda počinje na samom početku – na farmi kod krave.

Svaki dan provjeravamo kvalitetu ambalaže i da li su odgovarajući drugi dodaci koji su u neposrednom dodiru s hranom, time osiguravamo zdravstvenu ispravnost naših proizvoda.

Samo najbolje je za nas dobro, stoga u mljekari uzimamo samo sirovo mlijeko besprijekorne visoke kvalitete.

Najviši stupanj sigurnosti i kvalitete naših proizvoda osiguravaju kontrolne točke, kemijske analize i mikrobiološka testiranja, koja provodimo u skladu s međunarodnim standardima. Sve to ponovimo više puta tijekom procesa izrade.

Nije sve samo u visokoj tehnologiji, analizama i testiranjima, za nas je važno da su naši proizvodi potrošačima jednostavno dobri i ukusni. Naši stručnjaci to osiguravaju sa svakodnevnim senzoričkim testiranjima, koja provodimo u skladu sa standardom međunarodnog mljekarskog saveza.

Nadzor sigurnosti i kvalitete proizvoda ne prekidamo niti kad slasni mliječni proizvode napuste naša skladišta. Pratimo ih sve do trenutka dok ih kupci ne uzmu s police u trgovinama.

Brigu za sigurnost i kvalitetu proizvoda smo dakle organizirali u cjeloviti sistem koji počinje provjeravanjem kvalitete sirovog mlijeka kod proizvođača i završava kada pojedini proizvod nađe krajnjeg kupca.

Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE, OSIGURANJE SIGURNE HRANE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Kao član grupe Lactalis, Ljubljanske mlekarne dugoročno smo uzeli za obvezu kvalitetu i sigurnost hrane i procesa, te očuvanje okoliša što je jedna od dužnosti i odgovornosti svih zaposlenika. Sposobnost uvođenja promjena i poboljšanje kvalitete dva su ključna uvjeta za vodeći položaj grupe Lactalis na globalnom tržištu.

U društvu Ljubljanske mlekarne uveden je integriran sistem vođenja u kojem se dopunjuju i provode sistemi vođenja kvalitete, sistem osiguravanja sigurne hrane i sistem postupanja s okolišem. Usmjereni prema korisniku, stvaramo tim kreativnih, motiviranih i odgovornih suradnika. Svojim znanjem i radom kreiramo sigurne, inovativne, prirodne i visoko kvalitetne proizvode, te pružamo učinkovite i kvalitetne usluge. Svime time kreiramo i zadovoljavamo potrebe i očekivanja naših vlasnika, potrošača, kupaca i dobavljača. Zaposlenima osiguravamo kreativni radni prostor.

Politika kvalitete definira naše ciljeve i obvezu za neprekidnim poboljšavanjem kvalitete hrane, odnosa prema okolišu i zadovoljstva kupaca i potrošača:
Naši ciljevi
DJELUJEMO SUKLADNO S VAŽEĆIM ZAKONIMA

na području sigurnosti i kvalitete hrane te odnosa prema okolišu.

OSIGURAVAMO SIGURNU I KVALITETNU HRANU

Osiguravamo bezopasne i kvalitetne sirovine, dodatke i ambalažu.

SMANJUJEMO UTJECAJ NA OKOLIŠ I TEŽIMO K RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGENATA

Planiramo i uvodimo nove tehnologije i proizvode u skladu s načelima očuvanja okoliša, odgovorno se odnosimo prema svim vidicima okoliša i trudimo se racionalizirati upotrebu svih energenata.

OPRAVDAVAMO IZBOR POTROŠAČA

Osiguravamo najvišu kvalitetu proizvoda u skladu s očekivanjima potrošača naših robnih marki.

ISPUNJAVAMO OČEKIVANJA POTROŠAČA

Osiguravamo najbolje usluge prema očekivanjima potrošača.

BIRAMO POUZDANE DOBAVLJAČE

Osiguravamo pouzdane dobavljače i podizvođače.

OSIGURAVAMO KVALITETU ZA NAJBOLJU CIJENU

Poboljšavamo kvalitetu i isplativost te ovladavamo odstupanja.

Naša obećanja
OBEĆANJE

Vodstvo se obvezuje na implementaciju politike kvalitete u društvu i na svim našim tržištima.

IMPLEMENTACIJA

Vodstvo se svake godine obvezuje na postizanje i mjerenje ciljeva u skladu s politikom kvalitete.

UKLJUČENOST SVIH

Svaki zaposlenik ima u okviru svojeg posla i zadataka određen utjecaj na sigurnost i kvalitetu proizvoda te očuvanje okoliša.

SIGURNOST

Garantiramo sigurnost proizvoda i procesa te uspješno uvodimo promjene.

Politika kvalitete je objavljena na internet stranici Ljubljanskih mlekarni te je tako dostupna javnosti i osobama koje rade za naše društvo ili u ime društva. Tomaž Žnidarič, predsjednik uprave
Travanj, 2015

Organizacijsko upravljanje

S godinama smo postali veliko i uspješno poduzeće što donosi i ogromnu odgovornost. Kao najveća mljekara u Sloveniji svjesni smo odgovornosti prema zaposlenicima, okolišu, zajednici u kojoj djelujemo, potrošača naših proizvoda i drugih sudionika društva.

Uvjereni smo da dugoročne ciljeve možemo postizati samo s dobrim odnosima. Prvo unutar poduzeća, s zaposlenicima koji su temelj naših uspjeha, vrlo važan je i odgovoran odnos prema društvenom i prirodnom okolišu.

Naš zadatak je da napravimo sve što možemo kako bi naše djelovanje bilo trajno prirodno, gospodarstveno, neškodljivo za okoliš i koje će voditi ka dugoročnijem uspjehu poduzeća. Stoga je dio strategije vođenja poduzeća i strategija društvene odgovornosti.

Zaposlenici

U Ljubljanskim mlekarnah svjesni smo da su zaposlenici temelj za rast i razvoj poduzeća, stoga aktivnosti na području odnosa sa zaposlenicima strateški planiramo i dugoročno provodimo. Naročito si želimo pridobiti i zadržati odane i sposobne suradnike i tako graditi kulturu uspješnog poduzeća.

Poštujemo sve zakonske propise, pridržavamo se pravila etičkog odnosa prema drugima i osiguravamo jednake mogućnosti za sve zaposlenike. Mjerila smo postavili više od zakonskih i brigu za kvalitetan život suradnika već nagradili:
  • prvo smo poduzeće iz prehrambeno-prerađivačke grane u Sloveniji koje je primilo osnovni i trajni certifikat Obitelji drago poduzeće,
  • planski brinemo o sigurnosti, razvoju i nagrađivanju suradnika,
  • potičemo i nagrađujemo inovatore,
  • redovno, pravovremeno, dvosmjerno i otvoreno komuniciramo sa zaposlenicima,
  • prepoznajemo Naj suradnike koji djeluju u skladu s vrednotama naših skupnih smjerovima djelovanja,
  • nudimo mogućnost ljetovanja u vlastitim odmaralištima,
  • dva put godišnje se družimo na sportskim igrama,
  • podržavamo djelovanje Sportskog društva Ljubljanske mlekarne,
  • potičemo rekreaciju na radnom mjestu.

Priroda i okoliš

Mlijeko je veliki dar prirode stoga smo u Ljubljanskim mlekarnah naročito brižni oko održavanja prirodnog okoliša. Učinkovito postupanje s okolišem je također jedno od važnijih strateških usmjerenja.

Uvođenje novih tehnologija planiramo tako da smanjujemo emisije i nadziremo potrošnju prirodnih izvora. U svrhu upisa u registar EMAS u ljubljanskom pogonu smo 2013. certificirali sistem postupanje s okolišem. Radi se o shemi na području cijele Evropske unije i šire. Namijenjena je ocjenjivanju i poboljšanju učinaka postupanja s okolišem u organizacijama i informiranju javnosti o tim aktivnostima.

Posebnu pozornost posvećujemo povećanju energetske učinkovitosti (potrošnja struje i pare), smanjujemo potrošnju vode i emisija u okoliš (miješani komunalni otpad i opterećenja tehnoloških otpadnih voda). Svake godine uspješno smanjujemo ugljični otisak ljubljanskog pogona; u odnosu na prethodnu godinu u 2011. smo smanjili otisak za 4 posto, a u 2012. za gotovo 11 posto.

Brizi o okolišu su posvećeni i naši zaposlenici koje na tom području redovito osposobljavamo. U cijelom poduzeću odvajamo otad te se trudimo smanjivati potrošnju električne energije i vode.

Na području okoliša smo si u budućnosti zadali ambiciozne ciljeve, koje smo poduprli investicijskim planom. Slijedećih godina ćemo i dalje smanjivati potrošnju električne energije, optimizirati interne transporte i nastaviti aktivnosti za učinkovitu potrošnju vode i pare. Ujedno ćemo smanjivati buku, naročito u ljetnom razdoblju.

Lokalna zajednica

Ljubljanske mlekarne poslujemo već više od pola stoljeća i za to vrijeme smo ostvarivali veze s lokalnom okolinom i postali neodvojivo povezani s društvom. Godinama smo slušali potrebe ljudi oko nas i to ubrajamo u naše uspjehe.

Ponosni smo da sa sponzorstvima i donacijama možemo podupirati brojne projekte na humanitarnom području, ulažemo u sport, izobrazbu, znanost i kulturu te aktivno sudjelujemo s lokalnim zajednicama.

Mlijeko je osnovna hrana za svakoga, naročito za najmlađe, zato njime opskrbljujemo one koji si ga teže mogu priuštiti – sigurne kuće, majčine domove i krizne centre diljem cijele Slovenije. Skupno im godišnje poklonimo oko 25 tisuća litara Alpskog mlijeka.

S partnerskim odnosima pomažemo postizati uspjehe slovenskih alpskih skijaša i kajakaša na mirnim vodama Jošta Zakrajška.

Naša vrata su uvijek širom otvorena radoznalim srednjoškolcima i studentima različitih studijskih smjerova s kojima s veseljem dijelimo znanje na različitim područjima poslovanja.

Potpora široj i užoj društvenoj okolini je naša trajna obveza, pomaže nam očuvati i njegovati dobre odnose s različitim javnostima, te ujedno povećava pripadnost zaposlenika. Brojni među njima, njihova djeca, drugi članovi obitelji, prijatelji, poznanici su naime članovi različitih organizacija koje podupiremo.

Poštene prakse poslovanja

Temelj dobrih odnosa sa sudionicima poduzeća je naše pošteno djelovanje na svim područjima. Stoga smo smjernice zapisali u Kodeks postupanja koji je osnovni priručnik za sve zaposlenike. Jasno smo odredili naše odgovornosti, postavili okvire djelovanja i odredili primjeren način ponašanja u različitim poslovnim situacijama.

Zapisane smjernice djelovanja pojednostavljuju dileme koje nam se dešavaju tijekom svakodnevnih izazova, stoga kodeks predstavlja važnu vodilju za pošteno djelovanje svih koji zajedno stvaramo uspjeh Ljubljanskih mlekarn.

Odnos do potrošača proizvoda

Predanim radnom u prvom redu brinemo da su potrošači naših proizvoda zadovoljni. Za njih stvaramo ukusne proizvode naših poznatih robnih marki Mu, Alpsko mlijeko, Ego, Planica, Jošt, Maxim Premium i drugih. Brinemo o kvalitetnoj i sigurnoj ambalaži te ju pravovremeno dostavljamo na police trgovina. Pritom pazimo da su na svim proizvodima odgovarajuće, jasno i točno navedene sve zakonom propisane informacije. I to je naime važan čimbenik povjerenja potrošača i uspjeha na tržištu.

Klasične metode oglašavanja nadograđujemo s novim, digitalnim komunikacijskim alatima i inovativnim promotivnim aktivnostima. Želimo kreativno komunicirati i tako postati primjetni i različiti. Osim toga uvijek pazimo da sadržajem i oblikom prodajnih aktivnosti ne dajemo lažne informacije.

Naša komunikacija je otvorena i dvosmjerna. Svim zainteresiranim dostupan je centar za pomoć potrošačima, a na pobude i pitanja rado odgovaramo i na internetskim društvenim stranicama (Facebook i Twitter).